Svenskt Trä

Limträ på lager dubblerar försäljningen

Dela

I dag är limträ en vanlig lagervara i bygghandeln vilket gjort materialet betydligt mer tillgänglighet än tidigare. Det har legat till grund för de senaste årens försäljningsökningar och att fler upptäckt nya användningsområden och möjligheter med limträ.

Naturum, Stora Mosse. Foto: Åke E:son Lindman
Naturum, Stora Mosse. Foto: Åke E:son Lindman

Att limträ är ett uppskattat material syns i försäljningssiffrorna. Lagerbalken, som säljs i bygghandeln, ökade under första kvartalet 2022 med drygt 4 procent jämfört med föregående år. En av anledningarna är förstås att allt fler känner till att limträ är ett mångsidigt och miljövänligt material med många användningsområden. Men också att det numera finns ett sortiment synliggjort i bygghandeln vilket gör det enklare att välja limträ till sina projekt. 

– Från branschens sida har vi arbetat med att ta fram ett sortiment som är mer anpassat efter bygghandelns behov. I stället för de vanliga 12 meters längderna har vi produktifierat sortimentet med en större andel dimensioner och behovsanpassade standardlängder som många bygghandlare valt att ha på lager, säger Lars Källströmer, produktchef byggprodukter på Holmen Wood Products AB.

AB Karl Hedin Bygghandels butiker är anpassade efter lokala förutsättningar på varje ort, både avseende sortiment och unika kundlösningar. Här har man haft ett bassortiment av limträ på lager i många år vilket påverkat försäljningen i positiv riktning. 

– Min uppskattning är att vi fördubblat vår försäljning av limträ sedan vi började lagerlägga balken i flera dimensioner Våra konsumenter som handlar för privat bruk är otåliga och vill få med sig limträ till sina byggprojekt på en gång. De lokala byggarna som hämtar material varje dag vet numera att vi har limträ på lager vilket gör oss till deras förstahandsval, säger Benny Sjögren, inköpare på AB Karl Hedin Bygghandel.  

Bakom försäljningsökningen av lagerbalk ligger också de långsiktiga kunskapssatsningar som branschorganisationen Svenskt Trä har gjort med fokus på bygghandeln. Svenskt Trä har tagit fram en mängd informationsmaterial som underlättar för alla som bygger i trä och bland annat omfattar dimensioneringsprogram, byggbeskrivningar, appen Lathunden och Limträhandbok Del 1–4 där den första delen riktar sig speciellt till bygghandeln.  

– Vår målsättning är att även fortsättningsvis inspirera, informera och instruera om limträets många goda egenskaper och möjligheter. Intresset för hållbart byggande i trä ökar hela tiden vilket talar för limträ, säger Johan Fröbel, chef teknik och handel på Svenskt Trä.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Naturum, Stora Mosse. Foto: Åke E:son Lindman
Naturum, Stora Mosse. Foto: Åke E:son Lindman
Ladda ned bild

Om

Svenskt Trä
Svenskt Trä
Storgatan 19
Stockholm

08-762 72 60https://www.svenskttra.se

Svenskt Trä sprider kunskap om trä, träprodukter och träbyggande för att främja ett hållbart samhälle och en livskraftig sågverksnäring. Det gör vi genom att inspirera, utbilda och driva teknisk utveckling.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksindustri och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs integritetspolicyn här.

Följ Svenskt Trä

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenskt Trä

Årets limträbyggnader uppmärksammas för sina höga ambitioner kring hållbarhet och god arkitektur22.12.2022 07:38:27 CET | Pressmeddelande

Inspirerande limträprojekt saknas inte när limträbranschen gör en sammanfattning av det gångna året. Även om ett svagare konjunkturläge minskat försäljningen av lagerbalk har projektbalk som innefattar leveranser till större byggprojekt ökat. Här bjuder branschens limträtillverkare på ett urval av limträprojekt i en större skala som färdigställts under 2022.

Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä lyfte vikten av att våga tänka nytt och utmana13.12.2022 11:08:23 CET | Pressmeddelande

Det växande intresset för att bygga i trä märktes på branschorganisationen Svenskt Träs Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä som hölls den 6 december. – Expertis och kunskap gör skillnad. Därför ger vi branschen möjlighet att mötas, inspireras och dela med sig av sina erfarenheter av träbyggande, säger Johan Fröbel, chef för teknik och handel på Svenskt Trä.

Trämarknaden i Karlstad synliggjorde en bransch med både utmaningar och framtidstro23.11.2022 10:55:36 CET | Pressmeddelande

Branschorganisationen Svenskt Träs traditionella marknadsseminarium på Trämarknaden i Karlstad den 17 november, bjöd på viktiga diskussioner och insikter om träbranschen just nu. Under förmiddagen diskuterades världsekonomin, råvaruförsörjningen och Skogsstyrelsens analyser kring hållbara avverkningsnivåer. Det framkom att branschen står inför utmaningar framåt men att man ser ljust på framtiden då efterfrågan av svenska trävaror ser ut att öka.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum