Lernia

Lernias delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022: Positivt första kvartal av Lernia

Dela

Första kvartalet 2022 har utvecklats positivt avseende såväl intäkter som resultat. Rörelseresultatet uppgick till 12 (10) mkr, en förbättring med 2 mkr jämfört med samma period föregående år.

- Det förbättrade rörelseresultatet förklaras främst av ökade volymer inom matchningsverksamheten och ett något bättre resultat för utbildningsverksamheten. Bemanningsverksamhetens resultat har under kvartalet påverkats negativt av ej debiterbara lönekostnader kopplat till produktionsstörningar hos några större kunder, säger Anders Uddfors, VD för Lernia.

Bemanningsverksamheten har fortsatt en hög kundefterfrågan och bristen på kandidater är Lernias största tillväxthinder. För att bli än mer effektiva gällande rekryteringsarbetet har Lernia under kvartalet startat ett Talent Acquisition Center som kommer att operera från två orter, Stockholm och Göteborg.

Lernia beviljades, vid tilldelningen den 11 januari, 10 nya yrkeshögskoleutbildningar och växer därmed som aktör med 52 pågående yrkeshögskoleutbildningar under hösten 2022. Lernias roll som ledande aktör inom Arbetsmarknadsutbildningar har stärkts ytterligare och Lernia är fortsatt den största aktören inom Arbetsmarknadsutbildningar. Här ligger dock även koncernens största utmaning då tilldelningen av elever från Arbetsförmedlingen är mycket låg och endast 50 procent av vår kapacitet utnyttjas, vilket är besvärande såväl ur ett samhällsperspektiv som ur ett företagsekonomiskt perspektiv.

Lernias matchningsverksamhet fortsätter att växa och under första kvartalet hanterar vi 29 procent fler arbetssökanden än samma period föregående år. Under första kvartalet lanserades en ny matchningsrobot som fått namnet ”Leja” - en förkortning för Lernia Jobbautomatisering. Med hjälp av ”Leja” kommer deltagare själva att kunna ladda upp sitt CV i inloggat läge och bli automatiskt matchade mot relevanta lediga tjänster i Platsbanken i hela Sverige, där de också kommer att kunna se hur väl deras profil matchar annonsen.

- Genom satsningen på AI effektiviserar vi viktiga delar av arbetet, vilket gynnar både handledare och deltagare. Detta är bara en av många aktiviteter som pågår i den digitaliseringssatsning som påbörjades under föregående år. Lernia fortsätter nu arbetet för att överträffa målet med att få 15 000 individer i jobb under 2022, säger Anders Uddfors.

Läs rapporten i sin helhet här.

Kontakter

Länkar

Om

Lernia
Lernia
WeWork, Regeringsgatan 29
111 53 Stockholm

0771-650 650https://www.lernia.se/

Om Lernia
Vi har utvecklat individers kompetens utifrån arbetsmarknadens behov i över 100 år och har bemannat den svenska arbetsmarknaden i över 20 år. Lernia omsatte 2,9 miljarder kronor 2021 och finns på över 80 orter. Vi utbildade och coachade 19 000 personer och förmedlade 10 800 bemanningskonsulter. Under året bidrog Lernia till att över 14 000 personer fick ett nytt arbete. Lernia är auktoriserat som bemannings-, utbildnings-, rekryterings- och omställningsföretag av respektive branschorganisation. Läs mer på lernia.se

Följ Lernia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lernia

Pandemin har lett till sämre arbetsförhållanden för lärare – nu ska fler lärarassistenter utbildas i Örebro13.5.2022 07:50:00 CEST | Pressmeddelande

Enligt en majoritet av de tillfrågade lärarna i en ny enkät har pandemin orsakat ohållbara arbetsförhållanden, främst på grund av ökad arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress. Nära hälften uppger att de övervägt att sluta under de senaste 12 månaderna som en konsekvens. En lösning som efterfrågas är ökat personalstöd och mot bakgrund av detta ska utbildnings- och bemanningsaktören Lernia nu till hösten utbilda fler lärarassistenter genom en yrkeshögskoleutbildning i Örebro.

Pandemin har lett till sämre arbetsförhållanden för lärare – nu ska fler lärarassistenter utbildas i Malmö13.5.2022 07:45:00 CEST | Pressmeddelande

Enligt en majoritet av de tillfrågade lärarna i en ny enkät har pandemin orsakat ohållbara arbetsförhållanden, främst på grund av ökad arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress. Nära hälften uppger att de övervägt att sluta under de senaste 12 månaderna som en konsekvens. En lösning som efterfrågas är ökat personalstöd och mot bakgrund av detta ska utbildnings- och bemanningsaktören Lernia nu till hösten utbilda fler lärarassistenter genom en yrkeshögskoleutbildning i Malmö.

Pandemin har lett till sämre arbetsförhållanden för lärare – nu ska fler lärarassistenter utbildas i Piteå13.5.2022 07:40:00 CEST | Pressmeddelande

Enligt en majoritet av de tillfrågade lärarna i en ny enkät har pandemin orsakat ohållbara arbetsförhållanden, främst på grund av ökad arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress. Nära hälften uppger att de övervägt att sluta under de senaste 12 månaderna som en konsekvens. En lösning som efterfrågas är ökat personalstöd och mot bakgrund av detta ska utbildnings- och bemanningsaktören Lernia nu till hösten utbilda fler lärarassistenter genom en ny yrkeshögskoleutbildning i Piteå.

Pandemin har lett till sämre arbetsförhållanden för lärare – nu ska fler lärarassistenter utbildas i Stockholm13.5.2022 07:35:00 CEST | Pressmeddelande

Enligt en majoritet av de tillfrågade lärarna i en ny enkät har pandemin orsakat ohållbara arbetsförhållanden, främst på grund av ökad arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress. Nära hälften uppger att de övervägt att sluta under de senaste 12 månaderna som en konsekvens. En lösning som efterfrågas är ökat personalstöd och mot bakgrund av detta ska utbildnings- och bemanningsaktören Lernia nu till hösten utbilda fler lärarassistenter genom en yrkeshögskoleutbildning i Stockholm.

Nationell omställning av sjukvården ökar behovet av specialistundersköterskor – nu ska fler utbildas via yrkeshögskolan12.5.2022 10:52:03 CEST | Pressmeddelande

Efter en pandemi som visat på beredskapsbrister i den svenska hälso- och sjukvården satsar regeringen tillsammans med SKR på att ställa om till ”nära vård”. För att klara omställningen behövs bland annat fler specialistundersköterskor och nu ska utbildningsbolaget Lernia utbilda fler med spetskompetens inom anestesi, operation och intensivvård. Utbildningen ges på heltid från Malmö.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum