Lernia

Lernia storsatsar i norra Sverige för att möta industrins nya efterfrågan på kompetens – Skellefteå får flera nya utbildningar

Dela

De pågående och framtida satsningarna på etableringen av en hållbar norrländsk industri ritar om kartan för den svenska arbetsmarknaden. Som svar på de nya jobben och kompetensbehov som nu uppstår utökar Lernia sin verksamhet på flera platser i norra Sverige med nya kontor och yrkeshögskoleutbildningar. I Skellefteå stöttar bolaget upp med nya arbetsmarknadsutbildningar inom bygg, träindustri och industriteknik.

Aktörer inom bland annat vindkraft, fossilfritt stål och batteritillverkning investerar 140 miljarder kronor i norra Sverige fram till år 2025. Parallellt satsar offentlig sektor på att skapa förutsättningar för hållbara nyetableringar och att ställa om smutsiga industrier till grönt. Satsningarna innebär många nya arbetstillfällen och förändrade kompetensbehov. Därför utvidgar Lernia nu sin verksamhet i norra Sverige med flera nya kontor och vuxenutbildningar.

 - Den norrländska industrin med fokus på ett fossilfritt Sverige spelar en viktig roll för att klara klimatutmaningarna. Satsningar innebär även stora möjligheter när det kommer till nya arbetstillfällen men också ekonomiskt tillväxt för regionerna, därför är jag så stolt över att vi nu utökar vår verksamhet i norra Sverige för att tillgodose arbetsmarknadens behov och få människor i jobb, säger Jan Collin Saxer, regionchef på Lernia.

Skellefteå får nya utbildningar

Region Västerbotten uppger att 40 000 nya jobb behöver fyllas fram till 2025 för att täcka efterfrågan på ny kompetens och arbetskraft. En av städerna som Lernia satsar särskilt på är Skellefteå, där man nu startar nya utbildningar inom bygg, träindustri och industriteknik. Nya kontor kommer även öppna i Luleå och Piteå med bemanning, utbildning och matchning, och i Umeå satsar man på flera nya yrkeshögskoleutbildningar inom bygg och fordon.

 - Om vi ska ha en chans att säkra upp den arbetskraft som behövas framåt är det extremt viktigt att vi utbildar, kompetensutvecklar och hjälper företagen att hitta rätt kompetens, och det är tanken att våra satsningar i Skellefteå ska hjälpa till med, säger Jan Collin Saxer, regionchef på Lernia.

Källor:

https://www.byhart.se/hur-loser-vi-kompetensforsorjningen-i-norrland/https://www.regionvasterbotten.se/VLL/Filer/rapport-40-000-nya-medarbetare-behovs-fram-till-2025.pdf

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Lernia
Lernia
WeWork, Regeringsgatan 29
111 53 Stockholm

0771-650 650https://www.lernia.se/

Om Lernia
Vi har utvecklat individers kompetens utifrån arbetsmarknadens behov i över 100 år och har bemannat den svenska arbetsmarknaden i över 20 år. Lernia omsatte 2,9 miljarder kronor 2021 och finns på över 80 orter. Vi utbildade och coachade 19 000 personer och förmedlade 10 800 bemanningskonsulter. Under året bidrog Lernia till att över 14 000 personer fick ett nytt arbete. Lernia är auktoriserat som bemannings-, utbildnings-, rekryterings- och omställningsföretag av respektive branschorganisation. Läs mer på lernia.se

Följ Lernia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lernia

Bristande psykiatrisk vård i Västerbotten – ny utbildning ska trygga patientens behov17.5.2022 08:10:00 CEST | Pressmeddelande

Den psykiska ohälsan i Västerbotten ökar enligt Folkhälsomyndigheten – 4 av 10 uppgav i en undersökning i år att de upplever ångestproblematik jämfört med 3 av 10 under 2012. Samtidigt visar en ny utredning av region Västerbotten att endast 8 procent av dem som söker psykiatrisk vård får hjälp inom vårdgarantins tidsram. En bidragande faktor är enligt Arbetsförmedlingen att för få utbildas inom vårdsektorn, och därför erbjuder utbildning- och bemanningsföretaget Lernia till hösten yrkeshögskoleutbildningen “Specialistundersköterska inom psykiatri” med bas i Skellefteå.

Stockholm rustar för framtidens digitaliserade samhälle – utbildning ska omskola framtidens arbetskår17.5.2022 07:55:00 CEST | Pressmeddelande

Stockholms stads vision är att genom digitalisering bli världens smartaste stad till 2040. Samtidigt larmar techsektorn om ett underskott på 70 000 personer med kompetenser inom IT redan till år 2024. Enligt Arbetsförmedlingens uppskattning kommer även omkring 1,3 miljoner nya jobb skapas i Sverige fram till år 2030 till följd av teknikutvecklingen. För att möta den stora efterfrågan och de nya kompetensbehoven inom branschen erbjuder Lernia till hösten en utbildning inom molntjänster och IT-infrastruktur med bas i Stockholm.

Utbildning ska fylla kompetensgapet inom industrin i Kalmar län16.5.2022 15:05:00 CEST | Pressmeddelande

Omställningen mot en modern industri skapar nya kompetens- och utbildningsbehov vilket lett till en utbredd kompetensbrist, enligt Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät. I Kalmar län, där industrin är den största arbetsgivaren inom privat sektor krävs en ökad kompetensförsörjning för att klara det pågående teknikskiftet. Därför ska Lernia utbilda fler produktionstekniker som vill utvecklas i sin yrkesroll inom industriell produktion. Yrkeshögskoleutbildningen erbjuds till hösten på distans med bas i Västervik.

Stor satsning på tillverkningsindustrin i Trollhättan - utbildning ska möta kompetensbehoven i regionen16.5.2022 14:39:47 CEST | Pressmeddelande

Tillverkningsindustrin är en av Västra Götalands viktigaste näringar, och just nu pågår en industriell revolution som präglas av snabb teknisk utveckling, automatisering och effektivare hantering av information och data. Utvecklingen ställer krav på uppdaterad kompetens och bland annat råder stor brist på produktionstekniker. För att fylla kompetensgapet erbjuder utbildnings- och bemanningsaktören Lernia till hösten yrkeshögskoleutbildningen “Certifierad produktionstekniker” med bas i Trollhättan.

Pandemin har lett till sämre arbetsförhållanden för lärare – nu ska fler lärarassistenter utbildas i Örebro13.5.2022 07:50:00 CEST | Pressmeddelande

Enligt en majoritet av de tillfrågade lärarna i en ny enkät har pandemin orsakat ohållbara arbetsförhållanden, främst på grund av ökad arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress. Nära hälften uppger att de övervägt att sluta under de senaste 12 månaderna som en konsekvens. En lösning som efterfrågas är ökat personalstöd och mot bakgrund av detta ska utbildnings- och bemanningsaktören Lernia nu till hösten utbilda fler lärarassistenter genom en yrkeshögskoleutbildning i Örebro.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum