Stockholms stad

Leverantörer av persontransporter i Stockholms stad 2017

Dela

Upphandlingen av persontransporter har pågått under 2016 i syfte att teckna nya avtal från 1 januari 2017. Resultatet är avtal med fem leverantörer som delar på sex avtalsområden.

Sex avtalsområden

Upphandlingen av persontransporter i Stockholms stad är indelad i sex avtalsområden. Fyra av dessa områden är geografiska och omfattar olika stadsdelar. Område 5 omfattar skolskjuts till fristående skolor och skolor i andra kommuner och område 6 omfattar enstaka och akuta resor.

Avtalsområde 1: Innerstaden (Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm, Östermalm)
Avtalsområde 2: Nordväst (Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby, Kista)
Avtalsområde 3: Sydväst (Hägersten- Liljeholmen, Skärholmen, Älvsjö)
Avtalsområde 4: Sydost (Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Skarpnäck)
Avtalsområde 5: Skolskjuts fristående och interkommunala skolor
Avtalsområde 6: Enstaka, akuta resor

Fem leverantörer

För avtalsområde 1-3 har avtal tecknats med Samtrans Skol- och Handikapptransporter AB.
För avtalsområde 4 har avtal tecknats med Favura Anbud AB.
För avtalsområde 5 har avtal tecknats med fem leverantörer.
För avtalsområde 6 har avtal tecknats med Taxi Stockholm 15 00 00 AB.

Avtalens giltighetstid

Avtalen är tillfälliga och gäller från 1 januari 2017 till och med 5 november 2017, med möjlighet till förlängning en månad i taget till dess att en ny annonserad upphandling är genomförd och nya avtal kan tecknas. Avtalen kan maximalt förlängas i sex månader, det vill säga till och med 5 maj 2018.

Ny upphandling 2017

En ny annonserad upphandling kommer att genomföras under 2017.

Vilka omfattas av avtalen?

Upphandlingen avser utförande av persontransporter, främst inom Stockholms stad men resor över kommungränsen förekommer också. De resande är personer med någon form av funktionsnedsättning inom förskola och skola, vuxna inom daglig verksamhet samt äldre inom dagverksamhet. Totalt omfattar upphandlingen av persontransporter drygt 4 300 resenärer.

Kontakt

Upphandlingen av persontransporter har genomförts av Serviceförvaltningen i Stockholms stad på uppdrag av kommunstyrelsen.

Frågor om upphandlingen besvaras av

Christer Edfeldt, förvaltningschef Serviceförvaltningen
08-508 11 815, 076-12 11 815
christer.edfeldt@stockholm.se

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

+46 8 508 290 00http://stockholm.se/presskontakt

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss till exempel i skolan, på äldreboenden, i parken och när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med en hög grad av decentraliserat ansvar. Det innebär att besluten i stor utsträckning fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

YH-utbildning på Frans Schartaus Handelsinstitut når topp tio i kvalifikationsnivå, motsvarar kandidatexamen20.4.2018 10:28Pressmeddelande

Frans Schartaus Handelsinstituts YH-utbildning inom Hotel Management har i samband med den senaste beviljandeomgången från Myndigheten för Yrkeshögskolan fått en placering i kvalifikationsramverket på nivå SeQF6*. Det innebär att de studerande som läser Hotel Management får en Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, som i det nya ramverket är placerad på samma nivå som en kandidatexamen. Det gör de studerande mycket attraktiva på arbetsmarknaden och blir en trygg väg mot jobb.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum