Linköpings kommun

Linköpings bokslut 2017 visar på stark ekonomi i en växande kommun

Dela

Linköpings kommuns preliminära bokslut för 2017 visar på ett överskott på 320 miljoner kronor. Det visar att kommunen klarat att växa och samtidigt ha kontroll över kostnaderna. Samtidigt måste kommunen vara vaksam på ökade kostnader inom framför allt skolans område.

Kommunen har en välskött och stark ekonomi med en låg skattesats. Bokslutsresultaten har varit goda. Soliditeten är god, vilket betyder att en stor andel av tillgångarna är finansierade med eget kapital. Investeringarna har kunnat finansieras med egna skattemedel. Kommunen har inga lån och Linköping är en av få kommuner som kunnat göra så stor avsättning för framtida pensioner.

Kommunens omsättning uppgår till 9,8 miljarder kronor för år 2017. Årets preliminära resultat för kommunen är positivt och uppgår till 320 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,3 procent av verksamhetens bruttokostnad.

- Vi har ordning och reda i kommunens ekonomi och det är viktigt för att säkerställa att vår välfärd även i framtiden kan hålla en god kvalitet, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

Nämndernas samlade överskott jämfört med budget uppgår till 62 miljoner kronor. Det är dock tre av de större nämnderna som prognostiserar underskott.  

Barn- och ungdomsnämnden har ett underskott på 20,6 miljoner kronor, som bland annat beror på ökade kostnader för lokaler, särskola och särskolefritids. För barn- och ungdomsnämnden finns även osäkerhet kring statsbidrag under 2018.

- Vi har haft goda möjligheter att utveckla våra verksamheter tack vare de statsbidrag som kommit, men det gäller att vara innovativ och flexibel för att hela tiden matcha fler barn i förskoleålder såväl som fler äldre, säger Birgitta Rydhagen (MP).

På grund av uppbokade och retroaktiva ersättningar från Migrationsverket redovisar socialnämnden ett stort överskott. Annars är det relativt små förändringar av nämndens kostnader.

- Genom ansvarstagande för skattebetalarnas pengar har vi klarat av att ha kvar den lägsta skatten bland kommuner i vår storlek, samtidigt som vi stärkt välfärden för Linköpingsborna och rustat oss för framtida investeringar, säger Daniel Andersson (L).

Linköpings kommun har 9 389 anställda med månadslön. Det är en ökning med 437 personer (inklusive visstidsanställda) jämfört med den 31 december 2016. Merparten av ökningen förklaras av fler barn och elever i förskola och grundskola kräver mer personal, samt övergångar av verksamhet från privata utförare till Leanlink.

För ytterligare information kontakta kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S), telefon 0722-40 07 40, kommunalråd Birgitta Rydhagen (MP), telefon 0725-82 81 47 eller kommunalråd Daniel Andersson (L), telefon 0722-40 07 71.

Kontakter

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

Bygg- och miljönämnden: Bara hälften av livsmedelsbutikerna återvinner15.2.2018 13:17Pressmeddelande

Bara hälften av Linköpings största livsmedelsbutiker lever upp till kraven på utsortering och återvinning av avfall. Det visar en granskning som Miljökontoret gjort. Samtidigt visar deras granskning att mindre än 1 procent av Linköpings företag inom livsmedelssektorn gjorde allvarliga överträdelser förra året. Det är några av de ärenden som kommer upp på dagens nämndmöte.

Pressinbjudan: Två presskonferenser i Linköpings stadshus14.2.2018 11:36Pressmeddelande

Inbjudan till presskonferens inför bygg- och miljönämndens sammanträde Ordförande Gunnar Gustafsson (MP) informerar bland annat om nya förenklade bygglovsregler och tillsyn av företag inom livsmedelsbranschen. Tid: Torsdag 15 februari klockan 11.00 Plats: Sammanträdesrum Schönberg i Linköpings stadshus. Välkommen! Inbjudan till presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde Ordförande Jakob Björneke (S) tar upp verksamhetsberättelsen för 2017 och förändrade placeringsprinciper av elever. Tid: Torsdag 15 februari klockan 11.30 Plats: Sammanträdesrum Schönberg i Linköpings stadshus. Välkommen!

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum