Svenska kyrkan

​Livets vatten tema för samiska kyrkodagar

Dela

”Livets källa – Livets vatten” är temat för Samiska kyrkodagar som inleds i morgon, och pågår till söndag 18 juni. Temat knyter naturligt an till platsen, vid vattnet i natursköna Árviesjávrrie/Arvidsjaur.

Foto: Fia Kaddik/Ikon
 

När Svenska kyrkan står som värd för de samiska kyrkodagarna 2017 sker det mitt i Sápmi, i Árviesjávrrie/Arvidsjaur som präglas av skogssamisk kultur. Datumet är noga valt med hänsyn till traditionella näringar och skolornas läsår.

– Jag är otroligt glad över att få välkomna till samiska kyrkodagar! Att dela gudstjänster på samiska och föra samtal över nationsgränserna om gemensamma frågor som klimat, miljö och ländernas koloniala historia är angeläget för oss samer. Jag ser fram emot kyrkodagarna, säger Sylvia Sparrock, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan.

Vattentema
Kyrkodagarnas huvudtema fokuserar på arktiska urfolkens livsförutsättningar i en tid då klimatförändringar och ökat exploateringstryck hotar traditionella näringar och den samiska kulturen. Vatten har traditionellt sett alltid haft en stor betydelse för samer, och tillgången till färskvatten var viktig för att kunna livnära sig och förvaring av mat. Vatten som livets källa symboliserar också den kristna tron.

Rätten till vatten och möjligheterna att bevara sin urfolksidentitet och -kultur är inte längre en självklarhet för arktiska urfolk, vare sig i Norden eller i andra länder. Hur bidrar de arktiska urfolken till ett hållbart samhälle och hur kan kyrkorna stärka kulturell och andlig existens bland samer?

Övergrepp, jojk och hbtq
Andra frågor som behandlas under dagarna är om det behövs en sannings- och försoningskommission för att hantera historiska övergrepp mot samer, Svenska kyrkans vitbok om övergrepp mot samer, jojkens vara eller inte vara samt samiska språkets betydelse i kyrkliga sammanhang, och hbtq-frågor i en samisk kontext.

Förutom seminarier, gudstjänster, konserter och filmvisning arrangeras även program för barn och unga, samt ett ungdomsläger för åldrarna 14-25 år.

Presskontakt på plats
Pressekreterare Emma Berkman, Luleå stift, tfn 070-377 29 52
Pressekreterare Kajsa Åslin, Härnösands stift, tfn 070-355 00 17

Läs mer:
Samiska kyrkodagarna 2017
Hela programmet för samiska kyrkodagarna
Livesändningar från samiska kyrkodagarna (SVT Sápmi + SR Sameradion)

På Facebook:
Samiskt kyrkoliv i Svenska kyrkan
Samiska Kyrkodagarna 2017, Svenska Kyrkan, Arvidsjaur

Fakta
De samiska kyrkodagarna samlar både samer och icke-samer från Sverige, Finland, Norge och Ryssland över generationsgränserna. Då står det samiska kyrkolivet i centrum, med gudstjänster, samtal, föreläsningar och kulturella inslag.

De samiska kyrkodagarna har tidigare arrangerats i Jokkmokk (2004), Enare, Finland (2009) och Mo i Rana, Norge (2013).

Arrangörer 2017
Samiska rådet i Svenska kyrkan, Samisk kirkeråd i den Norske kirken, Uleåborgs stift samt Samiska arbetsgruppen i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Arvidsjaurs församling, Luleå stift samt Samarbetsrådet for kristna kyrkor i Barentsregionen (SKKB).

Målen med de samiska kyrkodagarna:
- att stärka, förnya och inspirera samiskt kyrkoliv över landsgränser
- att visa fram den andliga, teologiska och konstnärliga rikedomen i samiskt kyrkoliv
- att stärka de samiska språken och användandet i kyrkoliv
- att vara en mötesplats för människor i alla åldrar oavsett kyrkotillhörighet
- att vara intressant för samiska ungdomar och bygga förståelse mellan samer och icke-samer.

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Sysslomansgatan 4
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Ny utbildning startar för kyrkogårdsarbetare med praktisk erfarenhet20.11.2017 13:05Pressmeddelande

Trädgårdsbranschen hotas av brist på utbildad arbetskraft. Nu startar Hvilan utbildning och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation en diplomutbildning för att tillgodose kyrkogårdsförvaltningarnas behov av yrkesutbildade medarbetare. – Genom denna satsning bidrar vi till att mildra den arbetskraftsbrist som hotar, med omfattande pensionsavgångar samtidigt som alltför få utbildar sig inom grön sektor. Det säger Helen Källholm, VD för arbetsgivarorganisationen

Revisionsrapport: ”Dra lärdom av handboksprocessen”16.11.2017 07:03Pressmeddelande

Kyrkostyrelsens arbetsutskott tog den 15 november emot den revisionsrapport som de förtroendevalda revisorerna uppdragit åt revisionsbyrån Grant Thornton att ta fram. Granskningen gäller processen med översyn och revidering av kyrkohandboken. – Vi har precis tagit emot rapporten. Vi ska nu gå igenom den och se vilka lärdomar vi kan dra, säger ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande i kyrkostyrelsen.

Svenska kyrkan kan återigen investera i Telia och Stora Enso15.11.2017 08:51Pressmeddelande

Svenska kyrkans nationella nivå öppnar upp för att återigen investera i Telia Company och Stora Enso i sina hållbarhetsfonder - Ethosfonderna. Sedan omfattande problem uppdagades för några år sedan har inte företagen ingått i fonderna. Svenska kyrkan ställer höga krav på företag man investerar i när det gäller mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och arbetet med att motverka korruption. Idag bedöms företagen kunna klara kraven.

Report from the review: “Learn from the Book of Worship process”15.11.2017 07:10Pressmeddelande

On 15 November, the general sub-committee of the Church of Sweden’s Central Board received the report from the review that the elected auditors had commissioned accounting firm Grant Thornton to produce. The subject of the review was the process of reviewing and revising the Book of Worship. “We have just received the report. We will now go through it and see what lessons we can learn from it,” says Archbishop Antje Jackelén, chair of the Central Board of the Church of Sweden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum