Lejonfastigheter AB

Lejonfastigheter släcker ned sex fastigheter på lördag

Dela

På lördag, 19 mars, är det Earth Hour – världens största miljömanifestation. Lejonfastigheter deltar genom att släcka sex fastigheters fasadbelysningar.

I år fyller Earth Hour tio år. År 2007 startade denna globala klimatmanifestation som under fjolåret nådde ett nytt deltagarrekord med 172 medverkande länder. I Sverige deltog 81 procent av kommunerna (235 av 241), och varannan invånare i Sverige släckte sina lampor. 

Årets tema är Tillsammans för klimatet. Ett tema som speglar det historiska klimatavtalet som tecknades i Paris i december 2015 – att lämna olja, gas och kol bakom oss och ställa om till en klimatsmart värld helt baserad på hållbar, förnybar energi. 

Släcker för sjunde året

För att skapa möjligheter att arbeta fokuserat med energieffektivisering har Lejonfastigheter under året förstärkt organisationen inom hållbarhet. Och att delta i Earth Hour är en självklarhet för oss, det har vi gjort sedan år 2009. 
-Linköping kommun har som mål att bli en koldioxidneutral stad till år 2025, vilket vi står bakom och ska vi nå dit måste vi jobba tillsammans, säger Anders Åsberg, energicontroller på Lejonfastigheter.  

På lördag, 19 mars, mellan klockan 20:30-21:30 kommer sex av våra fastigheter i Linköping att släckas ner. Det är fasadbelysningen och/eller delar av belysningen som vi släcker på dessa fastigheter: 

•Sporthallen
•Stifts- och landsbiblioteket
•Stångs Magasin
•Saab Arena 
•Stora teatern
•Stadshuset

För ytterligare information, välkommen att kontakta vår hållbarhetschef Maria Widfeldt, på telefon 013-29 47 79 eller via e-post till maria.widfeldt@lejonfastigheter.se 

Kontakter

Om

Lejonfastigheter AB
Lejonfastigheter AB
Box 1943, Södra Stånggatan 1
581 18 Linköping

013-20 52 20http://www.lejonfastigheter.se

Lejonfastigheter äger, förvaltar och utvecklar miljöer för offentlig verksamhet i Linköping. Totalt ansvarar vi för 280 fastigheter som rymmer utbildning, omsorg, kultur och sport.

Vår drivkraft och vision är att skapa Sveriges bästa offentliga miljöer som kännetecknas av kvalitet, trivsel och trygghet.

Lejonfastigheter är ett kommunägt bolag som omsätter runt 660 miljoner kronor.

Vi har ett 70-tal medarbetare som tillsammans bygger framtidens Linköping för stadens medborgare.