Lantbrukarnas Riksförbund

LRF inför svenska ordförandeskapet i EU: Jord- och skogsbruket är nyckeln till en hållbar framtid

Dela
I dag presenterade regeringen vilka frågor de prioriterar under det svenska EU-ordförandeskapet. En av de viktigaste områdena är energifrågorna och den gröna omställningen med skogen som nyckelroll. "Vi inom det gröna näringslivet sitter med många av de lösningar som krävs. Det är viktigt att skapa fler incitament för att det aktiva jord- och skogsbruket ska kunna producera ännu mer samhälls- och klimatnytta. Vi ser fram emot att jobba ihop med regeringen kring det svenska ordförandeskapet i EU så att processerna blir så bra som möjligt. Det har vi alla att vinna på", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.
LRFs förbundsordförande Palle Borgström ser fram mot att bidra med arbetet kring det svenska ordförandeskapet i EU.
LRFs förbundsordförande Palle Borgström ser fram mot att bidra med arbetet kring det svenska ordförandeskapet i EU.

Regeringens ambition är att slutförhandla EUs klimatpaket Fit for 55 samt att verka för att EU snabbt minskar sitt beroende av rysk gas och andra fossila energikällor.

– Miljö- och klimatfrågorna är viktiga och LRF välkomnar ambitionerna i klimatpaketet. De gröna näringarna har en nyckelroll i att bidra till att minska klimatutsläppen i samhället genom att producera livsmedel, tjänster, förnybara bränslen och material, säger Palle Borgström.

Regeringen säger också att arbetet med en större reform av den europeiska energimarknaden kan komma att inledas under det första kvartalet 2023.

LRF ser positivt till det och har tagit fram ett energipaket som visar att Sverige kan producera 50 twh energi på våra naturtillgångar, framför allt sol och biomassa. Det motsvarar lika mycket som den svenska kärnkraftens elproduktion på ett år. Sverige skulle också kunna vara självförsörjande på mineralgödsel och därmed minska vårt beroende av den ryska gasen.

För LRFs del är det också viktigt att frågorna om att EUs förslag om hållbar användning av växtskyddsmedel diskuteras. Det förslag som ligger nu handlar om att respektive land ska minska växtskyddsmedlen med minst 35 procent. För Sverige, som använder minst växtskyddsmedel i EU, skulle den minskningen göra det svårt att producera mat, foder och andra vegetabilier i Sverige.

– Vi hoppas att Sverige som ordförandeland driver på för att vi ska få tillgodoräkna oss det arbete som Sverige gjort med att minska användningen och riskerna med växtskyddsmedel och att de administrativa delarna med krav på att föra register sätts på en rimlig nivå.

En annan fråga som är högaktuell är återskapandet av naturen, Nature restoration law. Eftersom Sverige rapporterar annorlunda än andra EU-länder skulle dagens förslag göra att närmare 1 miljon hektar betesmark måste återställas, 80 000 av den bästa jordbruksmarken återvätas och 2,5 miljon hektar naturskog återskapas.

Här bedömer LRF att det behövs tid för att andra aktörer och EU-länder ska kunna analysera och inse konsekvenserna med förslaget. Vi hoppas därför att regeringen under det kommande ordförandeskapet ger utrymme för olika aktörer att komma till tals och inte försöker forcera processen till att bli klar under svenska ordförandeskapet.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

LRFs förbundsordförande Palle Borgström ser fram mot att bidra med arbetet kring det svenska ordförandeskapet i EU.
LRFs förbundsordförande Palle Borgström ser fram mot att bidra med arbetet kring det svenska ordförandeskapet i EU.
Ladda ned bild

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 1
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Pressinbjudan: Gratis frukost i skolan – en demokratisk rättighet?2.6.2023 11:58:25 CEST | Pressmeddelande

Välkommen till seminarium under Järvaveckan 2 juni kl 18.45-19.10. Medverkar gör bland annat Nooshi Dagostar (V) och Elisabeth Thand Ringqvist (c). I takt med den skenande inflationen i samhället har frågan om gratis skolfrukost tagit alltmer plats i debatten. Å ena sidan larmar skolor och kommuner om elever som kommer hungriga till skolan, å andra sidan hävdar vissa att hungriga skolbarn är en modern myt.

EU-topp besöker Sverige för att prata grön omställning12.5.2023 06:47:51 CEST | Pressmeddelande

Den gröna omställningen är i fokus när Wolfgang Burtscher, generaldirektören för EU-kommissionens direktorat för jordbruk och landsbygdsutveckling, besöker Sverige. Burtscher får en möjlighet, att via en rundvandring på Palle Borgströms gård, se vilka effekter EU:s förslag kan få på det svenska jord- och skogsbruket. Det handlar bland annat om mål om restaurering av ekosystem, som i praktiken kan innebära att stora arealer skog och jordbruksmark måste tas ur produktion. Dessutom finns mål om att restaurera i storleksordningen en miljon hektar betesmark i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum