Lindholmen Science Park

Lokala politiska nyheter når fler

Dela

De lokala nyhetsmedierna har tappat sin dominerande position som nyhetsförmedlare under valrörelser. Sociala mediekanaler och framförallt Facebook har tagit en framträdande position, visar en ny unik rapport. – Hur nyheter sprids har radikalt förändrats, säger Lars Nord, professor i medie- och kommunikationsvetenskap. Men avgörande för människors engagemang i medierna är att det finns lokala heta stridsfrågor.

För första gången sedan 2006 har mediernas betydelse för de lokala valrörelserna undersökts. Rapporten ”Medierna och lokalvalen 2018” tar avstamp i en helt ny medievärld och klart är att sociala medier och mobila plattformar i grunden har förändrat medieanvändningen.
– Vi lever fortfarande i en värld där lokala nyheter har ett värde men sättet på vilket de når människor har förändrats, säger Lars Nord vid Mittuniversitetet.

Sociala medier har tagit plats bredvid redaktionerna i ett gemensamt nav, där nyheter framtagna av traditionella medier och politiska partier återpubliceras, sprids och debatteras.
– Det är samspelet som är det centrala; sociala medier ersätter inte lokaltidningarna utan bidrar till att fler tar del av innehållet vilket kan vara bra ur en demokratisk synvinkel, säger Gunnar Nygren, professor i journalistik vid Södertörns högskola.

Avgörande för både debatten och engagemanget är att det finns en het politisk fråga i valrörelsen. Det visar sjukhusstriden i Sollefteå där den lokala Facebook-sidan Framtidens sjukhus med över 14 000 medlemmar blev en drivande kraft i opinionsbildningen och därmed förstärkte den lokala politiska debatten.
– Däremot finns det inget som tyder på att det i den grå politiska vardagen blir en spännande debatt på sociala medier, säger Lars Nord.

Rapporten visar att både nyhetsmedier och politiska partier använder sociala medier – och främst då Facebook – som en enkelriktad kanal. Det handlar om att föra ut ett budskap, inte uppmana till dialog. Det blir också tydligt att det i första hand är de lokala partierna som sätter agendan och att medierna rapporterar i efterhand.
– Man kan säga att politiken är hunden och medierna är svansen. Intrycket är att medierna ser sig som en arena för de politiska partierna och avstår frånsjälvständiga granskningar, säger Lars Nord.

För partiernas lokala avdelningar innebär sociala medier att de slipper få sitt innehåll filtrerat genom mediernas nyhetsvärdering. Det leder i sin tur till att medierna tappar sin traditionella roll som gatekeeper eftersom värderingen och granskningen av innehållet läggs över på publiken.
– Och det försvagar mediernas roll, inte minst ekonomiskt, säger Gunnar Nygren.

Rapporten presenterades 20 maj vid ett seminarium i Stockholm av medieforskarna och författarna Lars Nord, Gunnar Nygren och Sanna Volny, adjunkt vid Södertörns högskola. Undersökningen ger ett lokalt och regionalt perspektiv på mediernas roll och betydelse i valrörelsen 2018 och är ett unikt forskningsprojekt mellan Mittuniversitetet, Södertörns högskola och Medier & demokrati vid Lindholmen Science Park i Göteborg.

Studien omfattar dagstidningar, public service, hyperlokala medier och sociala medier med lokalt fokus. Liksom även de lokala mediernas och partiernas Facebook-sidor.
I studien ingick tre regioner: Stockholms län, Västernorrland och Östergötland. Västernorrland/ Östergötland ingick också i en tidigare studie från 2006. Och fem kommuner: Huddinge, Sollefteå, Sundsvall, Linköping och Ydre.

Här kan du ladda ner rapporten >

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Lindholmen Science Park
Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3-5, Box 8077
402 78 Göteborg

031-764 70 00http://www.lindholmen.se

Medier & demokrati är ett nationellt innovations- och forskningsprogram för att stärka journalistiken, det offentliga samtalet och demokratin. Tillsammans driver medieaktörer, akademier och samhällsinstitutioner experimentell projektforskning för att ta fram och sprida nya kunskaper och innovationer. Samverkan sker med Lindholmen Science Parks utvecklingsmiljö som neutral bas.

Följ Lindholmen Science Park

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lindholmen Science Park

Nya, banbrytande projekt ska göra framtidens transportsystem hållbara och säkra26.2.2020 13:16:28 CETPressmeddelande

Drive Sweden, ett av de nationella strategiska innovationsprogrammen, startar nu sju nya projekt som ett resultat av den senaste utlysningen. Projekten växlar upp ansträngningarna kring framtidens mobilitet med hjälp av bland annat nya tjänster, AI och delade, uppkopplade och alltmer självkörande fordon. Genom dessa projekt tar Sverige betydelsefulla kliv mot hållbara, effektiva transportsystem för städer och landsbygd.

Pressinbjudan: Välkommen den 28 januari på pressträff och lansering av AI Innovation of Swedens nya nod i Stockholm - partners i världsklass offentliggörs24.1.2020 15:51:39 CETPressinbjudan

I samband med lanseringen av AI Innovation of Swedens nya nod i Stockholm och offentliggörandet av nya partners arrangeras ett event i Stadshuset. Anna König Jerlmyr är värd för eventet och Ibrahim Baylan, Irene Svenonius och Darja Isaksson deltar i programmet. Dessutom äger två spännande paneler rum med högnivårepresentanter från det svenska AI- och innovationsekosystemet, inklusive näringsliv, akademi och offentlig sektor. Media är välkomna att delta under hela eventet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum