Lernia

Lernia 2017 - Ökade intäkter och förbättrat resultat

Dela

Lernias intäkter för fjärde kvartalet ökade med 9 procent och uppgick till 921 (843) mkr och intäkterna för helåret ökade med 6 procent och uppgick till 3 349 (3 153) mkr jämfört med samma perioder föregående år. Intäktsökningen för det fjärde kvartalet och helåret förklaras av en stark utveckling för bemanningsverksamheten.

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 11 (11) mkr. Rörelseresultatet för helåret uppgick till 57 (35) mkr, en förbättring med 63 procent jämfört med föregående år, som en effekt av bemanningsverksamhetens positiva utveckling. Samtidigt har lägre volymer inom utbildningsverksamheten påverkat rörelseresultatet negativt för helåret.

– Resultatet för 2017 är i nivå med våra förväntningar och vi kommer fortsätta på den inslagna vägen under 2018 med en ökad digitalisering och utveckling av vårt tjänsteerbjudande för att förbättra lönsamheten. Utbildningsverksamheten har fortsatt haft låga volymer under 2017, men genom en ökad effektivitet har resultatet förbättrats  det senaste kvartalet, säger Inge Lindberg, tillförordnad vd och koncernchef för Lernia.

Lernias verksamhet inom bemanning och rekrytering har fortsatt att utvecklas starkt med god rörelsemarginal för både  helåret och fjärde kvartalet. Detta tack vare fler bemanningskonsulter i uppdrag och en effektivare drift av verksamheten. Lernias utbildningsverksamhet har successivt anpassats för ett minskat antal kursdeltagare främst beroende på färre utbildningsavtal. Sett till helåret har utbildningsverksamheten haft en negativ utveckling av såväl intäkter som resultat. I fjärde kvartalet uppvisade utbildningsverksamheten ett nollresultat.

– Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners skapar vi lösningar för en effektivare, mer hållbar arbetsmarknad. Under 2017 har vi sett en stor efterfrågan på kompetenser typiska för bristyrken både inom tillverkningsindustrin och andra branscher, fortsätter Inge Lindberg.

Läs rapporten i sin helhet här https://lerniase-media-prod.azureedge.net/globalassets/om-lernia/finansiell-information/2017/bokslutskommunike_lernia_2017.pdf

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

Lernia
Lernia
WTC, Klarabergsviadukten 70, Hus D, Plan 5
111 64 Stockholm

0771-650 650https://www.lernia.se/

Lernia är en av Sveriges ledande kompetenspartner inom utbildning, bemanning och omställning. Vi utvecklar människor, företag och organisationer med rätt kompetenslösningar i arbetslivets och arbetsmarknadens alla skeden. Vi bidrar till en bättre matchning på arbetsmarknaden och ser till att fler människor kommer i egenförsörjning och att fler företag och organisationer kan stärka sin konkurrenskraft.

Följ Lernia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lernia

Träffa Lernia i Almedalen27.6.2019 09:48:32 CESTPressmeddelande

Svensk arbetsmarknad befinner sig i ett utmanande läge. Arbetsförmedlingen ska reformeras och i det så kallade januariavtalet finns en rad förslag på förändringar som berör arbetsmarknaden. Det gör att det i år känns extra viktigt att diskutera framtidens arbetsmarknad och kompetensförsörjning under Almedalen. Vi behöver skapa förutsättningar för bättre matchning på arbetsmarknaden så att fler människor får jobb och företagen rätt kompetens.

Lernia bjuder in till seminarium om vänskap på arbetsplatsen – för effektivare team och säkrare arbetsmiljö29.5.2019 13:46:02 CESTPressmeddelande

Integration på arbetsplatsen är en viktig fråga för Lernia som man bl.a. jobbar med genom projektet Integration För Svenskar – en interaktionskurs som hjälper människor att knyta vänskapsband på jobbet. Den 3 juni bjuder Lernia in till frukostseminarium i Göteborg på tema ”Vänskap på arbetsplatsen” för att tillsammans med näringslivsprofiler och en expert prata vidare om vilka andra viktiga fördelar vänskap på arbetsplatsen kan ha.

Brist på kvalificerade bilmekaniker när fler och fler kör el- och hybridbilar11.4.2019 10:35:53 CESTPressmeddelande

Utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle gör att bilar i allt större utsträckning gått ifrån bensin och diesel och enligt ett förslag från regeringen ska det inte gå att sälja nya fossildrivna bilar i Sverige 2030. Samtidigt förutspår Arbetsförmedlingen en stor brist på kvalificerade bilmekaniker med kompetens inom el-, hybrid- och gasbilar de kommande åren. Tanken är att en fordonsutbildning i Trollhättan ska hjälpa till att lösa problemet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum