Lernia

Lernia 2017 - Ökade intäkter och förbättrat resultat

Dela

Lernias intäkter för fjärde kvartalet ökade med 9 procent och uppgick till 921 (843) mkr och intäkterna för helåret ökade med 6 procent och uppgick till 3 349 (3 153) mkr jämfört med samma perioder föregående år. Intäktsökningen för det fjärde kvartalet och helåret förklaras av en stark utveckling för bemanningsverksamheten.

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 11 (11) mkr. Rörelseresultatet för helåret uppgick till 57 (35) mkr, en förbättring med 63 procent jämfört med föregående år, som en effekt av bemanningsverksamhetens positiva utveckling. Samtidigt har lägre volymer inom utbildningsverksamheten påverkat rörelseresultatet negativt för helåret.

– Resultatet för 2017 är i nivå med våra förväntningar och vi kommer fortsätta på den inslagna vägen under 2018 med en ökad digitalisering och utveckling av vårt tjänsteerbjudande för att förbättra lönsamheten. Utbildningsverksamheten har fortsatt haft låga volymer under 2017, men genom en ökad effektivitet har resultatet förbättrats  det senaste kvartalet, säger Inge Lindberg, tillförordnad vd och koncernchef för Lernia.

Lernias verksamhet inom bemanning och rekrytering har fortsatt att utvecklas starkt med god rörelsemarginal för både  helåret och fjärde kvartalet. Detta tack vare fler bemanningskonsulter i uppdrag och en effektivare drift av verksamheten. Lernias utbildningsverksamhet har successivt anpassats för ett minskat antal kursdeltagare främst beroende på färre utbildningsavtal. Sett till helåret har utbildningsverksamheten haft en negativ utveckling av såväl intäkter som resultat. I fjärde kvartalet uppvisade utbildningsverksamheten ett nollresultat.

– Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners skapar vi lösningar för en effektivare, mer hållbar arbetsmarknad. Under 2017 har vi sett en stor efterfrågan på kompetenser typiska för bristyrken både inom tillverkningsindustrin och andra branscher, fortsätter Inge Lindberg.

Läs rapporten i sin helhet här https://lerniase-media-prod.azureedge.net/globalassets/om-lernia/finansiell-information/2017/bokslutskommunike_lernia_2017.pdf

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

Lernia
Lernia
WTC, Klarabergsviadukten 70, Hus D, Plan 5
111 64 Stockholm

0771-650 650https://www.lernia.se/

Lernia är en av Sveriges ledande kompetenspartner inom utbildning, bemanning och omställning. Vi utvecklar människor, företag och organisationer med rätt kompetenslösningar i arbetslivets och arbetsmarknadens alla skeden. Vi bidrar till en bättre matchning på arbetsmarknaden och ser till att fler människor kommer i egenförsörjning och att fler företag och organisationer kan stärka sin konkurrenskraft.

Följ Lernia

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Lernia

Delårsrapport januari - juni 2018: Fortsatt stark bemanningsmarknad men negativt resultat för utbildningsverksamheten16.7.2018 11:39Pressmeddelande

Lernias intäkter för andra kvartalet minskade med 5 procent till 806 (846) mkr. Intäktsminskningen förklaras främst av lägre volymer inom utbildning. Bemanningsmarknaden är fortsatt stark och en planerad nedgång av inhyrda konsulter hos en stor kund har till stor del ersatts av ökade intäkter från andra kunder. Delårsperiodens intäkter är i nivå med föregående år.

Skåningar har svårare än andra att bli vän med personer av annan politisk åsikt2.7.2018 09:17Pressmeddelande

Lernia hjälper Almedalsbesökare att bli bättre vänner Vi svenskar har svårt att skaffa oss nya vänner visar en färsk undersökning från Demoskop. Med valår och den valrörelse som genom Almedalen går in i slutspurten kommer politiska meningsskiljaktigheter bli allt tydligare, även hos vänner. Skåningar har dock svårare än svensken i gemen att bli nära vän med personer av en annan politisk åsikt.

Stockholmare har svårare än andra att bli vän med personer av annan politisk åsikt2.7.2018 09:11Pressmeddelande

Lernia hjälper Almedalsbesökare att bli bättre vänner Vi svenskar har svårt att skaffa oss nya vänner visar en färsk undersökning från Demoskop. Med valår och den valrörelse som genom Almedalen går in i slutspurten kommer politiska meningsskiljaktigheter bli allt tydligare, även hos vänner. Stockholmare har svårare än svensken i gemen att bli nära vän med personer av en annan politisk åsikt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum