Liberaler i riksdagen vill satsa på Södertörn för att säkra Sveriges tillväxt

Dela

Stockholmsregionen är landets stora tillväxtmotor, hela 40% av Sveriges tillväxt sker i regionen. I den södra delen av Stockholm, Södertörn, är tillväxten i många avseenden ännu högre. Riksdagsledamöterna Malin Danielsson (L) och Nina Lundström (L) pekar i sin motion på fyra satsningar som bör göras för att säkra fortsatt tillväxt på Södertörn.

I den södra delen av Stockholm, Södertörn, är företagstillväxten högre än i länet som helhet och tillväxten i antalet anställda är starkare på Södertörn än i Stockholms län och i Sverige som helhet. Fram till 2030 beräknas 70 000 bostäder och 90 000 arbetstillfällen tillkomma på Södertörn. Detta lyfter två liberala riksdagsledamöter, Malin Danielsson (L) och Nina Lundström (L) i en motion till riksdagen under årets allmänna motionstid. De pekar ut fyra viktiga satsningar för att försäkra fortsatt tillväxt på Södertörn: finansiering av Tvärförbindelse Södertörn, ytterligare en passage över Södertälje kanal, att Bytespunkt Flemingsberg genomförs och att ett grepp väg 225 tas både sett till trafiksäkerhet och transporter. 

    -Stockholm är Sveriges tillväxtmotor och för att fortsätta vara det är det nu dags att se Södertörns potential. I Flemingsberg växer ett nytt affärsdistrikt fram, ibland annat Nynäshamn, Albyberg och Nykvarn etableras verksamhetsområden och i samtliga kommuner på Södertörn byggs det bostäder i stor omfattning. Nu behöver infrastrukturen också hänga med, säger Malin Danielsson (L), riksdagsledamot. 

Nina Lundström (L) lyfter Södertörn som en föregångare när det gäller hållbara transporter. 

- Södertörn är en föregångare vad det gäller hållbara transporter vilket vi tycker bör uppmuntras. De har lyckats minska sina klimatutsläpp med 70% genom att samordna varudistributionen till de kommunala verksamheterna. Norviks hamn i Nynäshamn lägger grunden för att fler transporter från övriga i Europa till Stockholmsregion kan flyttas över från lastbilar till sjötransporter och trafiksäkerheten ökas på vägar som exempelvis väg 225, säger Nina Lundström (L), riksdagsledamot.

Bo Källström (L), kommunalråd i Huddinge instämmer och välkomnar de satsningar som pekas ut i motionen. 

   -Nu är det dags att på allvar göra något åt obalansen i Stockholmsregionen. Vi i Huddinge satsar för att ta ledningen i arbetet för ett växande Södertörn. Då behövs att staten också satsar.  För tillväxten, jobben och miljöns skull, säger Bo Källström (L), kommunalråd i Huddinge Kommun. 

Motionen i sin helhet finns här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/sodertorns-infrastruktur_H8022670

Nu inleds hanteringen av motioner i riksdagen. 

Nyckelord

Kontakter

Malin Danielsson (L), riksdagsledamot, Malin.danielsson@riksdagen.se,
telefonnummer: 072 206 53 69

Nina Lundström (L), riksdagsledamot, Nina.lundstrom@riksdagen.se,
telefonnummer: 072 204 50 24

Bo Källström, kommunalråd, Huddinge kommun, Bo.kallstrom@huddinge.se,
telefonnummer: 070 198 10 35

Sofia Nilsson, politisk sekreterare, Huddinge kommun, Sofia.nilsson@huddinge.se,

telefonnummer: 070 975 04 20

Om

Huddinge kommun - politik
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge kommun

http://huddinge.se

Välkommen till den styrande koalitionen i Huddinge

Huddinges styrande koalition består av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Drevvikenpartiet, Kristdemokraterna och Huddingepartiet.

Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 110 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

Följ Huddinge kommun - politik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Huddinge kommun - politik

Tredubblad satsning på digitalisering i Huddinge12.10.2020 13:20:11 CESTPressmeddelande

Satsningen på en digitaliseringspott för att snabba på genomförandet av viktiga digitaliseringsprojekt i Huddinge har blivit en stor framgång. Därför väljer den styrande koalitionen nu att tredubbla satsningen i Mål & Budget för 2021. Förutom sexmiljonerssatsningen på en digitaliseringspott prioriterar koalitionen även en satsning på digitala lösningar inom elevhälsan och kompetensutveckling inom digitalisering.

Efter Corona: Huddinge behöver 10 000 nya jobb18.9.2020 15:21:11 CESTPressmeddelande

När nu Företagsveckan avslutas initierar Centerpartiet en dialog där vi med inspel från Huddingebor och företagare i kommunen vill ta fram en ny politik för 10 000 fler arbetsplatser i Huddinge. Då kan fler kan ha ett jobb att gå till och resorna till jobbet kortas. 10 000 jobb krävs för att Huddinge ska nå en arbetsplatskvot på 1,0 (att det ska finnas lika mång arbetstillfällen som arbetstagare i kommunen).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum