Linköpings kommun

Linköpings kommun säger upp avtal med Linköpings Stadsmission i samförstånd

Dela

Linköpings kommun och Linköpings Stadsmission har kommit överens om att säga upp avtalet för bostäder med särskild service i Linghem.

Linköpings kommun säger i samförstånd upp avtalet med Linköpings Stadsmission om att driva LSS-boendet Lövsångarevägen 9 A-F i Linghem. Linköpings Stadsmission har sedan starten i december 2016 haft svårigheter att uppfylla kraven i avtalet och har själva uppmärksammat kommunen på bristerna. Omsorgskontoret har med anledning av detta genomfört olika tillsyner och verksamhetsbesök där man bland annat konstaterat brister i styrning och ledning, avsaknad av dokumentation och brist på informationsöverföring mellan brukare, personal och anhöriga. Linköpings Stadsmission har försökt åtgärda, och även till viss del också åtgärdat, dessa brister.

– Det är i samförstånd beslutat att avtalet med LSS-verksamheten sägs upp. När vi upptäcker brister i vår verksamhet så riskerar vi den kvalité vi vill hålla och påvisar att vi inte har kompetens att bedriva ett LSS-boende på ett tillräckligt professionellt sätt. Det har för oss varit en svår och jobbig process och samtidigt självklar då vi alltid måste säkerställa individens bästa. Vi är i nuläget inte den bästa utföraren av ett LSS-boende, säger Sanna Detlefsen, direktor Linköpings Stadsmission

Omsorgskontoret bedömer att Linköpings Stadsmission ska få utträda ur avtalet under förutsättning att de medverkar vid övergången och ersätter kommunen för den merkostnad kommunen drabbas av som en följd av att avtalet upphör i förtid.

– Vi kan se att Linköpings Stadsmission haft svårt att leva upp till kraven i avtalet, vilket de även påtalat för oss. Vi har därför ömsesidigt kommit överens om att säga upp avtalet. Linköpings Stadsmission har erbjudit sig att ersätta kommunen för den merkostnad kommunen drabbas av till följd av detta, vilket var en förutsättning för kommunens ställningstagande, säger omsorgsdirektör Linda Ljungqvist.

Merkostnaden består dels av en engångskostnad kopplad till avtalets upphörande, dels den ökade vårddygnsersättning omsorgs- och äldrenämnden drabbas av i och med byte av utförare. För att säkra driften av boendet får Leanlink ett verksamhetsuppdrag med ansvar för verksamheten från och med den 15 februari 2018.

Vid frågor kontakta Sanna Detlefsen på Linköpings Stadsmission, telefon 0730-330574, eller omsorgsdirektör Linda Ljungqvist, Linköpings kommun, telefon 013-20 73 75.

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

Heltidsaktivering för försörjningsstödsmottagare10.5.2019 14:00:00 CESTPressmeddelande

Trots långvarig högkonjunktur har utanförskapet bitit sig fast hos tusentals Linköpingsbor. Allians för Linköping fortsätter därför att investera för att fler ska få möjlighet till jobb och sysselsättning och har gett i uppdrag till Utbildningskontoret och Social- och omsorgsförvaltningen att utreda hur Linköpings kommun kan införa krav på heltidsaktivering för personer som har försörjningsstöd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum