AcadeMedia

Likvärdig skolpeng måste säkras

Dela

Dagens system för skolpeng behöver bli bättre, tydligare och mer förutsägbart. I dag är det svårt för friskolorna att veta om kommunerna följer lagens krav på lika villkor.

Friskolorna riksförbunds granskning av kommunernas skolpengsberäkningar visar att det inte går att kontrollera om kommunerna följer lagens krav på lika villkor. Det skapar osäkerhet och påverkar förutsättningarna för privata aktörer att driva skolor. Vi vet att kommunerna vill göra rätt, men det behövs både en förändring av systemet och gemensamma instruktioner från SKL för att underlätta.

Närmare 370 000 barn och elever har i år valt att gå i friskolor, och de ökar för varje år. Detta har möjliggjorts på grund av de avregleringar och valfrihetsreformer som genomfördes för några decennier sedan i syfte att skapa valfrihet och utvecklingskraft, men också för att förbättra kvalitet och effektiv användning av medborgarnas skattepengar.

En central och självklar fråga för att detta system ska fungera som det var tänkt är att det råder lika villkor, oavsett om skolaktören är privat eller offentlig. Skolpengen, som följer eleven till den skola som eleven/föräldrarna väljer, beslutas av hemkommunen och tyvärr saknas det i dag genomlysning av beräkningarna och uppföljningen från kommunerna. Det finns heller inte någon enhetlig beräkningsmodell, utan kommunerna räknar på olika sätt. Allt detta framkom i en oberoende granskning som Deloitte gjort på uppdrag av Friskolornas riksförbund.

Nio av tio friskoleaktörer är små och har inte resurser att följa upp och ifrågasätta kommunens beslut. För dessa, men även för större friskoleorganisationer, blir det i princip omöjligt att veta om skolpengen är korrekt. Att då fatta beslut om att öppna en ny skola – ett åtagande för årtionden framåt – blir mycket riskfyllt. Beräkningar från Finansdepartementet indikerar att det behövs över 1 000 nya skolor de kommande åren. Det är ett stort åtagande om många miljarder som det offentliga och privata måste lösa tillsammans och för att friskolorna ska kunna bidra krävs att lika villkor säkerställs.

Problematiken har redan tidigare uppmärksammats i Skolkostnadsutredningen (2016) vars förslag gick på remiss och vissa delar även gick till lagrådet. Därefter tog det stopp. Vi vill att utredningens utmärkta idéer avseende hur det kan säkerställas att kommunen lever upp till kravet på lika villkor för skolpengen återigen ska upp på bordet.

Här vill vi se en ny lag om att skolpengen i efterhand ska stämmas av mot kommunens bokslut utan att skolorna ska processa om det. Om kommunala underskott medfört att de kommunala skolorna fått mer pengar än budget ska friskolorna kompenseras i motsvarande mån. Detta var något som skolkostnadsutredningen föreslog, så det borde vara relativt enkelt att gå vidare med ett lagförslag.

Vi vill även att kommunrevisorerna ska granska att beslut om skolpeng fattats enligt lagen och motsvarar kraven på god redovisningssed. Då ökar tilltron till systemet och friskolorna vågar satsa på fler skolor.

Nog borde det vara en självklarhet att alla i Sverige ska följa lagen – även i skolans värld?

Jonas Nordström
chefsjurist Academedia

Ulla Hamilton
vd Friskolornas riksförbund

Cecilia Marlow
tf vd Internationella Engelska Skolan

Debattartikeln publicerad  i Dagens Samhälle 2019-03-28 

Bilder

Om

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 17 300 medarbetare på våra drygt 655 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling.

Alla 179 300 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.

Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget.

Följ AcadeMedia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från AcadeMedia

AcadeMedia erbjuder stöd till Sveriges vårdnadshavare21.3.2020 09:00:00 CETPressmeddelande

Vårdnadshavare får en allt viktigare roll när Sveriges gymnasieelever numera undervisas på distans på grund av Coronaviruset. Därför erbjuder AcadeMedia nu alla Sveriges vårdnadshavare ett stöd, hur de bäst ska kunna stötta sina ungdomar som får fjärr- eller distansundervisning. Idag lanserar AcadeMedia den första filmen i en serie som ska hjälpa vårdnadshavare att få ökad förståelse om vad distans- och fjärrundervisning innebär.

Övergång till distansundervisning inom gymnasiet och vuxenutbildning17.3.2020 16:36:08 CETPressmeddelande

Från och med i morgon onsdag den 18 mars 2020, rekommenderar regeringen att all utbildning på gymnasiet, komvux och högre utbildning bedrivs på distans. Arbetet med att gå över till distansutbildning för hela eller delar av AcadeMedias verksamhet har planerats länge och sätts nu i verket för gymnasiet och vuxenutbildningen. För elever som inte har möjlighet att studera på distans och elever med särskilda behov, kommer vi att hitta andra lösningar så de kan få del av sin undervisning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum