Linköpings kommun

Linköpings kommun säger upp avtal efter allvarliga brister inom LSS-gruppbostäder

Dela

Linköpings kommun säger upp sina avtal med vårdföretaget Frösunda Omsorg AB. Efter verksamhetsuppföljningar har kommunen funnit allvarliga brister i verksamheten.

– Vi ser oerhört allvarligt på det inträffade. Omsorgsnämnden har fattat beslut om att säga upp avtalen i Ulrika, Tannefors och Ekängen med anledning av att vi idag inte kan säkerställa brukarna en trygg och säker vård och omsorg i de tre gruppbostäder som Frösunda driver på uppdrag av Linköpings kommun, säger omsorgsnämndens ordförande Daniel Andersson (L).

En Lex Sarah-anmälan inkom från Frösunda assistans till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i slutet av oktober. Anmälan avser ett dödsfall på en gruppbostad för personer med utvecklingsstörning i Ulrika i början av september. I utredningen framkommer det att Frösunda brustit i tillsynen av brukaren.

Händelsen föranledde att kommunen gjorde en verksamhetsuppföljning av Frösundas gruppbostäder i Ulrika, samt i Ekängen och i Tannefors.

Kommunen har kunnat konstatera att Frösunda Omsorg AB inte har följt de åtaganden som uppgivits och utlovats i anbudet och avtalet. Företaget har lämnat oriktiga uppgifter i anbudet och i övrigt väsentligen har åsidosatt sitt uppdrag. Dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse vid bedömning och tilldelning av avtal.

De mycket allvarliga bristerna i verksamheten utgör tillsammans, eller var för sig, så allvarliga brott mot avtalet att de även ger kommunen rätt att säga upp avtalet till upphörande.

– Att Frösunda inte har efterlevt avtalen är en samlad bedömning för de tre gruppbostäderna. För de boendes skull har kommunen både rätt och skyldighet att säga upp avtalen och ta över ansvaret för verksamheten, säger omsorgsdirektör Linda Ljungqvist.

Kommunens verksamhetsuppföljning visar bland annat följande vid gruppbostaden i Ulrika för personer med utvecklingsstörning:

  • Gruppbostaden har inte haft den bemanning Frösunda utlovat och som kommunen ställt som krav. Det har vid intervjuer med anställda i verksamheten framkommit att underbemanningen har pågått under lång tid.
  • Det har varit en stor chefsomsättning efter händelsen.
  • I intervjuer med anställda i verksamheten har det framkommit att dessa inte informerats om meddelarfriheten eller informationsskyldigheten och att de saknar kännedom om innehållet i avtalet och förfrågningsunderlaget.
  • Kvalitetskraven i avtalet är inte uppfyllda. Det gäller till exempel dokumentation, rutiner och ledarskap.
  • Frösunda har brustit vad gäller Lex Sarah och Frösundas rutiner kring dödsfall, bland annat genom att inte skyndsamt meddela omsorgskontoret att utredning påbörjats rörande det oväntade dödsfallet. Att sådan utredning påbörjats framkom först efter att omsorgskontoret kontaktat Frösunda i denna fråga. Frösunda anmälde heller inte ärendet till IVO snarast, vilket Frösunda var skyldigt att göra när Frösunda kunnat konstatera att det handlade om ett allvarligt missförhållande.
  • Anhöriga fick den första informationen om dödsfallet från omvårdnadspersonal. Enligt rutinen ska läkare meddela dödsfall. Frösunda underlät sedan under flera veckors tid att besvara de anhörigas frågor om omständigheterna kring dödsfallet, vilket skapade stor frustration och extra lidande för de anhöriga.

Verksamhetsuppföljningen av Frösundas gruppbostad i Tannefors för personer med psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning visar att företaget inte uppfyller sitt ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Vid upphandlingen av Ekängen använde Frösunda verksamheterna Ulrika och Tannefors som referensenheter. Eftersom det har visat sig finnas brister i dessa verksamheter anser kommunen att Frösunda lämnat felaktiga uppgifter i sin upphandling.

Verksamhetsuppföljningarna har försvårats med anledning av att Frösunda inte lämnat ut alla begärda handlingar, trots att dessa är sådana att de bör vara tillgängliga för Frösunda och enkla att ta fram och översända till kommunen.

Linköpings kommun säger upp avtalen från och med 2016-12-19. Kommunens utförare Leanlink tar då över verksamheten. Tiden fram till dess behövs för att förbereda övertagandet.

För mer information kontakta ordförande i omsorgsnämnden Daniel Andersson (L), telefon 0722-40 07 71 eller omsorgschef Linda Ljungqvist 013-20 73 75.

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Nyckelord

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med snart 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum