Läkemedelsverket

Lokalbedövning vid tatuering måste hanteras varsamt

Dela

Läkemedelsverket vill påtala vikten av att hantera lokalbedövande preparat i samband med tatuering och permanent make-up i enlighet med regelverk och anvisningar i bipacksedeln. Bland annat kan preparaten ge skador på hornhinnan om de hamnar i ögonen och, om de blandas med tatueringsfärg, påverka slutresultatet av tatueringen.

Det är viktigt att använda godkända preparat för lokalbedövning och följa bipackssedelns råd när man gör en tatuering eller permanent make-up. Foto: Mostphotos
Det är viktigt att använda godkända preparat för lokalbedövning och följa bipackssedelns råd när man gör en tatuering eller permanent make-up. Foto: Mostphotos

Läkemedelsverket har uppmärksammat att krämer, sprayer och liknande med lokalbedövande ämnen används i samband med tatuering och kosmetisk pigmentering. Användningen omfattar såväl godkända som icke-godkända bedövningsmedel.

Läkemedelsverket avråder helt från att använda lokalbedövande preparat som inte är godkända. Innehållet i dessa är helt okontrollerat. Risker finns för exempelvis för att halterna av de bedövande ämnena är olämpliga, märkningen otydlig eller att produkten innehåller bakterier.

–Tyvärr förekommer det att företag i god tro köper icke-godkända bedövningsmedel på webben. Det är allvarligt eftersom man inte vet vad de innehåller och felaktig användning kan leda till skador och att tatueringen inte blir så som kunden tänkt sig, säger Elin Maria Bergsten, Läkemedelsverket.

För att få säljas i Sverige ska lokalbedövande preparat följa regelverket för läkemedel. Det innebär att de ska vara godkända av Läkemedelsverket för att få säljas och att de endast får säljas på apotek till privatpersoner eller till behörig förskrivare, till exempel till läkare.

Det finns både receptfria och receptbelagda lokalbedövande preparat som är godkända. Men även godkända lokalbedövande preparat ska hanteras med varsamhet och i enlighet med bipacksedelns information.
–Viktigt att känna till är att recept

fria preparat som säljs på apotek inte är godkända för användning nära ögonen. Man ska inte heller bedöva stora områden på samma gång. Överdosering kan leda till symtom som kan vara allvarliga, särskilt om personen samtidigt tar andra läkemedel.

Det finns en risk att lokalbedövande preparat blandas med tatueringsfärgen under själva tatueringen. Detta kan påverka tatueringsfärgens egenskaper och slutresultatet av tatueringen.

Läkemedelsverket uppmanar konsumenter, som har fått problem efter behandling med lokalbedövande preparat, att vid behov kontakta vård och rapportera biverkningen till Läkemedelsverket. Läkemedelsverket kan komma att inleda tillsynsärenden mot företag som säljer preparat som inte är godkända. Sådan försäljning kan anmälas till Läkemedelsverket.

Exempel på ämnen som verkar lokalbedövande är lidokain, prilokain, bensokain och tetrakain.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Det är viktigt att använda godkända preparat för lokalbedövning och följa bipackssedelns råd när man gör en tatuering eller permanent make-up. Foto: Mostphotos
Det är viktigt att använda godkända preparat för lokalbedövning och följa bipackssedelns råd när man gör en tatuering eller permanent make-up. Foto: Mostphotos
Ladda ned bild

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Ny rekommendation för användning av radiologiska kontrastmedel till barn2.7.2020 15:40:58 CESTPressmeddelande

Barns fysiologi skiljer sig från vuxnas, särskilt de yngsta barnen, vilket man behöver ha kunskap om vid val av undersökning, kontrastmedel och dosering. När kontrastmedel har betydelse för diagnostiken ska de ges i optimerad dos för att minimera biverkningar men bibehålla god diagnostik. Läkemedelsverket har tagit fram en helt ny behandlingsrekommendation avsedd som stöd för användning av radiologiska kontrastmedel till barn.

Apotekare, receptarier och apotekstekniker föreslås hantera egenvårdsrådgivning på apotek26.6.2020 09:21:57 CESTPressmeddelande

Egenvårdrådgivning är en viktig del av apotekens verksamhet, och personalen måste ha adekvat kompetens och utbildning för att kunna ge rätt råd. Läkemedelsverket föreslår att rådgivning om egenvård på apotek - förutom av legitimerade apotekare och receptarier - även kan ges av yrkeshögskoleutbildade apotekstekniker eller motsvarande. Utbildning och kompetensutvecklingsplaner ska vara dokumenterade och ingå som en del i apotekens kvalitetssystem.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum