Linköpings kommun

Linköpingspolitiker besöker Vietnam

Dela

Linköpings borgmästare Helena Balthammar (S) och kommunalråd Paul Lindvall (M) reser till Thai Nguyen, Vietnam den 2-5 december. Thai Nguyen och Linköping driver tillsammans ett projekt för att utveckla metoder för medborgarinflytande och medborgarengagemang inom miljöområdet.

Syftet med projektet är bland annat att ta fram metoder för medborgardialog och kommunikation med invånare, till exempel i planprocesserna. Avloppsrening och avfallshantering, främst organiskt avfall, är i fokus för projektet. En stad i Thai Nguyen, Song Cong, är pilotområde för att testa metoder för både tekniska lösningar och för medborgardialog och kommunikation. En önskad effekt av projektet är att öka miljömedvetandet bland allmänheten.

Under dagarna i Vietnam kommer Linköping och Song Cong bland annat att presentera hur man arbetar med att involvera boende i en stadsdel i Song Cong och i Lambohov med satsningar för att öka intresse för miljö hos elever, skapa kommunikationkanaler, utbildningssatsningar inom småskalig avloppsrening, biogas, workshops för att vidareutveckla ett beslutstödsverktyg för avloppslösningar.

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati finansierar projektet. Det är ett treårigt projekt, som är inne på andra året. Innan projektet startade genomfördes ett förprojekt för att utröna om det fanns gemensamma frågor inom miljöområdet i de båda städerna.

Från Vietnam deltar bland annat regionala och lokala politiker och tjänstemän samt representanter för universitetet i Thai Nguyen. Resan är ett led i att följa upp det intentionsavtal (MoU) som ingicks 2012 mellan Linköping och Thai Nguyen. I det avtalet är miljöteknik ett utpekat område för möjlig samverkan.

För ytterligare information kontakta borgmästare Helena Balthammar (S) 072-582 80 69 eller kommunalråd Paul Lindvall (M) 070-211 44 82.

Kontakter

Claes LundkvistPresschef - Mediakontakter

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Sonja SandbackaPresskommunikatör - Mediakontakter, omvärldsbevakning

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Fredrik KlimanPresskommunikatör - Mediakontakter

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-938755fredrik.kliman@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med snart 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum