Skogssällskapet

Lönsamt investera i skog i Sverige

Dela

Priserna på skogsmark fortsätter att öka i stora delar av landet. Med en stark virkesmarknad är det fortsatt lönsamt att investera i skog i Sverige, anser Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson.

Svensk skogsindustri går på högvarv. Massa- och pappersindustrin har en stark efterfrågan på sina produkter och likaså sågverken, med en långvarig prisökning på trävaror som tidsmässigt är av rekordkaraktär. Allt detta gör att virkesmarknaden är mycket stark just nu.

– Efterfrågan på virke är väldigt stor och detta, i kombination med små virkeslager, har bidragit till successiva prisökningar på virket, säger Ulrik Abelson, fastighetsexpert på Skogssällskapet i Linköping.

De höga virkespriserna matchas av att priserna på skogsmark fortsätter att stiga i stora delar av landet.

– Priserna på skogsmark ökar snabbast i södra Sverige, främst Götaland, men även i norra Sverige har skogsmarkspriserna ökat. Självklart finns det undantag för vissa områden, till exempel norra Värmland, där prisbilden är relativt oförändrad, säger Ulrik Abelson.

Trots höga skogsmarkspriser är det fortsatt lönsamt att investera i skog, menar Ulrik Abelson. Skälet är att virkespriserna ökar mer än fastighetspriserna. Det gör att Skogssällskapets Skogsindex just nu sjunker – du får alltså mer skog för pengarna nu än i höstas, när man jämför marknadspriser med avkastningsvärdet för en skogsfastighet.

Det låga ränteläget är ytterligare ett skäl till att skogsmark är en bra investering.

– Det är gynnsamt att investera i skogsmark där man har en biologisk tillväxt som är högre än bankräntan. Samtidigt är detta en förklaring till att priserna på fastigheter kan komma att fortsätta stiga, säger Ulrik Abelson.

Ett undantag frånden starka prisutvecklingen är priset på mindre bostadsdominerade lantbruksfastigheter som i viss mån följer utvecklingen på bostadsmarknaden, förklarar Ulrik Abelson. Bostadsmarknaden är prismässigt under inbromsning, tydligast är det i Stockholmsområdet där bostadspriserna sjunker något.

– På skogsfastigheter med mycket byggnader kan man alltid dra vissa paralleller till bostadsmarknaden, även om det är fundamentalt olika marknader. Men läget på bostadsmarknaden påverkar ändå, framför allt på ett psykologiskt plan.

Fyra faktorer som påverkar skogsmarkspriserna:

  1. Virkesmarknaden. Stigande virkespriser ökar fastigheternas avkastningsvärde.
  2. Ränteläget. Lågt ränteläge gör skogsmark till en lönsam investering.
  3. Utbudet. Litet utbud driver upp priserna.
  4. Bostadsmarknaden. Påverkar framförallt mindre, bostadsdominerade lantbruksfastigheter, men kan påverka på ett psykologiskt plan även på andra håll.

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Ulrik Abelson är fastighetskonsult och jobbar med östra och södra Sverige. Han är baserad i Linköping.
Ulrik Abelson är fastighetskonsult och jobbar med östra och södra Sverige. Han är baserad i Linköping.
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Dokument

Om

Skogssällskapet
Skogssällskapet
Box 11374
404 28 Göteborg

0771 22 00 44https://www.skogssallskapet.se

Skogssällskapet är en fristående aktör i skogsnäringen. I mer än hundra år har vi arbetat för en hållbar utveckling i skogen. Våra skogsförvaltare sköter skog åt privata och offentliga skogsägare i Sverige, Finland, Lettland och Litauen. I Sverige har vi kontor över hela landet – från Vilhelmina i norr till Hässleholm i söder. Vi sköter skogen utifrån varje ägares egna mål och har inga ägarintressen i industrier. Skogssällskapet äger också egen skog. Vinsterna från förvaltningen av egen och kunders skog återinvesterar vi i kunskapsutveckling. Varje år delar vi ut mellan 15 och 20 miljoner kronor, vilket gör oss till en av Sveriges största privata finansiärer av forskning om skog och naturvård.

Följ Skogssällskapet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogssällskapet