Umeå kommun

Lov beviljade för saneringen av Norrbyskär

Dela

Byggnadsnämnden beviljar de lov som krävs för att komma vidare med saneringen på Norrbyskär. Det gäller rivningslov av kajer och stenkistor, marklov för marksanering och tidsbegränsat bygglov för byggvägar, vägbank, pråmkajer, olika upplag, uppställning av arbetsbodar, flytt av Lilla Norbyskär och anläggning av bryggor.

Översiktlig skiss över de åtgärder som planeras på Norrbyskär. (Finns bifogad som PDF)
Översiktlig skiss över de åtgärder som planeras på Norrbyskär. (Finns bifogad som PDF)

– Det är bra att loven nu finns på plats så det går att komma vidare med det här stora saneringsprojektet. Arbetet väntas komma i gång under hösten 2022, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Sedan en tid tillbaka är det känt att vissa delar av Norrbyskär har förhöjda halter av dioxin men även polyaromatiska kolväten (PAH:er) och tungmetaller i marken. Slutsatserna är att flera områden kräver någonform av åtgärd för att inte utgöra risk för människors hälsa och miljön.

Åtgärderna som planeras omfattar sanering genom bortgrävning och återfyllning inom vissa områden samt övertäckning inom andra, rivning av kajer och stenkistor som ersätts med slänt-och erosionsskydd, byggande av pråmfickor med mera. Lilla Norrbyskär som är en miniatyr av Norrbyskär under sågverkstiden kommer att flyttas tillfälligt under saneringstiden. Nya temporära båtplatser för fritidshusägarna kommer att anläggas i Truthällsviken, öster om Truthällan och väster om Långgrundet under projektets genomförandetid.

– Förutom de lov som byggnadsnämnden nu beviljar har Mark och miljödomstolen gett tillstånd för åtgärder enligt miljöbalken. Där anges ett antal förutsättningar som ska uppfyllas för att genomföra det här stora saneringsprojektet. Det handlar till stora delar om att säkerställa att befintliga miljöer kan återställas efter genomförd sanering, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Några av förutsättningarna i tillståndet är bland annat att:

  • Kravet om att dokumentation av kulturmiljön före saneringen ska genomföras av person med antikvarisk kompetens innan arbetena påbörjas.
  • Det ska säkerställas att Maskinhuset inte kommer till skada eller påverkas negativt.
  • Fundamenten till högbanorna på Långgrundet och Stuguskär som behöver lyftas bort ska återföras till ursprunglig plats i samråd med Länsstyrelsen.
  • Och att terrasseringen för potatislanden ska återställas i den omfattning som krävs för att strukturen efter saneringen ska vara synlig i landskapet, alternativt ska trärad planteras för att markera området mellan potatislandet och det efterbehandlade området.

Saneringen påbörjas hösten 2022

Saneringen har skjutits på till hösten 2022 och väntas pågå under två år och ska genomföras vintertid när det är få besökare på ön.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Kontakter

Bilder

Översiktlig skiss över de åtgärder som planeras på Norrbyskär. (Finns bifogad som PDF)
Översiktlig skiss över de åtgärder som planeras på Norrbyskär. (Finns bifogad som PDF)
Ladda ned bild

Dokument

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Restaurangbranschen och Maja Beskowgymnasiet är på gång!17.1.2022 08:48:07 CET | Pressmeddelande

Maja Beskowgymnasiet har anställt Nazim Imeri som projektledare inför nystarten av Re-staurang- och livsmedelsprogrammet hösten 2022. – Intresset för restaurangutbildningen är stort bland åk 9-eleverna i Umeå med omnejd. Många elever har blivit mycket positivt inställda när de fått veta att utöver att utbildningen är rolig och innehåller många praktiska moment ger den även grundläggande högskole-behörighet, säger Nazim Imeri, som representerade restaurangutbildningen när cirka 1800 elever var på besök på skolan under skolbesöksveckan i november 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum