Linköpings kommun

Linköpings kommun överens med Sverigeförhandlingen

Dela

Linköpings kommun och Sverigeförhandlingen har kommit överens om förutsättningarna för Ostlänken genom Linköping. Överenskommelsen omfattar 15 300 nya bostäder samt medfinansiering och förskottering till den nya höghastighetsjärnvägen. Parterna har en samsyn om stationens placering och järnvägens dragning.

– Dagens överenskommelse är ett styrkebesked från Sverigeförhandlingen, från de kommuner som står bakom den och för de gemensamma ansträngningarna att skapa ett sammanhållet och dynamiskt Sverige med moderna kommunikationer. Bara drygt tre månader in i förhandlingen har fler än 50 000 nya bostäder och en halv miljard i investeringar säkrats. Det är bra för Linköping, det är bra för våra grannar och det bådar gott för Sveriges framtid, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

Överenskommelsen utgår ifrån Ostlänken, Södertälje– Linköping (Glyttinge), som en del av ett system för höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg respektive Malmö. Den byggs med staten som huvudman. Nuvarande tidplan för Ostlänken, med byggstart 2017, ligger därmed fast

Linköpings kommun lovar att det byggs 15 300 bostäder från och med 2016 till 2035. Kommunen förskotterar 153 miljoner kronor och medfinansierar 173 miljoner kronor.

– Vi är överens med Linköpings kommun om att den nya stationen för höghastighetståg placeras i ett centralt läge öster om Stångån och väster om väg 35 i befintlig korridor. Inriktningen ska vara att minimera eventuella barriäreffekter i tätbebyggda miljöer, säger Sverigeförhandlingens förhandlingsperson HG Wessberg.

Överenskommelsen innebär också att Ostlänken går till Glyttinge, och inte som tidigare planerat tar stopp vid Steningeviadukten.

– Det innebär att hela passagen genom Linköping finns med. Det ger bra förutsättningar för den fortsatta utbyggnaden av höghastighetsbanor. Därför har det varit viktigt nå en överenskommelse som är bra både för kommunens utveckling och det nationella systemet, säger Sverigeförhandlingens förhandlingsperson HG Wessberg.

– Vi har nått ett bra förhandlingsresultat tack vare att vi har varit väl förberedda med undersökningar och faktaunderlag. Det kommer att visa sig att vi sparat in tid för det fortsatta arbetet, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

Ostlänken innebär också att det blir ledig kapacitet för fler regionala pendeltåg på befintlig stambana.

– För vårt starka näringsliv är kommunikationer är avgörande för kompetensförsörjningen. Vi är regionens tillväxtmotor och vi är regionens pendlingsnav. Detta förstärker den utvecklingen, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

Det finns en bred politisk uppslutning bakom överenskommelsen i Linköping:

– Det här är en bra överenskommelse som utgör ett viktigt steg i förverkligandet av Ostlänken och som samtidigt bidrar till Linköpings framtida utveckling. Vi har en mycket bred politisk uppslutning bakom uppgörelsen, säger kommunalrådet Paul Lindvall (M).

Ostlänken är första etappen på höghastighetsjärnvägssystemet, som fortsätter från Linköping till Göteborg respektive Malmö. Staden har därför ett strategiskt läge i utbyggnaden av ett nationellt system av höghastighetsjärnvägar mellan de tre storstäderna.

Med överenskommelsen som grund fortsätter Sverigeförhandlingen och Linköpings kommun arbetet inför ett slutligt avtal. Staten finansierar ett grundutförande av station och järnvägsanläggning. Fortsatta samtal kommer klargöra vad det innebär både principiellt och mer i detalj.

För ytterligare information kontakta kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund 072-240 07 40, eller Sverigeförhandlingens förhandlingsperson HG Wessberg, genom pressansvariga Louise Andersson 070-308 63 43.

Bilder från handslaget skickas ut i ett separat pressmeddelande senare under eftermiddagen.

Linköping har 153 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Nyckelord

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Bilder

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med snart 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum