Lernia

Lernias delårsrapport 1 januari – 30 september 2021: Högre intäkter och ett förstärkt resultat

Dela

Koncernens nettoomsättning för delårsperioden var 51 procent högre jämfört med samma period föregående år och rörelseresultatet före jämförelsestörande poster för delårsperioden uppgick till 113 (-18) mkr. Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med 72 procent jämfört med samma kvartal föregående år och uppgick till 583 (338) mkr. Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster för kvartalet uppgick till 47 (10) mkr.

– I början av året satte Lernia ett mål om att hjälpa 10 000 personer ut på arbetsmarknaden varje år. Ett ambitiöst mål som vi via en kraftig tillväxt nådde redan i september.  Att Lernia via sin bemannings-, utbildnings- och matchningsverksamhet hjälper personer till nya jobb är syftet med verksamheten. Stärkt av framgången sätter vi nu ett nytt utmanande mål där vi arbetar för att årligen hjälpa 15 000 personer till nytt jobb, säger Anders Uddfors, vd för Lernia. 

Bemanningsverksamheten har ökat sin nettoomsättning för delårsperioden med 58 procent jämfört med samma period föregående år. För tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år har antalet uthyrda konsulter ökat med 65 procent. De höga volymerna av uthyrda konsulter är drivet av en generellt ökande efterfrågan samt stora volymer av sommarbemanning. Under det tredje kvartalet har de största utmaningarna varit att utifrån en ökad efterfrågan finna rätt kandidater till uppdragen. Behovet av att öka satsningarna på adekvat yrkesutbildning blir tydligt.Lernia fortsätter att vara störst i Sverige inom bemanning av yrkesarbetare samt det tredje största bemanningsföretaget totalt sett.  

Även utbildningsverksamheten har ökat sin nettoomsättning jämfört med samma period föregående år men uppvisar ett något svagare resultat på grund av ett lägre inflöde av deltagare från Arbetsförmedlingen inom arbetsmarknadsutbildningar. För närvarande utnyttjas inte volymerna i de upphandlade avtalen då många klasser endast är halvfulla. Glädjande är att Lernia vann upphandlingen av lokalvårdsutbildning i Göteborg och fick förnyat förtroende att leverera komvuxutbildningar i Malmö och Kristianstad.  

 Lernias matchningstjänster fortsätter att växa och verksamheten levererar ett starkt resultat främst drivet av god förmåga att få arbetssökande i nya jobb vilket ger hög andel resultatersättningar. Nu följer etapp två i Arbetsförmedlingens upphandlade matchningstjänst, kundval rusta och matcha (KROM). I denna etapp sker etablering i storstäderna vilket innebär kraftigt ökande volymer inom KROM där Lernia idag har en ledande ställning, säger Anders Uddfors. 

Läs rapporten i sin helhet här.

Kontakter

Länkar

Om

Lernia
Lernia
WeWork, Regeringsgatan 29
111 53 Stockholm

0771-650 650https://www.lernia.se/

Ledande kompetenslösningar för framtidens industri
Vi har utvecklat individers kompetens utifrån arbetsmarknadens behov i över 100 år och har bemannat den svenska industrin i över 20 år. Lernia omsatte 2 miljarder kronor 2020 och finns över hela landet. Vi utbildade 11 500 personer och förmedlade 8 300 bemanningskonsulter. Lernia är auktoriserat som bemannings-, utbildnings-, rekryterings- och omställningsföretag av respektive branschorganisation. Läs mer på lernia.se.

Följ Lernia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lernia

Lernia i Almedalen28.6.2022 09:18:18 CEST | Pressmeddelande

Svensk arbetsmarknad befinner sig i ett utmanande läge. Arbetslösheten är låg men de som står långt ifrån arbetsmarknaden har svårt att komma in. Den gröna omställningen och utvecklingen i Norra Sverige ställer höga krav på kompetensförsörjningen. Vikten av ett hållbart arbetsliv har aldrig varit större. Allt detta gör att det i år känns extra viktigt att diskutera framtidens arbetsmarknad, hållbart arbetsliv och kompetensförsörjning under Almedalen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum