Svenskt Trä

Limträförsäljningen ökar med 10 procent – trots minskat byggande

Dela

Limträbranschen fortsätter att ta marknadsandelar. Första kvartalet 2019 visar en tydlig försäljningsökning jämfört med året innan, trots minskat byggande. − Paradigmskiftet i byggbranschen är genomfört, limträ framstår alltmer som det nya förstahandsvalet, säger Johan Fröbel, som är chef för teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt Trä.

Den totala försäljningen av limträbalk och limträpelare ökade med cirka 6 procent under det första kvartalet i år, jämfört med 2018. Siffrorna för mars är ännu starkare med en ökning på cirka 10 procent. Detta ska dessutom ses i relation till att bostadsbyggandet fortsätter att minska. Prognoscenter rapporterar till exempel att påbörjandet av nya bostäder minskade med 9 procent under januari och februari 2019, jämfört med motsvarande period i fjol.

Den produktgrupp som sticker ut mest i statistiken över limträförsäljningen är lagerbalk som säljs via bygghandeln. Ökningen för mars 2019 är hela 31 procent och för första kvartalet i år 14 procent, jämfört med samma period i fjol, vilket också speglas av att byggmaterialhandlarna gör ett starkt första kvartal.

− Den långsiktiga trenden är att träbyggnadsindustrin tar marknadsandelar. Klimat- och kvalitetsargumenten för limträ har sedan några år landat hos byggbranschen, men vi ser också att allt fler lyfter fram det rationella byggande som limträ möjliggör, med tids- och kostnadseffektivitet som resultat, säger Johan Fröbel.

Han kan bland annat luta sig mot en undersökning som Svenskt Trä genomfört och som visar att 71 procent av de tillfrågade i byggbranschen vill se ett ökat användande av limträ som stommaterial. Och enligt de senaste siffrorna från Prognoscentret byggs nu 11,5 procent av alla flervåningshus i Sverige i trä, en ökning från 2015 då motsvarande siffra var 8 procent.

− Traditionellt sett har det varit små- och medelstora byggentreprenörer som med sina mer flexibla affärsmodeller har kunnat bredda sitt erbjudande med trä. Nu har även stora aktörer börjat kliva in på spelplanen, därför att allt fler ser både klimatnyttan och affärsmöjligheterna med limträ, säger Johan Fröbel. 

Pressbilder

För mer information:
Johan Fröbel, chef teknik och distribution, Svenskt Trä
+46 8 762 79 68, johan.frobel@svenskttra.se 

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationschef, Svenskt Trä
+46 8 762 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se 

Nyckelord

Om

Svenskt Trä
Svenskt Trä
Storgatan 19
Stockholm

08-762 72 60https://www.svenskttra.se

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs integritetspolicyn här.

Följ Svenskt Trä

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenskt Trä

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum