Linköpings kommun

Linköpings kommun ställer sig bakom Agenda 2030

Dela

Linköpings kommunkoncern håller på att införa en hållbarhetspolicy. Samtidigt har kommunstyrelsen beslutat att kommunen ställer sig bakom resolution Agenda 2030 och de globala målen.

För Linköpings kommun har arbetet med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet redan tidigare varit ett viktigt och prioriterat område. Med hållbarhetspolicyn sker en ambitionshöjning på området. Hållbarhet skrivs in i det kommunala reglementet, komplexa breda frågor kommer att samordnas och en årlig hållbarhetsrapport ska tas fram. Detta går hand i hand med att kommunen ställer sig bakom resolution Agenda 2030 och de globala målen.

– Vi växlar upp Linköpings arbete med hållbarhet rejält i och med vår nya hållbarhetspolicy som anger att hållbarhetsfrågorna ska vägas in i varje beslut och drivas i mer samordnad form. Det är också glädjande att vi som kommun tydligt ställer oss bakom Agenda 2030 som är ett viktigt globalt verktyg för att nå målet om hållbar utveckling, säger miljökommunalråd Rebecka Hovenberg (MP).

För att öka ambitionen när det gäller social hållbarhet inleder Linköpings kommun bland annat ett arbete för att bli en MR-kommun (mänskliga rättigheter). En prioriterad fråga är att bättre kunna möta barn som är i behov av olika typer av stöd. För att fånga upp barn som lever i ekonomisk utsatthet föreslås en rad åtgärder.

– Barns och ungas livsvillkor ska vara i fokus. Det är viktigt att alla barn får chansen till en meningsfull fritid med aktiviteter, att de har en fungerande skoldag och att de har sunda hemmiljöer, säger borgmästare Helena Balthammar (S).

Nya insatser för ekologisk hållbarhet är en solelstrategi, handlingsplan för koldioxidneutralitet, ett projekt för minskad plastanvändning samt nytt miljöprogram.

– Vi har haft stort fokus på ekologisk hållbarhet hela mandatperioden men nu finns mer långsiktighet och kommunen ska ta hänsyn till ekologisk hållbarhet i alla beslut, säger Rebecka Hovenberg (MP). Det kommer exempelvis innebära fler solceller på taken, fler åtgärder för ren luft och minskad användning av farliga kemikalier.

Hållbarhetsarbetet handlar också om demokrati och medborgarinflytande.

– Mitt Berga är en modell för medborgardialog som vi genomförde förra året och som vi håller på att utvärdera, säger Helena Balthammar (S). Människor som bor och verkar i Berga genomförde dialogmöten och formade arbetsgrupper för att arbeta med det som är viktigt för dem. Det blev en bra dialog med medborgarna och ett sätt för den som vill att få ett tydligt inflytande.

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping har 158 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

Heltidsaktivering för försörjningsstödsmottagare10.5.2019 14:00:00 CESTPressmeddelande

Trots långvarig högkonjunktur har utanförskapet bitit sig fast hos tusentals Linköpingsbor. Allians för Linköping fortsätter därför att investera för att fler ska få möjlighet till jobb och sysselsättning och har gett i uppdrag till Utbildningskontoret och Social- och omsorgsförvaltningen att utreda hur Linköpings kommun kan införa krav på heltidsaktivering för personer som har försörjningsstöd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum