Linköpings kommun

Linköpingslyftet ska stärka omsorgen

Dela

Äldreomsorgen står inför utmaningen att möta mer varierande och komplicerad vård och omsorg samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna är begränsade och resurserna minskar. Denna trend ställer stora krav på att rätt kompetens utför rätt insatser för att säkra kvaliteten och patientsäkerheten. Staten har gått ut med satsningen ”Äldreomsorgslyftet” där timanställd personal erbjuds vidareutbildning till vårdbiträde eller undersköterska under arbetstid.

- Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för oss framöver. Vi behöver fler händer i vården men också anställda med rätt utbildning. Vårdbehoven kommer i framtiden vara mer komplexa så vi behöver rätt kompetens för att kunna möta vårdbehovet, säger äldrenämndens ordförande Liselotte Fager (KD).

Då äldreomsorgslyftet inte inkluderar tillsvidareanställd personal föreslås äldrenämnden göra en egen investering i kompetensutveckling för alla utförare av kommunal vård och omsorg riktat till tillsvidareanställd personal som vill och kan vidareutbilda sig till undersköterska. Därför kommer nu äldrenämnden göra en kompletterande satsning kallad ”Linköpingslyftet” för att kunna nå en bredare målgrupp och erbjuda utbildningsmöjligheter även för tillsvidareanställda.

Äldreomsorgslyftet, som är en överenskommelse mellan SKR och Kommunal är svårtolkat och det finns en del problem med satsningen, bland annat så innefattas inte privata utförare eftersom de inte är anslutna till SKR. Dessutom så efterfrågar utförarna mer utbildning för tillsvidareanställd personal, vilket nu tillfös med Linköpingslyftet.

- Mer resurser från staten till äldreomsorgen är välkommet, men det är synd att Äldreomsorgslyftet inte är genomarbetat och i många fall kan ge kommuner mer ansträngning. I Linköping har vi möjlighet att komplettera satsningen och göra något bra av det, den möjligheten har inte alla kommuner, avslutar Liselotte Fager (KD).

Beslutet tas på äldrenämnden 24 september 2020.

Kontakter

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

Satsningar på nytt motionsspår i Ekängen och konstgräsplan i Ljungsbro22.10.2020 13:00:00 CESTPressmeddelande

Behoven av anläggningar och utemiljöer ökar i takt med att Linköpings kommun växer. Tillgänglighet och närhet till olika platser för idrott och fysisk aktivitet är av stor betydelse för Linköpingsbornas hälsa och välbefinnande. Som ett led i att uppnå det har Kultur- och fritidsnämnden idag tagit beslut för ett nytt motionsspår i Ekängen och konstgräsplan i Ljungsbro.

Resurser ska endast gå till insatser som ger goda resultat för Linköpingsbornas bästa21.10.2020 09:32:29 CESTPressmeddelande

Linköpingsbor som är i behov av omsorgsstöd och hjälp ska få det och då finns det inte utrymme för att resurser läggs på insatser som inte leder fram till goda resultat för Linköpingsbornas bästa. Därför fokuserar Allians för Linköping på tydligare uppföljning av insatser, effektivare arbete samt utvärdering av kommunens omsorgsarbete i social- och omsorgsnämndens internbudget.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum