Statens medieråd

Lista att spara: Barn, unga och internet i Almedalen 2016

Dela

Kring barn, unga och internet rör sig Statens medieråds engagemang under Almedalsveckan 2015. Här är en lista över experter på plats, inbokade engagemang, aktuella ämnen och rapporter.

Statens medieråds experter på plats

Ewa Thorslund , direktör.

Barns och ungas mediesituation, så arbetar Statens medieråd för att stärka barn och unga som medvetna mediekonsumenter.

Kontakt : 070-638 06 11, ewa.thorslund@statensmedierad.se

***

Helena Dal , verksamhetsansvarig medie- och informationskunnighet.

Barn och unga på nätet, medie- och informationskunnighet (MIK), pedagogiskt material till skolor, så arbetar Statens medieråd för att stärka barn och unga som medvetna mediekonsumenter.

Kontakt : 076-505 14 65, helena.dal@statensmedierad.se

***

Johnny Lindqvist , projektledare.

Barn och unga på internet, No Hate Speech Movement.

Kontakt : 070-455 14 30, johnny.lindqvist@statensmedierad.se

***

Inbokade engagemang

No hate – även för unga med diagnoser?

Onsdagen den 6 juli kl 08.00–09.00.

Ny undersökning visar att unga med diagnoser som ADHD och Aspergers syndrom drabbas hårdare än andra av mobbning och hat på internet. Hur kan föräldrar och skola stötta dessa barn?

Medverkande : Helena Dal, verksamhetsansvarig information och vägledning, Statens medieråd.

Arrangör : Statens medieråd.

Mer information http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/38021

* * *

Integration och mångfaldsarbete i skolan

Onsdagen den 6 juli kl 09.00–10.00.

Hur kan digital teknik och arbete med film och media stödja integration och ungas röst i offentligheten?

Medverkande Helena Dal , verksamhetsansvarig för information och vägledning, Statens medieråd, Ebba Östlin , kommunalråd, Botkyrka, Monika Wigren , bildlärare och förstelärare, Wisbygymnasiet, Peter Becker , ordförande, stiftelsen DIU.

Arrangörer : Guldäpplet, Stiftelsen DIU, Statens medieråd.

Mer information http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/37895

* * *

Digitalt utanförskap – äldre, låginkomsttagare eller invandrare?

Tisdagen den 5 juli kl 14.00–14.45.

Hur påverkar digitaliseringen de barn och vuxna som inte har kunskap eller möjlighet att använda som dator, smart telefon eller surfplatta?

Medverkande Ewa Thorslund , direktör, Statens medieråd,

Åsa Zetterberg , sektionschef för Center för e-samhället på SKL, Fritz Sprung , sakkunnig på Umecon.

Arrangör : Svenska Stadsnätsföreningen.

Mer information : http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/38863 

---------------------------------------------------

Aktuella ämnen och rapporter

Barn med diagnoser mer utsatta än andra

Mer, oftare och längre tid . Ny rapport om 13–16-åringar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som ADHD och Aspergers syndrom, som visar sig vara mer utsatta på internet än andra barn. Rapporten är framtagen av Attentions Arvsfondsprojekt Nätkoll i samarbete med Statens medieråd och är den första i sitt slag i Sverige.

* * *

No Hate Speech Movement

Kampanj med syfte att förebygga rasism, sexism, främlingsfientlighet och andra former av intolerans, samt att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, genom att stärka barns och ungas medie- och informationskunnighet. Målgruppen barn och unga nås via skola, bibliotek och föräldrar. Kampanjen drivs av Statens medieråd på Regeringens uppdrag.

* * *

Familjekonflikter kring medieanvändning

Mellan auktoritet och autonomi . Rapport om om barns mediekonsumtion, strategier som föräldrar använder för att kontrollera sitt barns medieanvändning och familjekonflikter som kan uppstå i sammanhanget.

* * *

Medie- och informationskunnighet för småbarnsföräldrar

De flesta treåringar har varit på nätet och 42 procent av femåringarna använder internet minst några gånger i veckan. Under våren tog Statens medieråd som ett pilotprojekt fram ett pedagogiskt material för barnavårdscentralerna, tänkt att användas i mötet med småbarnsföräldrar. Nu fortsätter arbetet med att sprida materialet till samtliga barnavårdscentraler i landet.

* * *

Internet – lika för alla? 

Ungar & medier 2015: Demografi . Rapport om barns och ungas tillgång till medier i förhållande till familjens ekonomi, föräldrarnas utbildningsnivå och härkomst. Bland resultaten: Barn mellan 5 och 8 år med högutbildade föräldrar äger i lägre utsträckning egna medieapparater, till exempel smart mobil och dator, än barn i samma ålder till lågutbildade föräldrar. 9–16-åringar vars föräldrar har hög inkomst äger i större utsträckning apparater än de barn med fattiga föräldrar. 

Kontakter

Bilder

Ewa Thorslund , direktör.
Ewa Thorslund , direktör.
Ladda ned bild
Helena Dal , verksamhetsansvarig medie- och informationskunnighet.
Helena Dal , verksamhetsansvarig medie- och informationskunnighet.
Ladda ned bild
Johnny Lindqvist , projektledare.
Johnny Lindqvist , projektledare.
Ladda ned bild

Om

Statens medieråd
Statens medieråd
Box 27204
102 53 Stockholm

08-665 14 60http://statensmedierad.se

Statens medieråd är en myndighet som har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten följer medieutvecklingen och forskning kring barn och unga, sprider information, ger vägledning om barns och ungas mediesituation samt ansvarar för att fastställa åldersgränser för biograffilm som ska visas för barn under 15 år.

Följ Statens medieråd

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Statens medieråd

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum