Linköpings stift

Linköpings stift fördelar 53 mkr till kyrkorna i KAE/KUB

Dela

Linköpings stift har fördelat 42,9 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning och 9,52 miljoner kronor i Kyrkounderhållsbidrag 2020. Av stiftets 282 kyrkor och kapell får 85 ta del av ersättningen detta år.

Beräknad totalkostnad för de projekt som har beviljats ersättning uppgår till knappt 84 miljoner kronor. Församlingarnas egeninsats i dessa projekt beräknas alltså till ca 32 miljoner kronor, men deras sammanlagda insatser är långt större än så, eftersom drift och löpande underhåll inte berättigar till ersättning. Många projekt genomförs också helt utan kyrkoantikvarisk ersättning.

Några av de större projekt som har beviljats ersättning och bidrag är:

  • Linköpings domkyrka, fortsatt renovering av fönster
  • Linköpings stift: inventering av kyrkornas böcker, etapp 2
  • Locknevi kyrka, omläggning av tornets koppartak
  • Matteus kyrka i Norrköping, flera invändiga renoveringsprojekt
  • Norra Solberga nya kyrka, fortsatt renovering av fönster
  • Odensvi kyrka, renovering av fasad

 

Fakta

Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) är statens ersättning till Svenska kyrkan för vården av det kyrkliga kulturarvet. Ersättningen går till kostnadskrävande åtgärder på kyrkor, kyrkliga inventarier, klockstaplar och i vissa fall begravningsplatser och kyrktomter. Läs mer på: http://www.svenskakyrkan.se/linkopings-stift/linkopings-stift/ekonomiska-ersattningar-och-bidrag---kyrkobyggnader

Kyrkostyrelsen fördelar totalt 460 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning 2020. Ramanslaget till Linköpings stift uppgår till 42,9 miljoner kronor och disponeras under åren 2020 och 2021.

Kyrkounderhållsbidrag (KUB) är ett inomkyrkligt utjämningsbidrag. KUB är tänkt att utgöra ett komplement till KAE för att minska församlingarnas egeninsatser. Ramanslaget till Linköpings stift uppgår till 9,523 miljoner kronor årligen, varav högst 20 % disponeras av stiftet till samordning av för flera församlingar/pastorat gemensamma åtgärder.

Mer information:

Gunnar Nordanskog

Stiftsantikvarie

013-242679

gunnar.nordanskog@svenskakyrkan.se

Kontakter

Om

Linköpings stift
Linköpings stift
Ågatan 65 (Box 1367)
581 13 Linköping

013-24 26 00https://www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift

Linköpings stift är en av Svenska kyrkans 13 regionala enheter och omfattar Östergötland och norra Småland. Stiftsnivåns uppgift är att stötta de 100 församlingarna i området och att förvalta kyrkans tillgångar. Biskopen i Linköpings stift heter Martin Modéus.

Följ Linköpings stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum