Svensk Kollektivtrafik

Liten andel trots stort intresse för nya mobilitetstjänster

Dela

Trots att intresset för kombinerad mobilitet och nya mobilitetstjänster är stort utgör de idag en liten andel av den totala persontrafiken i Sverige. Bilpool, taxiliknande tjänster/”svarttaxi”, elsparkcykel och cykeldelning står för endast 0,07 procent av det totala persontrafikarbetet. Och det ser inte ut att växa så mycket framöver. Även om vi står inför en snabb utveckling med tillväxt inom de nya tjänsterna förblir andelen låg även 2030 och bedöms stå för ca 0,1 procent. Det visar en rapport som WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

- Med den här rapporten vet vi lite mer om nuläget och framtiden i Sverige. Det finns många pågående projekt och innovationer som vi kommer att följa med spänning. Men det är viktigt att betona att mobilitetstjänsterna ska komplettera och inte konkurrera med kollektivtrafiken, säger Helena Leufstadius, vd för Svensk Kollektivtrafik och ordförande i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Rapporten som presenterades i Almedalen den 2 juli är den första samlade analysen av hur stort resandet faktiskt är med de nya mobilitetstjänsterna i Sverige i dag. Den innehåller även den första prognosen om resandeutvecklingen till år 2030 om de skulle subventioneras som övrig kollektivtrafik. Dessutom presenteras analyser av hur tjänsterna påverkar kollektivtrafiken, utsläppen av växthusgaser och människors tillgänglighet.

Rätt utformade kan de nya mobilitetstjänsterna ge flera positiva effekter. När den traditionella kollektivtrafiken kombineras kan det leda till både ökad tillgänglighet och attraktivare kollektivtrafik. Och när färdmedel delas och resurserna används mer effektivt bidrar det till minskade utsläpp och ökad ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Samtidigt kan det bli en rad negativa effekter om de utformas fel. De kan konkurrera istället för att komplettera kollektivtrafiken, med minskad marknadsandel för kollektivtrafiken som följd. De kan även ersätta resande som annars skulle gjorts till fots eller på cykel, med konsekvensen att människor minskar sin vardagsmotion och får sämre hälsa.

Det finns också risk att tjänsterna bara förbättrar mobiliteten i större städer och tätorter, där tillgängligheten redan är god. I glesbefolkade delar tyder mycket på att resandeunderlaget är för litet för att affärsmodellerna ska fungera. Där kan istället tillgängligheten förbättras genom anropsstyrd kollektivtrafik, taxi eller en kombination av taxi samt traditionell och anropsstyrd kollektivtrafik.

- För att de nya mobilitetstjänsterna och kombinerad mobilitet ska bidra till positiva samhällseffekter krävs framsynta, faktabaserade och målmedvetna beslut i riksdag, regering, regioner, kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och företag för att utforma dem rätt, säger Helena Leufstadius.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Svensk Kollektivtrafik
Svensk Kollektivtrafik
Hornsgatan 15, 1 tr
118 46 Stockholm

Tel: 08-452 71 30https://www.svenskkollektivtrafik.se

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik är en samverkansarena för aktörerna inom Kollektivtrafiksverige. Det övergripande målet för Partnersamverkan är att kollektivtrafiken ska nå en fördubblad marknadsandel.


Bakom Partnersamverkan står de nationella branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna, Sveriges Kommuner och Landsting samt Trafikverket och Jernhusen.
www.partnersamverkan.se

Följ Svensk Kollektivtrafik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Kollektivtrafik

Sprid ut skolstarterna för att minska smittspridningen29.5.2020 18:10:46 CESTPressmeddelande

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade den 29 maj att rekommendationen om distansundervisning tas bort och elever i gymnasieskolan kan få återvända till skolans lokaler. Risken finns att beslutet leder till ökad trängsel i kollektivtrafiken när hundratusentals elever i höst åter ska resa med bussar och tåg till skolan i rusningstrafik. För att hantera utmaningen tillskriver branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik nu alla Sveriges kommuner, regionala smittskyddsmyndigheter och Skolverket samt Folkhälsomyndigheten. Detta med uppmaningen att snarast inleda dialoger om utspridda skolstarter för att hantera situationen.

Upprop från kollektivtrafiken i hela Sverige30.4.2020 12:21:19 CESTPressmeddelande

Kollektivtrafiken blöder ekonomiskt. Utan kompensation för tappade intäkter och merkostnader väntar ett stålbad för branschen redan om ett par månader. Nu behövs en garanti om att samtliga merkostnader kopplat till kollektivtrafikens samhällsinsats i coronakrisen kompenseras av staten. Det skriver branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik och ordförandena för samtliga Sveriges regionala kollektivtrafikmyndigheter i ett upprop i Svenska Dagbladet den 29 april och kräver handling.

Staten måste kliva fram för kollektivtrafiken under coronakrisen18.3.2020 11:57:20 CETPressmeddelande

För att samhället ska kunna fungera under coronakrisen är kollektivtrafiken är avgörande. Kollektivtrafiken måste pekas ut som samhällskritisk så att vi kan garantera att den kan fortsätta leverera i normalläge. Där måste staten ta sitt ansvar gentemot regionerna och garantera ett gemensamt ansvar för kostnaderna för kollektivtrafiken. Det var branschorganisationen Svensk Kollektivtrafiks budskap under mötet med infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) på onsdagsmorgonen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum