Lernia

Lernia storsatsar på kompetens med specialiserade rekryteringshubbar i Stockholm och Göteborg

Dela

Svensk arbetsmarknad ställer höga krav på rätt kompetens, men det traditionella arbetssättet med CV-baserad rekrytering passar inte alltid. Med målet att hitta och lotsa de bästa kandidaterna rätt utvecklar nu Lernia, som ett komplement till sina lokala kontor, hubbar med fokus på kompetensbaserad rekrytering. Nya Lernia Talent Acquisition Center (TAC) kombinerar lokal kunskap med specialister inom olika yrkesområden som kan tillhandahålla en unik kunskapsbas om hur man bäst attraherar, hittar och väljer kandidater.

Siffror från Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät visar att sju av tio företag upplever svårigheter med att hitta rätt kompetens, och att rekrytering är det enskilt största tillväxthindret. Det är en av anledningarna till att utbildnings- och bemanningsaktören Lernia nu utvecklar verksamheten och öppnar ett Talent Acquisition Centers (TAC) med fokus på kandidathantering och kompetensbaserad rekrytering. TAC kommer bestå av två hubbar i Stockholm och Göteborg med specialister inom rekrytering.

– Cv:n och traditionell rekrytering tvingar in människor i en mall som inte alltid framhäver det man faktiskt är bra på, med resultatet att man missar talang. Kompetensbaserad rekrytering är ett sätt att öka chanserna till jobb och bättre matchningar, säger Tomas Rosborg, på Lernia.

Lernia vill bli bäst i branschen på att jobba efter kompetens och det nya rekryteringscentret ger en möjlighet att kombinera lokal kunskap med ett nationellt expertteam som har fokus på kvalitetssäkrade processer. Målet är att erbjuda en kunskapsbas om hur man bäst attraherar, hittar och väljer kandidater. Det är något som onekligen efterfrågas av svenska företag som enligt Svenskt Näringsliv har svårt att hitta rätt kandidater trots att de vill öka antalet anställda.

– TAC ger förutsättningarna till att lösa Sveriges kompetensbrist genom effektiviserade processer för att matcha kompetensbehovet inom näringslivet. Det finns otroligt många med rätt kvalifikationer och nu hoppas vi kunna fylla kompetensluckorna hos företagen, säger Tomas Rosborg, chef TAC på Lernia.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Lernia
Lernia
WeWork, Regeringsgatan 29
111 53 Stockholm

0771-650 650https://www.lernia.se/

Om Lernia
Vi har utvecklat individers kompetens utifrån arbetsmarknadens behov i över 100 år och har bemannat den svenska arbetsmarknaden i över 20 år. Lernia omsatte 2,9 miljarder kronor 2021 och finns på över 80 orter. Vi utbildade och coachade 19 000 personer och förmedlade 10 800 bemanningskonsulter. Under året bidrog Lernia till att över 14 000 personer fick ett nytt arbete. Lernia är auktoriserat som bemannings-, utbildnings-, rekryterings- och omställningsföretag av respektive branschorganisation. Läs mer på lernia.se

Följ Lernia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lernia

Bristande psykiatrisk vård i Västerbotten – ny utbildning ska trygga patientens behov17.5.2022 08:10:00 CEST | Pressmeddelande

Den psykiska ohälsan i Västerbotten ökar enligt Folkhälsomyndigheten – 4 av 10 uppgav i en undersökning i år att de upplever ångestproblematik jämfört med 3 av 10 under 2012. Samtidigt visar en ny utredning av region Västerbotten att endast 8 procent av dem som söker psykiatrisk vård får hjälp inom vårdgarantins tidsram. En bidragande faktor är enligt Arbetsförmedlingen att för få utbildas inom vårdsektorn, och därför erbjuder utbildning- och bemanningsföretaget Lernia till hösten yrkeshögskoleutbildningen “Specialistundersköterska inom psykiatri” med bas i Skellefteå.

Stockholm rustar för framtidens digitaliserade samhälle – utbildning ska omskola framtidens arbetskår17.5.2022 07:55:00 CEST | Pressmeddelande

Stockholms stads vision är att genom digitalisering bli världens smartaste stad till 2040. Samtidigt larmar techsektorn om ett underskott på 70 000 personer med kompetenser inom IT redan till år 2024. Enligt Arbetsförmedlingens uppskattning kommer även omkring 1,3 miljoner nya jobb skapas i Sverige fram till år 2030 till följd av teknikutvecklingen. För att möta den stora efterfrågan och de nya kompetensbehoven inom branschen erbjuder Lernia till hösten en utbildning inom molntjänster och IT-infrastruktur med bas i Stockholm.

Utbildning ska fylla kompetensgapet inom industrin i Kalmar län16.5.2022 15:05:00 CEST | Pressmeddelande

Omställningen mot en modern industri skapar nya kompetens- och utbildningsbehov vilket lett till en utbredd kompetensbrist, enligt Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät. I Kalmar län, där industrin är den största arbetsgivaren inom privat sektor krävs en ökad kompetensförsörjning för att klara det pågående teknikskiftet. Därför ska Lernia utbilda fler produktionstekniker som vill utvecklas i sin yrkesroll inom industriell produktion. Yrkeshögskoleutbildningen erbjuds till hösten på distans med bas i Västervik.

Stor satsning på tillverkningsindustrin i Trollhättan - utbildning ska möta kompetensbehoven i regionen16.5.2022 14:39:47 CEST | Pressmeddelande

Tillverkningsindustrin är en av Västra Götalands viktigaste näringar, och just nu pågår en industriell revolution som präglas av snabb teknisk utveckling, automatisering och effektivare hantering av information och data. Utvecklingen ställer krav på uppdaterad kompetens och bland annat råder stor brist på produktionstekniker. För att fylla kompetensgapet erbjuder utbildnings- och bemanningsaktören Lernia till hösten yrkeshögskoleutbildningen “Certifierad produktionstekniker” med bas i Trollhättan.

Pandemin har lett till sämre arbetsförhållanden för lärare – nu ska fler lärarassistenter utbildas i Örebro13.5.2022 07:50:00 CEST | Pressmeddelande

Enligt en majoritet av de tillfrågade lärarna i en ny enkät har pandemin orsakat ohållbara arbetsförhållanden, främst på grund av ökad arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress. Nära hälften uppger att de övervägt att sluta under de senaste 12 månaderna som en konsekvens. En lösning som efterfrågas är ökat personalstöd och mot bakgrund av detta ska utbildnings- och bemanningsaktören Lernia nu till hösten utbilda fler lärarassistenter genom en yrkeshögskoleutbildning i Örebro.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum