Livsmedelshandlarna

Livsmedelshandlarnas kommentarer kring Regeringens budgetproposition för 2023

Dela
Sverige har fått en ny politisk ledning och inriktning. Idag presenterades den nya budgeten och bland nyheterna märks ökade anslag till rättsväsendet med 5 miljarder för att möta det ökade gängvåldet och en satsning på högre polislöner, vilket är en lovvärd satsning. Men vi saknar en förståelse för handelns perspektiv kring mängdbrott och önskar en bättre styrning av Polismyndigheten, säger Pär Bygdeson, vd Livsmedelshandlarna.

Nye justitieministern Gunnar Strömmer presenterade tidigare i veckan regeringens satsningar inom rättspolitiken. Som väntat så ligger fokus på det ökade våldet och gängbrottslighet och att stärka hela rättskedjan, från Polismyndighet, Åklagare och domstolar. I budgeten så avsätts 37 miljarder till Polismyndigheten, vilket är en höjning med 3 miljarder från innevarande år. Det är såklart lovvärt med mer medel till Polisen, men vi behöver också lyfta frågan kring hur pengarna används och Polisens styrning.

Livsmedelshandlarna gjorde under 2022 projekt Överklaga, där 20 butiker från norr till söder anmälda merparten av brotten som är begångna i butik. Syftet var att få en övergripande bild av hur Polisen hanterar mängdbrott. Resultatet var nedslående. Merparten av anmälningarna läggs ner med vändande post, bevismaterial slarvas bort och ett dåligt bemötande från myndigheten. Flera handlare vittnar om kommentarer från Polisen att ”måste du hålla på och anmäla hela tiden, vi har ju viktigare brott att lösa”.

I Svd 7 nov belyste Mattias Svensson i en ledare om arbetet som görs i Greater Manchester av polischefen Stephen Watson. Här vändes polisens arbetssätt och fokus sattes istället på polisens kärnuppdrag. Lösa vardagsbrott som inbrott och stölder, svara i telefon när allmänheten ringer och anmäler. Man avskaffade medborgardialoger och i stället la all kraft på att lösa brott istället för att enbart administrera nedläggning av dom. Genom fokus på kärnuppgiften har antalet lösta brott ökat med 21 % enbart på 1 år. Ett exempel som borde mana till eftertanke även i Sverige.
https://www.svd.se/a/mQPE3p/stephen-watsons-exempel-ar-en-metafor-for-hur-staten-ska-fungera


Från Livsmedelshandeln önskar vi ett fokus på följande områden för att komma till rätta med just mängdbrott och stölder i butik.

Se över Polismyndighetens styrning av verksamheten. Polisens oförmåga att ta emot och utreda brott i butik är väldokumenterad. Innan det rekryteras fler poliser, behöver polisens arbete styras så att anmälningar leder till en korrekt förundersökning och sedan till domstol. Höjning av Polisyrkets status görs genom högre löner, mer inflytande över sitt arbete och en tydlig kravställan redan under utbildningen. Då får vi de poliser vi behöver.

Renodla Polismyndighetens uppdrag. Undersök vilka områden som kan skötas bättre av andra myndigheter och företag. Detta behövs för att Polismyndigheten ska kunna fokusera bättre på sin kärnverksamhet, där utredningsverksamheten utgör en del, kopplad till myndighetens uppdrag och mål.

Ökad samverkan mellan Polis, skola och socialtjänst. Låt brott i butik bli en tidig varningssignal på att en person är på väg att hamna i en kriminell miljö. Låt Polis, skola och socialtjänst gör en gemensam analys om respektive ungdoms brottsbenägenhet och risk för återfall genom ett helhetsperspektiv. Viktigt att det tidigt blir en konsekvens av dessa brott för att undvika framtida grövre brottslighet.

Pär Bygdeson, vd Livsmedelshandlarna

Om

Livsmedelshandlarna
Livsmedelshandlarna
Regeringsgatan 60
103 29 Stockholm

http://livsmedelshandlarna.se/

Vi är handlarna. Från Ystad till Kiruna finns vi. Driver livsmedelsbutiker i varenda kommun i landet, allt från lanthandel till stormarknader. Våra butiker heter ICA, Hemköp, Tempo, Handlar´n, Nära Dej och Matöppet. Eller något helt eget. Idag är vi i Livsmedelshandlarna ungefär 800 medlemmar som driver knappt 1000 butiker. I fokus för våra butiker står kunden och tack vare att vi äger butiken kan vi hela tiden anpassa oss efter vad just våra egna kunder önskar. Lokalt beslutsfattande och entreprenörskap är viktiga ledord för oss, och något vi i alla sammanhang vill värna och utveckla. Bland annat genom vårt engagemang i Livsmedelshandlarna.

Följ Livsmedelshandlarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Livsmedelshandlarna

Skyll inte på butikerna för att brotten inte blir lösta5.5.2023 15:00:00 CEST | Pressmeddelande

Att butikerna inte anmäler alla brott anser vissa är ett problem. Butikerna tycker att det är ett problem att de brott man anmäler inte blir utredda. Var ligger problemet egentligen? Bra artikel om stöldproblem, men även hur butikerna får skulden: https://www.dn.se/sverige/ligor-lansar-hyllor-pa-dyrt-kott-butiker-kraver-atgarder-mot-svarthandeln/ Projekt Överklaga – svårigheten att få polisen att göra sitt jobb: https://www.livsmedelshandlarna.se/wp-content/uploads/2022/07/Projekt-Overklaga-hur-fa-polisen-att-gora-sitt-jobb-Livsmedelshandlarna-2022.pdf

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum