Linköpings kommun

Linköpings kommun överklagar dom om serviceinsatser

Dela

Personer som är över 75 år kan få beslut om personlig omvårdnad inom hemtjänsten genom förenklad hantering, så kallad service. Kammarrätten i Jönköping vill ändra på den möjligheten. – Vi är förvånade över detta negativa besked och kommer att överklaga domen till högsta förvaltningsdomstolen, säger äldrenämndens ordförande Mikael Sanfridson (S).

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) krävde 2013 att Linköping kommun skulle säkerställa att det är socialnämnden som utreder behovet inom hemtjänsten och fattar beslut. IVO utkrävde vite om 
1 miljon kronor, om inte kommunen ändrade sina rutiner.

Linköpings kommun överklagade till förvaltningsrätten i Jönköping som gav IVO rätt. Kommunen gick vidare till kammarrätten, som gav prövningstillstånd.

Även kammarrätten går emot Linköpings kommuns modell med serviceinsatser som komplement till biståndsbeslut inom vissa verksamheter, till exempel inom hemtjänst.

Kommunen anser att modellen är förenlig med gällande lagstiftning.

Serviceinsats innebär att den enskilde själv kan bedöma sina behov och ansöka om hjälp, utan att ett formellt biståndsbeslut fattas. Det är ett enkelt arbetssätt som fungerat väl enligt flera uppföljningar och gör kommunens insatser mer lättillgängliga. Den som vill kan fortfarande söka bistånd enligt socialtjänstlagen.

Linköpings kommun har fortfarande kontroll över myndighetsutövningen och har stöd i lagen för modellen med serviceinsatser. Kommunens rutiner innebär således inte att utredningsarbete läggs över på utförarna.

Kammarrätten gör en annan bedömning och anser att det är fråga om myndighetsutövning som överlämnats åt privat utförare och att detta förfarande saknar stöd i lag.

– Vi är förvånade över detta negativa besked och kommer att överklaga domen till högsta förvaltningsdomstolen med begäran om prövningstillstånd, inhibition samt prövning i sak, säger äldrenämndens ordförande Mikael Sanfridson (S).

– Kommunens utgångspunkt är att den äldres inflytande över sin egen hemtjänst ska öka, att det ska vara enkelt och rättssäkert. Vilket vi anser att nuvarande regler inom kommunen garanterar. Dessa är redan förändrade utifrån de synpunkter som tidigare rättsinstanser pekat på, fortsätter han.

Den ändring som kommunen gjorde för flera år sedan är att socialnämnden/socialkontoret fattar ett formellt beslut, som är överklagningsbart.

Många kommuner vill kunna ge service och insatser på ett mer lättillgängligt sätt. Enligt en kartläggning från Myndigheten för vårdanalys arbetar cirka en tredjedel av landets kommuner på något sätt med förenklad handläggning.

- I den statliga utredningen om ny betalningsansvarslag ”Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård” där man föreslår att människor skall kunna skrivas ut till vård och omsorg i hemmet snabbare än vad som sker i dag tar man särskilt upp behovet med flexibla handläggningsmodeller, säger  Elisabeth Viman, gruppchefäldreomsorg på omsorgskontoret.

 

För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Mikael Sanfridson (S), telefon 013- 20 70 52 eller gruppchef Elisabeth Viman, telefon 013-20 71 10

Domen bifogas.

Nyckelord

Kontakter

Claes LundkvistPresschef - Mediakontakter

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Sonja SandbackaPresskommunikatör - Mediakontakter, omvärldsbevakning

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Fredrik KlimanPresskommunikatör - Mediakontakter

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-938755fredrik.kliman@linkoping.se

Dokument

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med snart 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum