LO

LO-ekonomerna: Fortsatt stark tillväxt 2022 men stora risker för sämre utveckling

Dela

LO-ekonomerna skickar ett tydligt budskap i sina Ekonomiska utsikter över de närmaste åren. Fortsätt stödja återhämtningen.

LO-ekonomernas huvudscenario är att tillväxten fortsätter att utvecklas relativt starkt. Men det finns risker. En av de allvarligaste riskerna är att nya mutationer av Corona-viruset bidrar till att påtagligt försvaga skyddet som vaccinen ger. 

Den svenska ekonomin har återhämtat sig väl efter krisen som följde på pandemins utbrott. Men det finns fortsatt gott om lediga resurser på arbetsmarknaden, lönetrycket i Sverige är måttligt och ekonomin behöver fortsatt understödjas av en expansiv finanspolitik. 

– Pratet om arbetskraftsbrist är överdrivet. Om arbetsgivare söker personal finns det ett effektivt sätt att underlätta rekryteringen: Förbättra villkor och lön. Detta har vi inte sett, säger Torbjörn Hållö, tf chefsekonom LO.

Under 2021 var löneökningstakten högre än åren före pandemin. Detta på grund av hur de centrala löneavtalen är utformade. De ger något mer under 2021 jämfört med nästa år. Löneglidningen, det vill säga löneökningen utöver centrala avtal, var låg under 2021. LO-ekonomerna bedömer att löneglidningen kommer tillta något under 2022 jämfört med i år. 

– Inflationen i Sverige exklusive energi ligger nära inflationsmålet. De höga energipriserna bidrar dock till att hålla KPI över inflationsmålet, vilket gör att reallönerna urholkas. Det vore idag helt fel att exempelvis höja styrräntan eller strama åt finanspolitiken som ett svar på en inflation driven av höga energipriser, säger Torbjörn Hållö.
 
LO-ekonomerna ser en fortsatt expansiv finanspolitik som en viktig del av den ekonomiska politiken framöver. 

– Sverige behöver en långsiktigt expansiv ekonomisk politik för att pressa tillbaka arbetslösheten och bidra till en varaktig återhämtning. En aktiv finanspolitik med fokus på ökade offentliga investeringar bidrar till ökad sysselsättning och kan dessutom lindra delar av de utbudsproblem som hämmar ekonomin, säger Torbjörn Hållö.

Kontakter

Dokument

Om

LO
LO
Barnhusgatan 18
105 53 Stockholm

http://www.lo.se

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

Följ LO

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från LO

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum