Lidl Sverige

Lidl Sverige bidrar till enklare mätning av kolhalten i jorden

Dela

För snart ett år sedan valde Lidl Sverige att satsa 11 miljoner kronor på fem projekt inom ramen för Lidl Future Iniatives Hållbarhetsakuten. Ett av projekten, som drivs av företaget Inkonova, fokuserar på utvecklingen av mer kostnadseffektiva metoder för att mäta kolhalten i jorden. Hållbarhetsakuten bidrog med två miljoner kronor till projektet som Inkonova genomför i samarbete med forskningsinstitutet Rise, Hushållningsällskapet, Svensk Kolinlagring och Fjällbete.

I klimatdebatten lyfts ofta jordbrukets klimatskadliga utsläpp, men även den potential som finns för att bidra till en minskning av dess klimatpåverkan. Det handlar bland annat om att öka kolinlagringen i mark, en ökning som förutsätter mer effektiva mätmetoder. Lidl Sverige valde därför att stödja Inkonova som arbetar med att utveckla mätmetoder med hjälp av drönare och AI.

-Vi anser att experter ska få vara experter. Vi är medvetna om att det finns delar i vår värdekedja som dagligvaruhandel som vi är beroende av men inte kan påverka direkt. Inkonova jobbar närmare lösningen. Vi är så imponerade av deras arbete och ser potential i hur detta kan minska jordbrukets klimatpåverkan, säger Bella Goldman, Varumärkes-, CSR- och Kommunikationsdirektör på Lidl Sverige.

Jord är den näst största kolsänkan på vår planet. Inkonova utvecklar teknik som i dagsläget saknas på marknaden. Jordbrukaren kan vara en del av klimatlösningen genom att öka kollagringen i marken, men för att göra det möjligt behöver man enkelt kunna mäta kolhalten i jorden. För att förbättra kunskapen behövs mätmetoder för att identifiera var det går att öka kolhalterna. Det behöver även ses över vilka metoder som är mest effektiva och ger bäst resultat under olika förutsättningar.

- Stödet från Lidl har gjort det möjligt för oss att ta fram en lösning som kan bidra till att omvandla ett problem i dagens lantbrukssystem till en stor del av klimatlösningen. Vårt mål är att lösa det största hindret som klimatsmarta jordbrukssystem har idag. Genom att mäta kolhalten i marken kan vi lyfta fram klimatsmarta jordbrukare samt även göra det möjligt för slutkonsumenterna att vara med och påverka klimatavtrycket på den mat de köper, säger Caroline Iwers Prahl COO på Inkonova.

Baserat på försök med drönare och nya mätmetoder stödda av AI arbetar Inkonova med partners för att utveckla snabbare och billigare mätmetoder. Dessa baseras på verkliga mätningar med hög precision, istället för som idag med matematiska modeller som bygger på antaganden. Under det första året har projektet knutit till sig några av världens ledande forskare inom området samt en ledande expert på jordprovtagning för svenska bönder. De har även utvecklat metoder för att sänka kostnaderna genom att använda satellitbilder och spektrometri. Målet är att börja genomföra verkliga tester av de nya metoderna i Sverige under början av 2022 men senare även internationellt. 

Såhär fungerar det
När kol lagras i kolsänkor i åker- och skogsmark minskar mängden koldioxid i atmosfären. En ökad mängd kol i jorden gör att den håller näringsämnena bättre, vilket minskar näringsläckage och dessutom gör jorden bördigare. Förutsättningarna att lagra kol i mark skiljer sig stort mellan olika marktyper. Det går dock att påverka genom olika metoder att bruka marken. 

Om Lidl Future Initiatives
Genom Lidl Future Initiatives ger Lidl Sverige stöd till hållbarhetsprojekt som löser utmaningar utanför den egna verksamheten. Intresset för utlysningarna ”Plastutmaningen” 2019 och ”Hållbarhetsakuten” 2020 var oerhört stort - cirka 150 ansökningar inkom till Lidl Sverige. Sammanlagt har 21 miljoner kronor delats ut till projekt som främjar cirkulär plastanvändning och beteendeförändring respektive påskyndar omställningen till ett mer hållbart livsmedelssystem.

Läs mer om vinnarna och deras spännande projekt på www.lidl.se/LFI

Kontakter

Bilder

Om

Lidl Sveriges första butiker slog upp dörrarna i september 2003 och sen dess har vi utmanat marknaden. Idag har vi vuxit till en dagligvarukedja att räkna med, med 203 butiker i Sverige från Trelleborg i söder till Boden i norr. Sammanlagt arbetar drygt 5000 personer på Lidl Sverige. Vårt huvudkontor ligger i Barkarbystaden i Järfälla kommun och vi har tre centrallager belägna i Halmstad, Rosersberg och Örebro. Lidl har fyra fastighetskontor som är placerade i Stockholm, Göteborg, Örebro och Malmö.

Följ Lidl Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lidl Sverige

Från Axfood till Lidl: Caroline Kjerstadius är Lidl Sveriges nya hållbarhetschef15.11.2021 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Hållbarhetsexperten Caroline Kjerstadius börjar som Lidl Sveriges hållbarhetschef vid årskiftet. Redan i dagarna smygstartar hon i sin nya roll som representant för Lidl Sverige vid Nordic Organic Food Fair där hon ska samtala om ekologiska varor med bland annat den danska ministern ansvarig för livsmedel och jordbruk, Rasmus Prehn. Caroline har en lång karriär på Axfood bakom sig.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum