Jönköpings kommun

​Lex Sarah-utredning visar på brister i socialtjänsten

Dela

En pojke under 15 år från Jönköpings kommun misstänks vara inblandad i mordet på en 17-åring. Händelsen inträffade den 20 augusti i Huskvarna tidigare i år.

I samband med händelsen anmälde ansvarig enhetschef på socialtjänsten ärendet för granskning enligt Lex Sarah. Detta görs rutinmässigt när allvarliga händelser inträffar för att utreda om socialtjänsten agerat i enlighet med sitt uppdrag och om lagstiftningen tillämpats på korrekt sätt.

- Det här är andra gången på två år som yngre personer varit eller misstänks ha varit inblandade i väldigt allvarliga händelser i Huskvarna och vi har anledning att se över hur vi svarar upp till de behov som finns, säger Stefan Österström, som blev socialdirektör i Jönköpings kommun 2019.

Komplex beslutsprocess

Utredningen konstaterar att socialtjänstens arbete med barn och unga är omfattande och ofta innebär en komplex beslutsprocess. Förutom att ta emot och bedöma ansökningar och anmälningar om oro ska socialtjänsten bland annat utreda behovet av stöd och skydd samt besluta om lämpliga insatser och följa upp dem.

Upplevelsen hos både handläggare, chefer och nämnd kan ibland vara att det inte finns något handlingsalternativ som på allvar bedöms påverka ungas livssituation. Men utredaren fastslår även att lagstiftningen är tydlig att LVU ska användas när det finns missförhållanden, antingen kopplat till hemmet och/eller det egna beteenden, som innebär en påtaglig risk att den unges hälsa eller utveckling skadas och när vård inte kan ges på frivillig väg.

- Barnavårdsärenden är krävande och det ställs höga krav på den personal som arbetar med dessa frågor, säger Annika Åberg, funktionschef för individ- och familjeomsorgen i Jönköpings kommun.

Insatserna inte tillräckliga

Den sammanfattande bedömningen i rapporten är att insatserna inte varit tillräckliga för att kunna hejda den negativa utvecklingen.

Bristerna inom socialtjänsten rör bland annat för hög arbetsbelastning, vilket lett till att helhetsbedömningar blivit lidande och att utredningstider inte kunnat hållas. Utredningen pekar också på brister när det gäller rutiner och kommunikations- och informationsöverföring samt organiseringen av arbetet inom barn och unga.

- Kritiken ska tas på stort allvar och vi kommer att införa konkreta åtgärder omgående. Det är också viktigt att komma ihåg att det är väldigt svåra och komplexa bedömningar som görs när det gäller insatser för unga som är utsatta på olika sätt, säger Stefan Österström.

Utredningen föreslår flera punkter där förbättringar kan göras. Bland annat ska socialtjänsten:

  • Utreda vilka organisatoriska eller andra orsaker som lett till bristerna i hanteringen av ärendet och där ska en extern konsult anlitas.
  • Förstärka organisationen med en 1:e socialsekreterare.
  • Förbättra uppföljningen av insatser så att insatser som inte ger effekt avslutas.
  • Öka kompetensen när det gäller arbetet med att bedöma risk och behov för barn och unga med normbrytande beteende genom att använda Socialstyrelsens kunskapsstöd. Här kan även det nystartade arbetet med sociala insatsgrupper (SIG) vara en del i det förbättrade arbetet.

Rapporten anmäls till IVO

Att den minderårige pojken misstänks för inblandning i ett mord bedöms vara ett allvarligt missförhållande eller en allvarlig risk för missförhållande, enligt Lex Sarah-utredningen och rapporten kommer att anmälas till IVO.

- Socialtjänstens egen utredning visar på brister som vi behöver ta tag i och arbeta långsiktigt med. Nu kommer även IVO att få möjlighet att komma med synpunkter vilket är viktigt i den här processen, säger Stefan Österström.

Socialtjänsten har begärt att åklagaren väcker en bevistalan för att reda ut skuldfrågan kring det inträffade. Det gjorde kommunen även i fallet med EU-migranten Gica, som dog efter att ha misshandlats i Huskvarna av två pojkar hösten 2018.

För att ta del av den maskade Lex Sarah-utredningen i sin helhet kan du begära ut handlingen från social@jonkoping.se

Kontakt:

Stefan Österström, socialdirektör Jönköpings kommun

stefan.osterstrom@jonkoping.se

036-106015

Annika Åberg, funktionschef individ- och familjeomsorgen

annika.aberg@jonkoping.se

036-107708

Kontakter

Om

Jönköpings kommun
Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

036-105000https://www.jonkoping.se/

I Jönköpings kommun arbetar omkring 12 000 medarbetare för att ge våra 142 600 invånare välfärd och service av hög kvalitet. Läs mer om våra verksamheter på kommunens webbplats.

Följ Jönköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jönköpings kommun

Första vaccineringen i Jönköpings kommun sker på söndag23.12.2020 14:17:00 CETPressmeddelande

Jönköpings kommun kommer att påbörja vaccineringen mot covid-19 på söndag, den 27 december. Socialförvaltningen kommer att få 20 doser av vaccinet mot covid-19 i helgen och kommer då att vaccinera 20 personer som bor på ett av kommunens äldreboenden. Vilket äldreboende är ännu inte fastställt, inte heller vilken tid vaccineringen kommer att genomföras. Vaccineringen kommer att ske i hyresgästernas lägenheter. Med tanke på risk för smittspridning och de boendes integritet kommer kommunen inte kunna garantera medias möjlighet att bevaka denna händelse på plats. Därför planeras ett pressmeddelande att publiceras så snart det är möjligt efter att vaccineringen genomförts, med bilder från den första vaccineringen och en intervju med en person som fått vaccinet. Eventuellt kommer även en presskonferens med olika representanter att genomföras någon timme efter att pressmeddelandet skickats ut. Information om ifall det blir presskonferens kommer att stå i pressmeddelandet på söndag. Kontakt St

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum