Linköpings kommun

Linköping har bildat ett strategiskt näringslivsråd

Dela

Ett första möte med Linköpings näringslivsråd har ägt rum den 16 augusti. Syftet är att skapa förutsättningar för samsyn kring vad som är långsiktigt viktiga näringslivsfrågor för Linköping, samt att få ett ökat kunskapsutbyte som främjar näringslivsutvecklingen och stadens attraktivitet.

Övre raden: Rikard Norman, Astrid Brissman, Lars Svensson, Johanna Palmér, Leif Lindberg, Peter Värbrand, Kristina Edlund. Nedre raden: Pia Carlgren, Lena Miranda, Anne Hallberg, Sofia Sjöström, Erik Åqvist. Frånvarande: Niklas Borg. Foto: Linköpings kommun
Övre raden: Rikard Norman, Astrid Brissman, Lars Svensson, Johanna Palmér, Leif Lindberg, Peter Värbrand, Kristina Edlund. Nedre raden: Pia Carlgren, Lena Miranda, Anne Hallberg, Sofia Sjöström, Erik Åqvist. Frånvarande: Niklas Borg. Foto: Linköpings kommun

Näringslivsrådet i Linköpings kommun ska vara en arena för samtal mellan kommunens politiska ledning, de förvaltningar som har störst inverkan på näringslivsklimatet samt väletablerade aktörer som representanter för det samlade näringslivet.

– Rådet ger kommunen en viktig plattform för att ta del av näringslivets perspektiv och stärker kommunens dialog med näringslivet. Näringslivsrådet ska även ses som en möjlighet för kommunen att stämma av frågor som berör eller påverkar näringslivet och rådet kan också bli en remissinstans. Ledorden för näringslivsrådet är samverkan och dialog, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

Målet är att rådet ska bidra till en ständig förbättring av näringslivsklimatet i Linköping liksom att Linköping är en plats där det är attraktivt att bo och leva.

– Linköping behöver ett livskraftigt och växande näringsliv. Förutsättningarna skapar vi tillsammans med näringslivet, näringslivsorganisationer och andra nyckelaktörer. I rådet ska vi hitta de viktigaste frågorna som gynnar den långsiktiga tillväxten och se till att vi bryter ned dem till konkreta områden att arbeta med. Exempel kan vara kommunens service och bemötande, utvecklingsfrågor, tillgång till kompetens liksom platsens attraktivitet och varumärke. Det är viktigt att inriktningen för arbetet sker gemensamt i rådet och inte styrs av kommunen, säger näringslivsdirektör Pia Carlgren.

Bildandet av näringslivsrådet kompletterar de etablerade kontakter och dialogformer som redan finns idag, exempelvis genom samverkan med lokala företagarföreningar, direkta företagsbesök och löpande kontakter som sker genom Företagsservice.

– Det här är ett jättebra initiativ. Jag har stämt av med flera av de nära 260 privata fastighetsägare i Linköpings kommun som är medlemmar hos oss och har bara fått positiv feedback. Det här är en samrådsform vi efterfrågat, säger Lars Svensson, ordförande för Fastighetsägarna Linköping.

Medlemmarna är Kristina Edlund, KSO (S), Niklas Borg, kommunalråd (M), Pia Carlgren, näringslivsdirektör, Anne Hallberg, bildningsdirektör, Leif Lindberg, samhällsbyggnadsdirektör, Erik Åqvist, näringslivsutvecklare, Lena Miranda, vd, Science park Mjärdevi, Sofia Sjöström, regionchef, Svenskt Näringsliv, Johanna Palmér, vd, Östsvenska Handelskammaren, Lars Svensson, ordförande, Fastighetsägarna, Rikard Norman, ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna, Astrid Brissman, ordförande, Företagarna Linköping, Peter Värbrand, vicerektor, professor, LiU.

För mer information kontakta kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S), telefon: 0722-40 07 40 eller näringslivsdirektör Pia Carlgren 0721-55 71 65.

Kontakter

Per ConningRedaktör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen som kan göra det.

013-20 64 20per.conning@linkoping.se

Bilder

Övre raden: Rikard Norman, Astrid Brissman, Lars Svensson, Johanna Palmér, Leif Lindberg, Peter Värbrand, Kristina Edlund. Nedre raden: Pia Carlgren, Lena Miranda, Anne Hallberg, Sofia Sjöström, Erik Åqvist. Frånvarande: Niklas Borg. Foto: Linköpings kommun
Övre raden: Rikard Norman, Astrid Brissman, Lars Svensson, Johanna Palmér, Leif Lindberg, Peter Värbrand, Kristina Edlund. Nedre raden: Pia Carlgren, Lena Miranda, Anne Hallberg, Sofia Sjöström, Erik Åqvist. Frånvarande: Niklas Borg. Foto: Linköpings kommun
Ladda ned bild

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med snart 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

Heltidsaktivering för försörjningsstödsmottagare10.5.2019 14:00:00 CESTPressmeddelande

Trots långvarig högkonjunktur har utanförskapet bitit sig fast hos tusentals Linköpingsbor. Allians för Linköping fortsätter därför att investera för att fler ska få möjlighet till jobb och sysselsättning och har gett i uppdrag till Utbildningskontoret och Social- och omsorgsförvaltningen att utreda hur Linköpings kommun kan införa krav på heltidsaktivering för personer som har försörjningsstöd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum