Stockholms stad

Leverantörer av persontransporter i Stockholms stad 2017

Dela

Upphandlingen av persontransporter har pågått under 2016 i syfte att teckna nya avtal från 1 januari 2017. Resultatet är avtal med fem leverantörer som delar på sex avtalsområden.

Sex avtalsområden

Upphandlingen av persontransporter i Stockholms stad är indelad i sex avtalsområden. Fyra av dessa områden är geografiska och omfattar olika stadsdelar. Område 5 omfattar skolskjuts till fristående skolor och skolor i andra kommuner och område 6 omfattar enstaka och akuta resor.

Avtalsområde 1: Innerstaden (Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm, Östermalm)
Avtalsområde 2: Nordväst (Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby, Kista)
Avtalsområde 3: Sydväst (Hägersten- Liljeholmen, Skärholmen, Älvsjö)
Avtalsområde 4: Sydost (Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Skarpnäck)
Avtalsområde 5: Skolskjuts fristående och interkommunala skolor
Avtalsområde 6: Enstaka, akuta resor

Fem leverantörer

För avtalsområde 1-3 har avtal tecknats med Samtrans Skol- och Handikapptransporter AB.
För avtalsområde 4 har avtal tecknats med Favura Anbud AB.
För avtalsområde 5 har avtal tecknats med fem leverantörer.
För avtalsområde 6 har avtal tecknats med Taxi Stockholm 15 00 00 AB.

Avtalens giltighetstid

Avtalen är tillfälliga och gäller från 1 januari 2017 till och med 5 november 2017, med möjlighet till förlängning en månad i taget till dess att en ny annonserad upphandling är genomförd och nya avtal kan tecknas. Avtalen kan maximalt förlängas i sex månader, det vill säga till och med 5 maj 2018.

Ny upphandling 2017

En ny annonserad upphandling kommer att genomföras under 2017.

Vilka omfattas av avtalen?

Upphandlingen avser utförande av persontransporter, främst inom Stockholms stad men resor över kommungränsen förekommer också. De resande är personer med någon form av funktionsnedsättning inom förskola och skola, vuxna inom daglig verksamhet samt äldre inom dagverksamhet. Totalt omfattar upphandlingen av persontransporter drygt 4 300 resenärer.

Kontakt

Upphandlingen av persontransporter har genomförts av Serviceförvaltningen i Stockholms stad på uppdrag av kommunstyrelsen.

Frågor om upphandlingen besvaras av

Christer Edfeldt, förvaltningschef Serviceförvaltningen
08-508 11 815, 076-12 11 815
christer.edfeldt@stockholm.se

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

+46 8 508 290 00http://stockholm.se/presskontakt

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Översikt av Stockholmsenkätens resultat för Skärholmens stadsdelsförvaltning 201817.10.2018 13:48Pressmeddelande

När det gäller ANDT-frågor ser vi ett fortsatt positivt resultat när det gäller alkoholkonsumtion, tobak och narkotika. Inga stora variationer har skett över tid. Vad det gäller brott har Skärholmens stadsdelsförvaltning flera utmaningar samtidigt som tryggheten bland flickor ökat. Vi ser också ett ökat deltagande av både flickor och pojkar på fritidsgårdar/mötesplatser: för år 9 ligger Skärholmen högst i staden när det kommer till flickors deltagande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum