Lernia

Lernia vinnare i SKL:s upphandling av bemanningstjänster

Dela

Upphandlingen som omfattade närmare tusen offentliga aktörer i Sverige ger Lernia en möjlighet att bemanna offentlig sektor över hela landet med tjänstemän. SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) har stått utan bemanningsavtal sedan november 2016.

Genom den här upphandlingen får vi en möjlighet att leverera bemanningslösningar till offentliga aktörer i hela landet. Vår förhoppning är att vi under de närmaste åren kommer kunna hjälpa en stor grupp offentliga aktörer att få rätt kompetens i rätt tid, säger Annika Roupé, marknads- och försäljningsdirektör på Lernia.

SKL Kommentus upphandling Bemanningstjänster 2015-2 ersätter det gamla bemanningsavtalet som löpte ut i november 2016. Sedan dess har det inte funnits något centralt ramavtal för bemanningstjänster. Avtalet omfattar bemanning inom ekonomi, administration, support, HR och fastighet.

Totalt är det 973 organisationer som har en möjlighet att avropa tjänster genom upphandlingen. För varje område och avropare har tre leverantörer valts ut i en rangordning där den överst rangordnade först skall tilldelas uppdragen. Lernia rankas som nummer ett inom:

  • Ekonomi av 464 avroppsberättigade parter (controller, redovisningsekonom och ekonomiassistenter)
  • Administration av 95 avroppsberättigade parter (assistenter, sekreterare och registrator)
  • Support av 153 avroppsberättigade parter (receptionist/telefonist/allraoundkontorist och kundtjänstmedarbetare)
  • HR av 322 avroppsberättigade parter (personalhandläggare/personaladministratör och lönehandläggare/löneassistent) 
  • Fastighet av 137 avroppsberättigade parter (vaktmästare, fastighetsskötare, fastighetsförvaltare, fastighetsvärd/husvärd)

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Lernia
Lernia
WTC, Klarabergsviadukten 70, Hus D, Plan 5
111 64 Stockholm

0771-650 650https://www.lernia.se/

Lernia är en av Sveriges ledande kompetenspartner inom utbildning, bemanning och omställning. Vi utvecklar människor, företag och organisationer med rätt kompetenslösningar i arbetslivets och arbetsmarknadens alla skeden. Vi bidrar till en bättre matchning på arbetsmarknaden och ser till att fler människor kommer i egenförsörjning och att fler företag och organisationer kan stärka sin konkurrenskraft.

Följ Lernia

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Lernia

Delårsrapport januari - juni 2018: Fortsatt stark bemanningsmarknad men negativt resultat för utbildningsverksamheten16.7.2018 11:39Pressmeddelande

Lernias intäkter för andra kvartalet minskade med 5 procent till 806 (846) mkr. Intäktsminskningen förklaras främst av lägre volymer inom utbildning. Bemanningsmarknaden är fortsatt stark och en planerad nedgång av inhyrda konsulter hos en stor kund har till stor del ersatts av ökade intäkter från andra kunder. Delårsperiodens intäkter är i nivå med föregående år.

Skåningar har svårare än andra att bli vän med personer av annan politisk åsikt2.7.2018 09:17Pressmeddelande

Lernia hjälper Almedalsbesökare att bli bättre vänner Vi svenskar har svårt att skaffa oss nya vänner visar en färsk undersökning från Demoskop. Med valår och den valrörelse som genom Almedalen går in i slutspurten kommer politiska meningsskiljaktigheter bli allt tydligare, även hos vänner. Skåningar har dock svårare än svensken i gemen att bli nära vän med personer av en annan politisk åsikt.

Stockholmare har svårare än andra att bli vän med personer av annan politisk åsikt2.7.2018 09:11Pressmeddelande

Lernia hjälper Almedalsbesökare att bli bättre vänner Vi svenskar har svårt att skaffa oss nya vänner visar en färsk undersökning från Demoskop. Med valår och den valrörelse som genom Almedalen går in i slutspurten kommer politiska meningsskiljaktigheter bli allt tydligare, även hos vänner. Stockholmare har svårare än svensken i gemen att bli nära vän med personer av en annan politisk åsikt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum