Lejonfastigheter AB

Lejonfastigheter och Malmslättsskolan-Tokarp minskar energiförbrukningen tillsammans

Dela

Frågan om att delta i ett internationellt energiprojekt gick till flera förskolor och skolor i Linköpings kommun. Malmslättsskolan-Tokarp anmälde sig och deltar nu i projektet för att minska skolans energiförbrukning.

Energiprojektet heter 50-50 when energy counts och arrangeras via Sern*. Förfrågan om att vara med i projektet gick till ett stort antal förskolor och skolor i Linköpings kommun varpå Malmlättskolan-Tokarp anmälde sitt intresse och är nu en av 17 deltagande skolor från Sverige och Italien. Under 19 månader ska elever och personal arbeta med energieffektivisering, bli experter på att tänka, leva och lära hållbart och minska skolans användning av värme, vatten och el. 

Fastighetsägaren Lejonfastigheter välkomnar energiprojektet och ser många vinster med deltagandet. 
- På alla sätt som vi kan engagera och inspirera elever till att bli mer energimedvetna så är det en vinst för Linköping i strävan att vara en CO2-netural stad om tio år. Detta är ett av alla projekt som Lejonfastigheter arbetar med för att skapa förutsättningar för ett koldioxidfritt Linköping år 2025, säger Maria Widfeldt, Lejonfastigheters hållbarhetschef. 

Tillsammans 
Lejonfastigheter bistår skolan med information, kunskap och statistik - varje månad skickas en sammanställning som visar hur mycket el, vatten och värme som har förbrukats. 
- Skolan och dess engagerade pedagoger står för lärandet och arbetet med eleverna, vi med statistik och information då vi gör detta tillsammans, säger Maria Widfeldt. 

Projektet börjades i januari 2016 och avslutas i september 2017, i syfte att göra elever delaktiga i arbetet med att spara energi och sänka kostnaderna. Av den energi som sparas kommer skolan att få tillbaka 50 procent i likvida medel.   
- Vår förhoppning är att både sänka skolans energianvändning och att våra elever blir bärare av energibesparing även hemma. Vi vill ju att de ska påverka sina nära och kära att agera på ett hållbart sätt genom att exempelvis källsortera, duscha kortare tid eller sänka inomhustemperaturen. Tanken är att de eventuella pengar skolan sparar ska gå till att fortsätta inspirera och utbilda eleverna i deras fortsätta arbete med ett skapa ett mer hållbart samhälle i framtiden, säger Jens Rosenqvist, rektor på Malmslättskolan-Tokarp.  * Sern står för Sweden-Emilia-Romagna Network och verkar för utbyte mellan Italien och Sverige i form av information, erfarenheter och uppmuntrar till samarbetsprojekt mellan länderna. 

För ytterligare information, välkommen att kontakta vår hållbarhetschef Maria Widfeldt, på telefon 013-29 47 79 eller via e-post till maria.widfeldt@lejonfastigheter.se

Kontakter

Om

Lejonfastigheter AB
Lejonfastigheter AB
Box 1943, Södra Stånggatan 1
581 18 Linköping

013-20 52 20http://www.lejonfastigheter.se

Lejonfastigheter äger, förvaltar och utvecklar miljöer för offentlig verksamhet i Linköping. Totalt ansvarar vi för 280 fastigheter som rymmer utbildning, omsorg, kultur och sport.

Vår drivkraft och vision är att skapa Sveriges bästa offentliga miljöer som kännetecknas av kvalitet, trivsel och trygghet.

Lejonfastigheter är ett kommunägt bolag som omsätter runt 660 miljoner kronor.

Vi har ett 70-tal medarbetare som tillsammans bygger framtidens Linköping för stadens medborgare.