Lärarnas Riksförbund

"Likvärdig skola – en ödesfråga för Sverige"

Dela

Idag utkommer boken ”Likvärdig skola – en ödesfråga för Sverige” som ges ut av Lärarnas Riksförbund i samarbete med Natur & Kultur. Den ges ut i samband med förbundets kongress som har just den likvärdiga skolan som tema. – Sverige behöver en intensivare debatt om skolan. En likvärdig skola är ett måste för hela Sveriges framtid, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

I boken medverkar flera namnkunniga skribenter från politikens, forskningens och opinionsbildningens värld och ger sin syn på den likvärdiga skolan.

Nämnas kan exempelvis Anna Ekström, utbildningsminister; Andreas Schleicher, OECD:s utbildningschef; Lucy Crehan, lärare och forskare; Kurdo Baksi, författare och journalist; Åsa Wikforss, professor i filosofi och ledamot i Svenska Akademien; Widar Andersson, ledarskribent på Folkbladet; Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi; Sverker Sörlin, idéhistoriker och professor i miljöhistoria; Maria Jarl, fil.dr. i statsvetenskap och Sven-Eric Liedholm, professor emeritus i idéhistoria. Samt företrädare för alla riksdagspartiernas ungdomsförbund.

– Jag hoppas att debatten fortsätter och kan intensifieras. I förbundet samlar vi oss för att kunna medverka till den omläggning av skolans styrning som är nödvändig. Vi ligger rätt i tiden. Allt fler aktörer i samhället talar om att skolan behöver komma under ett statligt huvudmannaskap, och om inte det, så menar de att staten i alla fall ska ta ett betydligt större ansvar än i dag för såväl grundskolan som gymnasieskolan. Det är viktigt, men vi måste våga ta debatten hela vägen, säger Åsa Fahlén.

Tidigare var Sverige ett internationellt föredöme med en skola som gav alla elever goda kunskaper, oavsett social bakgrund. Den likvärdiga, kompensatoriska skolan är möjlig att åstadkomma.

– Samtalet och debatten om skolan är viktiga och måste drivas av många aktörer och på olika sätt. Den här boken är ett försök att bidra till detta alldeles nödvändiga samtal. Alla medverkande skribenter ger viktiga bidrag och även om jag kanske inte håller med om allt så behöver vi ett ingående och seriöst samtal om hur skolan ska bli mer kunskapsinriktad och likvärdig, avslutar Åsa Fahlén.


Läs mer om boken:

www.LR.se/likvardigskola

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Lärarnas Riksförbund
Lärarnas Riksförbund
Sveavägen 50
10369 Stockholm

070- 262 27 00https://www.lr.se/

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med drygt 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

 

Följ Lärarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lärarnas Riksförbund

Nu etableras Saco Utbildning10.9.2020 07:50:00 CESTPressmeddelande

Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund är överens om att etablera Saco Utbildning. Det övergripande syftet med Saco Utbildning är att stärka arbetet med utbildningsfrågorna inom federationen, tydliggöra professionerna inom sektorn, stärka respektive förbund och därmed bidra till att skapa förutsättningar för ett utbildningsväsende av högsta tänkbara kvalitet. Målsättningen är att samverkan ska vara fullt ut etablerad den 1 januari 2021

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum