Lunds stift, Svenska kyrkan

Lena Simonsson-Torstensson tillbaka som stiftsdirektor i Lund

Dela

Lena Simonsson-Torstensson, idag kanslichef i Helsingborgs pastorat, blir ny stiftsdirektor i Lunds stift. Stiftskansliet är inte okänd mark för Lena som var kanslichef där 2007-2012.

Dalkullan Lena Simonsson-Torstensson bor i Skåne sedan 2000. Här har hon haft tjänst som rektor för Elinebergsområdet i Helsingborg, som kanslichef för Lunds stift och nu senast som kanslichef/förvaltningschef för Helsingborgs pastorat.

– Jag känner mig redo för uppdragen på stiftskansliet än en gång. Nu med mer energi, större kunskaper och erfarenheter från pastoratsnivå än vad jag hade innan, säger Lena Simonsson-Torstensson.

Det var drygt 20 personer som anmälde sig som sökande till stiftsdirektortjänsten. Fem av dessa kallades till intervju.

– Det senaste året har vi sett över kansliorganisationen och Lena kommer med nya erfarenheter så jag ser med stor hoppfullhet och glädje fram emot att vi tillsammans tar nya tag och bygger ett modernt kansli, säger biskop Johan Tyrberg.

För mer information:
Lena Simonsson-Torstensson, 042-18 91 50 lena.simonsson.torstensson@svenskakyrkan.se

Biskop Johan Tyrberg nås via pressekreterare Camilla Lindskog.

Nyckelord

Kontakter

Om

Lunds stift, Svenska kyrkan
Lunds stift, Svenska kyrkan
Box 32
221 00 Lund

+46 155500http://svenskakyrkan.se/lundsstift

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 165 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlings-verksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Följ Lunds stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Lunds stift, Svenska kyrkan

Konstverk av Nathan Coley öppnar upp för dialog med Lunds invånare14.11.2017 10:16Nyheter

Ett konstverk av den internationellt välkända brittiska konstnären Nathan Coley installeras i anslutning till Lunds domkyrka. Det är starten för Råängens konst- och arkitekturprogram, Lunds domkyrkas arena för samtal med allmänheten i Lund, om vad som händer på Domkyrkans marker i Brunnshög. Coleys konstverk är en ljusskulptur som heter "Heaven Is A Place Where Nothing Ever Happens” (Himmelen är en plats där ingenting någonsin händer). Efter att verket skapades 2008, har det installerats i olika kontexter på olika ställen, exempelvis på Kunstmuseum Kloster i Magdeburg (Tyskland) och i den engelska kuststaden Folkestone. Titeln på verket kommer från en sångtext av Talking Heads från 1979. ”Det finns en lång relation mellan konstnärer och Domkyrkan. Själva kyrkorummet är en konstnärlig gestaltning med spår från många tider. Det inspirerar till en fortsatt dialog med samtidskonsten. Som nu, med Nathan Coleys verk tillfälligt placerat vid Domkyrkans absid! Genom konsten kan vi dela erfaren

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum