Lernia

Lernias delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021: Ökade intäkter och förbättrat resultat för Lernia

Dela

Koncernens nettoomsättning för delårsperioden var 47 procent högre jämfört med samma period föregående år och uppgick till 1 404 (958) mkr. Koncernens rörelseresultat före jämförelsestörande poster förbättrades med 78 mkr och uppgick för delårsperioden till 59 (-19) mkr.

– Lernia växer och tar marknadsandelar inom de flesta av verksamhetsområdena och detta sker med en effektivare drift efter tidigare genomförda effektiviseringsprogram. Vi försvarade Lernias position som den största aktören inom uthyrning av yrkesarbetare och sett till den totala bemanningsmarknaden i Sverige var Lernia fortsatt det tredje största bemanningsföretaget. Lernia var för tredje kvartalet i rad marknadsledande inom Arbetsförmedlingens upphandlade tjänst Rusta och matcha och vi fick under kvartalet bäst rating inom tjänsten Stöd och matchning*, säger Anders Uddfors, vd för Lernia.

Bemanningsverksamheten har haft en stark delårsperiod med ökade intäkter och ett förstärkt positivt rörelseresultat (före jämförelsestörande poster) på 83 (-16) mkr, en ökning med 99 mkr jämfört med samma period föregående år. Resultatförbättringen förklaras av ökad volym, ökade beläggningsgrader och en lägre kostnadsmassa som en effekt av tidigare genomfört effektiviseringsprogram.

Utbildningsverksamheten ökade intäkterna under delårsperioden, men uppvisade ett negativt rörelseresultat (före jämförelsestörande poster) på -8 (14) mkr, en minskning med 22 mkr. Resultatförsämringen förklaras främst av uppstartskostnader för nya utbildningar, fördröjda utbildningsstarter samt en låg anvisningstakt av elever till nyetablerade arbetsmarknadsutbildningar i början på året. Mot slutet av första kvartalet samt under andra kvartalet ökade dock antalet anvisningar till de nyetablerade arbetsmarknadsutbildningarna och matchningstjänsterna.

– Lernia har satt som mål att bidra till att 10 000 personer får jobb varje år. Det är ett av våra nya hållbarhetsmål med ännu starkare fokus på jobbskapande, arbetsmiljö och mångfald som vi lanserade under andra kvartalet. Jämfört med föregående år har antalet anställda ökat med hela 2 250 personer. Merparten av dessa arbetar inom Lernias bemanningsverksamheten, men även utbildningsverksamheten har vuxit betydligt. Med det tempo som vår verksamhet har hållit under första halvåret ser vi fram emot att nå målet med att bidra till att 10 000 personer finner arbete, säger Anders Uddfors.

* Källa: Werket AB,konsultföretag som är specialiserade inom arbetsmarknadspolitiska området

Läs rapporten i sin helhet här. 

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Lernia
Lernia
WeWork, Regeringsgatan 29
111 53 Stockholm

0771-650 650https://www.lernia.se/

Ledande kompetenslösningar för framtidens industri
Vi har utvecklat individers kompetens utifrån arbetsmarknadens behov i över 100 år och har bemannat den svenska industrin i över 20 år. Lernia omsatte 2 miljarder kronor 2020 och finns över hela landet. Vi utbildade 11 500 personer och förmedlade 8 300 bemanningskonsulter. Lernia är auktoriserat som bemannings-, utbildnings-, rekryterings- och omställningsföretag av respektive branschorganisation. Läs mer på lernia.se.

Följ Lernia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lernia

Stora satsningar på nya jobb runt om i landet – men få svenskar beredda att flytta25.10.2021 07:25:55 CEST | Pressmeddelande

Statliga och privata storsatsningar på jobb utanför storstadsregionerna förväntas ge tusentals nya arbetstillfällen framöver, inte minst i norra Sverige. Nu vill företagen och regeringen få arbetssökande att flytta dit jobben finns, men enligt en ny nationell undersökning av Demoskop på uppdrag av Lernia är få svenskar villiga att flytta för jobb. Endast tre av tio uppger att det är något man är beredd att göra. Mest benägna att flytta är unga, 47 procent i åldrarna 18-32 år svarar ja på frågan, och i gruppen unga män är det ännu fler, 53 procent, som kan tänka sig det.

Nya utbildningar av lärarassistenter kan göra stödinsatser i skolan bättre16.6.2021 07:32:00 CEST | Pressmeddelande

Sedan 2019 gäller Läsa-skriva-räkna-garantin, Skolverkets satsning på tidiga stödinsatser i skolan. Men en granskning från Lärarnas Riksförbund visar att insatserna inte räckt till, bland annat på grund av personalbrist. Ett yrke som kan hjälpa till att lösa behovet av extra stöd är lärarassistenter och till hösten startar yrkeshögskoleutbildningar runt om i landet som ska utbilda fler. Utbildningsaktören Lernia står bakom utbildningarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum