Lernia

Lernia 2017 - Ökade intäkter och förbättrat resultat

Dela

Lernias intäkter för fjärde kvartalet ökade med 9 procent och uppgick till 921 (843) mkr och intäkterna för helåret ökade med 6 procent och uppgick till 3 349 (3 153) mkr jämfört med samma perioder föregående år. Intäktsökningen för det fjärde kvartalet och helåret förklaras av en stark utveckling för bemanningsverksamheten.

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 11 (11) mkr. Rörelseresultatet för helåret uppgick till 57 (35) mkr, en förbättring med 63 procent jämfört med föregående år, som en effekt av bemanningsverksamhetens positiva utveckling. Samtidigt har lägre volymer inom utbildningsverksamheten påverkat rörelseresultatet negativt för helåret.

– Resultatet för 2017 är i nivå med våra förväntningar och vi kommer fortsätta på den inslagna vägen under 2018 med en ökad digitalisering och utveckling av vårt tjänsteerbjudande för att förbättra lönsamheten. Utbildningsverksamheten har fortsatt haft låga volymer under 2017, men genom en ökad effektivitet har resultatet förbättrats  det senaste kvartalet, säger Inge Lindberg, tillförordnad vd och koncernchef för Lernia.

Lernias verksamhet inom bemanning och rekrytering har fortsatt att utvecklas starkt med god rörelsemarginal för både  helåret och fjärde kvartalet. Detta tack vare fler bemanningskonsulter i uppdrag och en effektivare drift av verksamheten. Lernias utbildningsverksamhet har successivt anpassats för ett minskat antal kursdeltagare främst beroende på färre utbildningsavtal. Sett till helåret har utbildningsverksamheten haft en negativ utveckling av såväl intäkter som resultat. I fjärde kvartalet uppvisade utbildningsverksamheten ett nollresultat.

– Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners skapar vi lösningar för en effektivare, mer hållbar arbetsmarknad. Under 2017 har vi sett en stor efterfrågan på kompetenser typiska för bristyrken både inom tillverkningsindustrin och andra branscher, fortsätter Inge Lindberg.

Läs rapporten i sin helhet här https://lerniase-media-prod.azureedge.net/globalassets/om-lernia/finansiell-information/2017/bokslutskommunike_lernia_2017.pdf

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

Lernia
Lernia
WTC, Klarabergsviadukten 70, Hus D, Plan 5
111 64 Stockholm

0771-650 650https://www.lernia.se/

Lernia är en av Sveriges ledande kompetenspartner inom utbildning, bemanning och omställning. Vi utvecklar människor, företag och organisationer med rätt kompetenslösningar i arbetslivets och arbetsmarknadens alla skeden. Vi bidrar till en bättre matchning på arbetsmarknaden och ser till att fler människor kommer i egenförsörjning och att fler företag och organisationer kan stärka sin konkurrenskraft.

Följ Lernia

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Lernia

Studerande vill ha fler vänner22.5.2018 09:03Pressmeddelande

Ny kurs ska göra svenskarna världsbäst på att skaffa nya vänner Varannan studerande skulle i mycket eller ganska hög utsträckning vilja få fler vänner på sin skola/utbildningsplats. Det visar en undersökning som Demoskop har genomfört på uppdrag av bemannings- och utbildningsföretaget Lernia. Samtidigt visar en global studie att svenskar är sämst i världen på att skaffa nya vänner*. För att råda bot på problemet lanserar nu Lernia Interaktion För Svenskar (IFS), en kurs med 36 forskningsbaserade frågor som ska leda till vänskap.

Sex av tio tror språk är viktigast för integration22.5.2018 08:33Pressmeddelande

Ny interkationskurs ska göra svenskarna världsbäst på att skaffa nya vänner Sex av tio svenskar anser att grundläggande språkkunskaper skulle vara viktigast för att integreras i ett nytt land. Det visar en undersökning som Demoskop har genomfört på uppdrag av bemannings- och utbildningsföretaget Lernia. Samtidigt anser var femte svensk att ett jobb är viktigast för att integreras och enbart sex procent att en förståelse för kulturella fenomen är viktigast för integrationen.

Äldre bättre på att få nya vänner21.5.2018 09:03Pressmeddelande

Interaktionskurs från Lernia ska göra svenskarna världsbäst på vänskap 38 procent av svenskarna över 65 år har fått två eller fler nya vänner det senaste året. Det visar en undersökning som Demoskop har genomfört på uppdrag av bemannings- och utbildningsföretaget Lernia. Bland 36- till 49-åringarna är motsvarande siffra endast 24 procent. Och en global studie visar att svenskar är sämst i världen på att skaffa nya vänner. För att råda bot på problemet lanserar nu Lernia Interaktion För Svenskar (IFS), med 36 forskningsbaserade frågor som ska leda till vänskap.

Kommunalarbetare har lättast att få vänner18.5.2018 09:34Pressmeddelande

36 frågor ska göra svenskarna världsbäst på att skaffa nya vänner Anställda inom kommuner anser att det är lättare att få nya vänner än privatanställda. Det visar en undersökning som Demoskop har genomfört på uppdrag av bemannings- och utbildningsföretaget Lernia. Samtidigt visar en global studie att svenskar är sämst i världen på att skaffa nya vänner. För att råda bot på problemet lanserar nu Lernia Interaktion För Svenskar (IFS), en kurs med 36 forskningsbaserade frågor som ska göra svenskarna bättre på att få vänner.

36 nya frågor ger dig vänner på resan!18.5.2018 09:06Pressmeddelande

Lernia lanserar interaktionskurs för att göra svenskarna världsbäst på att skaffa nya vänner Att känna sig ensam på resande fot är inte ovanligt, och enligt en årlig studie från Expat Insider är svenskar också sämst i världen på att skaffa nya vänner*. För att råda bot på problemet lanserar nu bemannings- och utbildningsföretaget Lernia Interaktion För Svenskar (IFS), med 36 forskningsbaserade frågor som ska leda till vänskap.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum