Linköpings stift

Linköpings stift har fördelat 56,7 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag

Dela

Av stiftets 282 kyrkor och kapell får 84 ta del av KAE/KUB-ersättningen detta år. Beräknad totalkostnad för de projekt som har beviljats ersättning uppgår till cirka 119,5 miljoner kronor. Församlingarnas egeninsats i dessa projekt beräknas alltså till cirka 62,8 miljoner kronor, men deras sammanlagda insatser är långt större än så, eftersom drift och löpande underhåll inte berättigar till ersättning. Många projekt genomförs också helt utan kyrkoantikvarisk ersättning.

Några av de större projekt som har beviljats ersättning och bidrag är:

  • Hallingebergs kyrka, invändig renovering
  • Linköpings domkyrka, restaurering av valv
  • Regna kyrka, omläggning av skiffertak
  • S:t Olai Norrköping, grundförstärkning av stadstornet
  • Ödeshögs kyrka, byte av koppartak

Fakta

Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) är statens ersättning till Svenska kyrkan för vården av det kyrkliga kulturarvet. Ersättningen går till kostnadskrävande åtgärder på kyrkor, kyrkliga inventarier, klockstaplar och i vissa fall begravningsplatser och kyrktomter. Läs mer på: http://www.svenskakyrkan.se/linkopings-stift/linkopings-stift/ekonomiska-ersattningar-och-bidrag---kyrkobyggnader

Kyrkostyrelsen fördelar totalt 460 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning 2022. Ramanslaget till Linköpings stift uppgår till 41,499 miljoner kronor och disponeras under åren 2022 och 2023.

Kyrkounderhållsbidrag (KUB) är ett inomkyrkligt utjämningsbidrag. KUB är tänkt att utgöra ett komplement till KAE för att minska församlingarnas egeninsatser. Ramanslaget till Linköpings stift uppgår till 9,65 miljoner kronor, varav högst 20 % disponeras av stiftet till samordning av för flera församlingar/pastorat gemensamma åtgärder.

Kontakter

Dokument

Om

Linköpings stift
Linköpings stift
Ågatan 65 (Box 1367)
581 13 Linköping

013-24 26 00https://www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift

Linköpings stift är en av Svenska kyrkans 13 regionala enheter och omfattar Östergötland och norra Småland. Stiftsnivåns uppgift är att stötta de 101 församlingarna i området och att förvalta kyrkans tillgångar. Biskopen i Linköpings stift heter Martin Modéus.

Följ Linköpings stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum