Council of the Baltic Sea States Secretariat

Linköping inspirerar en europeisk rörelse för att upprätta Barnahus | Linköping inspires a European movement to establish Barnahus

Dela
Presented in Swedish. English original follows.
 

Barnets berättelse i centrum

Linköping inspirerar en europeisk rörelse för att upprätta Barnahus

Östersjörådet och H. M. Drottning Silvia stöder ett växande nätverk

Den 28–29 november 2016 samlas representanter från hela Europa i Linköping för att hämta inspiration att lansera ett innovativt sätt att stödja barn som är offer för våld i sina egna länder.

Detta innovativa initiativ kallas Barnahus. I de nordiska länderna bildar denna tvärvetenskapliga modell, där olika myndigheter samarbetar, en integrerad del av välfärds- och rättssystemen. Det stöder barn som är offer för och/eller vittnen till våld och ger dem tillgång till rättsvårdande myndigheter, skyddar dem mot upprepat våld och ger dem möjlighet att övervinna sina trauman. Barnahusmodellen grundades i Island 1998 och det andra Barnahuset i ordningen inrättades i Linköping 2005.

Barnahus sätter barnets berättelse i centrum. I en barnvänlig miljö samarbetar de många sektorerna i ett civilmål eller en brottsutredning under samma tak. Det hjälper barnen att återge en komplett berättelse om det brott de utsatts för. Den spelas in och läggs fram som bevismaterial i en domstol, och barnet behöver inte kontronteras med den åtalade i rätten. Offren har direkt tillgång till vård och stöd i Barnahuset.

Vid mötet återvänder H. M. Drottning Silvia till Linköping, elva år efter att ha invigt Sveriges första Barnahus, och ger sitt stöd till den europeiska Barnahusrörelsen. Att Drottningen hade förordat inrättandet av Barnahus i Sverige vägde mycket tungt. World Childhood Foundation, som Drottningen grundat, bidrog till att Barnahus Linköping kom till och fortsätter att stödja etablerandet av Barnahus världen runt.

Mötet den 28–29 november 2016 i Linköping organiseras av Östersjörådet och dess partnerorganisationer för att främja inrättandet av Barnahus eller liknande center i hela Östersjöområdet och utanför det. Barnens rättigheter prioriteras av Östersjörådet under dess isländska ordförandeskap 2016–2017 och har varit ett område för regionalt samarbete med Östersjörådet sedan 2002.

Mötet ingår i PROMISE, ett projekt som medfinansieras av Europeiska Unionen genom sitt Rights, Equality and Citizenship Programme (2014–2020). I organisationen ingår Barnahus Linköping, Child Circle i Bryssel och Linköpings universitet. Mötet stöds också av Barnahus i Stockhom och Island, Verwey-Jonker Institute i Utrecht och Kenter Jeugdhulp i Haarlem, båda i Nederländerna.

The child’s story at the centre

Linköping inspires a European movement to establish Barnahus

Council of the Baltic Sea States and HM Queen Silvia encourage a growing network

On 28-29 November 2016, professionals from around Europe will meet in Linköping to gather inspiration to launch an innovative way to support child victims of violence in their own countries.

The innovation is called the Barnahus. In the Nordics, this multi-disciplinary and interagency service model forms an integral part of the welfare and judicial system. It provides support to child victims and witnesses to violence, giving them access to justice, avoiding re-victimisation and ensuring recovery. The Barnahus model was founded in Iceland in 1998 and the second ever Barnahus was launched in Linköping in 2005.

Barnahus puts the child’s story at the centre. In a child-friendly environment, the many sectors involved in a civil or criminal investigation work in coordination under one roof. This helps the child to be able to tell a complete story. When the story is recorded and submitted as evidence to a court proceeding, the child does not need to face the accused in court. As part of the process, victims have direct access to care and support services at the Barnahus.

At the meeting, HM Queen Silvia will return to Linköping, 11 years after inaugurating the first Barnahus in Sweden, to give her support to the European Barnahus movement. Her advocacy played a key role in the establishment of Barnahus in Sweden. The World Childhood Foundation, which The Queen founded, helped to establish Barnahus Linköping and continues to support the establishment of Barnahus around the world.

The meeting on 28-29 November 2016 in Linköping is organised by the Council of the Baltic Sea States and its partners to promote the establishment of Barnahus or similar centres throughout the Baltic Sea Region and beyond. Children’s rights are a priority for the Council of the Baltic Sea States during its Icelandic Presidency 2016-2017, and have been a topic for regional cooperation within the CBSS since 2002.

The meeting is part of the PROMISE Project, co-funded by the European Union through the Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020). The co-organizers include Barnahus Linköping, Child Circle in Brussels, Belgium, and Linköping University. The meeting is additionally supported by the Barnahus in Stockholm and Iceland, the Verwey-Jonker Institute in Utrecht, the Netherlands, and the Kenter Jeugdhulp in Haarlem, the Netherlands. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Council of the Baltic Sea States Secretariat
Council of the Baltic Sea States Secretariat
Slussplan 9
Stockholm

+46 8 440 1928http://www.cbss.org

The Council of the Baltic Sea States (CBSS) is a political forum for regional inter-governmental cooperation. The Members of the Council are the eleven states of the Baltic Sea Region: Denmark, Estonia, Finland, Germany, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Russia, and Sweden, as well as the European Union. The CBSS facilitates cooperation in the Baltic Sea Region through networks and projects, providing a platform for governments, organisations, communities, and people to build and strengthen partnerships. The Council consists of the Ministers of Foreign Affairs from each Member State and a representative from the European Union External Action Service. The Presidency of the Council rotates among the Member States on an annual basis. Sweden currently holds the Presidency of the Council of the Baltic Sea States 2017-2018. 

Följ Council of the Baltic Sea States Secretariat

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.