Lejonfastigheter AB

Lejonfastigheter utökar Folkungaskolan – fördubblar högstadieplatserna

Dela

Det finns ett stort behov av högstadieplatser i Linköpings kommun och en av skolorna som behöver fler elevplatser är Folkungaskolan. Lejonfastigheter möter det behovet genom en tillbyggnad som genererar 270 nya elevplatser.

I takt med att Linköping växer ökar efterfrågan på elevplatser i stadens skolor. Lejonfastigheter har fått i uppdrag av Linköpings kommun att bygga ut Folkungaskolan, för att möta behovet på fler högstadieplatser. 

Tre våningar
Lejonfastigheter bygger en ny skolbyggnad mellan idrottshallen och kyrkogården. Den blir tre våningar hög på 3 000 kvadratmeter, och kommer att innehålla undervisningssalar i musik och hemkunskap och basenheter för högstadiet. 

Tillbyggnaden skapar 270 nya elevplatser och med dagens 300 högstadieelever kommer Folkungaskolan framöver husera närmare 600 elever i årskurs 7-9. 

Byggstart i mars
Markarbetet påbörjas i slutet av februari och byggstart sker under mars. Till sommaren 2017 ska den nya byggnaden vid Folkungaskolan stå klar. 
- Vi kommer även att inom befintliga byggnader göra anpassningar av NO-salar, utöka kapaciteten i matsalen samt uppföra en passage till den nya byggnaden. Utöver det genomför vi planerat underhåll, säger Johan Larsson, Lejonfastigheters projektledare. 

Den nya byggnaden kommer att certifieras som Miljöbyggnad Silver, vilket innebär att den uppfyller svenska bygg- och myndighets högt ställda krav på material, energianvändning och inomhusmiljö såsom dagsljus, ljudmiljö och ventilation. 

Det är Lejonfastigheters upphandlade entreprenör Peab som utför tillbyggnaden och anpassningarna av Folkungaskolan. 


För ytterligare information, välkommen att kontakta Johan Larsson, projektledare Lejonfastigheter, på telefon 013-20 56 28 eller via e-post till johan.larsson@lejonfastigheter.se 

Kontakter

Om

Lejonfastigheter AB
Lejonfastigheter AB
Box 1943, Södra Stånggatan 1
581 18 Linköping

013-20 52 20http://www.lejonfastigheter.se

Lejonfastigheter äger, förvaltar och utvecklar miljöer för offentlig verksamhet i Linköping. Totalt ansvarar vi för 280 fastigheter som rymmer utbildning, omsorg, kultur och sport.

Vår drivkraft och vision är att skapa Sveriges bästa offentliga miljöer som kännetecknas av kvalitet, trivsel och trygghet.

Lejonfastigheter är ett kommunägt bolag som omsätter runt 660 miljoner kronor.

Vi har ett 70-tal medarbetare som tillsammans bygger framtidens Linköping för stadens medborgare.