Lantbrukarnas Riksförbund

LRF om vårändringsbudgeten: Nollskatt på diesel borde införas direkt för att säkra vårbruket

Dela

På tisdagen den 19 april presenterade finansminister Mikael Damberg regeringens vårändringsbudget. Den innehöll bland annat full återbetalning av dieselskatt under perioden 1 juli 2022-30 juni 2023 samt 50 miljoner på att utveckla biogasen. "Det här är två förslag som LRF länge har drivit på, så det är positivt men vi saknar helt den stora bilden. Återbetalningen måste ske från och med årsskiftet så att vårbruket kommer med. De här åtgärderna räcker inte på långa vägar för att säkra den svenska livsmedelsproduktionen", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

LRFs förbundsordförande Palle Borgström saknade helhetslösningen när finansministern presenterade vårändringsbudgeten.
LRFs förbundsordförande Palle Borgström saknade helhetslösningen när finansministern presenterade vårändringsbudgeten.

Kriget i Ukraina har satt svensk livsmedelsproduktion under hård press. För svenska bönder har kostnadsökningarna skenat till cirka 9 miljarder kronor baserat på helåret. LRF har under fem månaderna haft en tät dialog med regeringen i frågan och kommit med flera konkreta förslag på hur regeringen kan hantera den utsatta situation som Sveriges bönder har hamnat i.

Den 14 februari presenterade regeringen ett miljardpaket, men tio dagar senare invaderades Ukraina av Ryssland och priserna fortsatte att skena. Ett av LRFs förslag har varit nollskatt på diesel. Den punkten blev också en del i vårändringsbudgeten, men inte i den omfattning som LRF hade önskat.

- Det är positivt att de har tagit till sig av våra medlemmars situation, även om vi anser att det ekonomiska läget är så akut att nollskatten borde införas retroaktivt från årsskiftet för att säkra vårbruket, säger Palle Borgström.

Regeringen föreslår också en ökad nedsättning av slakteriavgifter, men där vill LRF också se mer. Slakteriavgifterna är något som relativt snabbt kan förbättra för de många animalieproducenter som drabbats av ökade kostnader.

- Vi vill se drastiskt lägre slakteriavgifter för att minska kostnaderna för animalieproducenterna som har drabbats hårdast av de höga kostnadsläget, säger Palle Borgström.

Även biogasfrågan har varit en fråga som LRF under flera år har haft på agendan, för att helt enkelt minska beroendet av fossiler och import av bränsle. Att regeringen flyttar 50 miljoner från biogasstödet till gödselgasstödet för 2022 är också ett steg i rätt riktning.

- Potentialen för biogas från gödsel är stor. Men det behövs ett långsiktigt gödselgasstöd så att de som just nu funderar på att bygga anläggningar på sina gårdar vågar ta beslut om investering. För att göra det seriöst räcker inte 50 miljoner. Finansministern var tydlig med att regeringen tittar på ytterligare åtgärder för lantbruket, tillsammans med riksdagspartierna. Vi förväntar oss ett mycket större helhetsgrepp från politiken för att vi ska kunna fortsätta ha hållbar matproduktion i Sverige även i framtiden. Regeringen har visserligen satsat en miljard på lantbruket. Men se på Finland – där satsar finska regeringen 3 miljarder trots att de är nästan hälften så få som i Sverige och har färre magar att mätta, säger Palle Borgström.

I övrigt innehöll vårbudgeten tidigare presenterat stödpaket till växthus, gris, matfågel och ägg. Mer pengar i vårbudgeten läggs även på smittskyddsåtgärder för djursjukdomar samt förbättrad beredskap för livsmedels- och dricksvatten.  

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

LRFs förbundsordförande Palle Borgström saknade helhetslösningen när finansministern presenterade vårändringsbudgeten.
LRFs förbundsordförande Palle Borgström saknade helhetslösningen när finansministern presenterade vårändringsbudgeten.
Ladda ned bild

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 1
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

LRF, Norra Skog, Södra och Mellanskog lanserar kampanjen Skogslandslaget för att öka kunskapen om Sveriges familjeskogsägare17.5.2022 16:44:26 CEST | Pressmeddelande

Skogslandslaget är en kampanj vars syfte är att belysa hur Sveriges skogsägare brukar skogen på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Konceptet bygger på något som engagerar de allra flesta – sport. "Tillsammans bildar våra 313 084 skogsägare världens största landslag", säger Sofia Lindblad, projektledare på LRF och ansvarig för kampanjen.

Bönder minskar koldioxidutsläppen med 115 000 ton per år16.5.2022 12:36:24 CEST | Pressmeddelande

Intresset för klimatarbetet inom det svenska lantbruket är fortsatt högt. Hittills i år har 569 ansökningar till Klimatklivet beviljats vilket bedöms leda till en årlig utsläppsminskning med av koldioxid med 115 000 ton, att jämföra med fjolårets 88 000 ton. "Det är glädjande att antalet ansökningar från lantbruket ökar stadigt. Klimatklivet är i rådande läge en viktig del i arbetet för ett stärkt civilförsvar och helt i linje med LRFs hållbarhetsarbete", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Glädjande besked från riksdagen – artskyddet måste förändras6.5.2022 10:37:03 CEST | Pressmeddelande

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott vill se en omedelbar förändring av artskyddsdirektivet genom fyra konkreta och omedelbara åtgärder. Något LRF ser positivt på. "Just nu sitter många skogsägare med långa listor från Skogsstyrelsen med arter som ska dokumenteras samtidigt som det finns en stor osäkerhet kring om man ens får bruka sin skog. Det är därför glädjande att en riksdagsmajoritet har enats i kravet att få till en skyndsam förändring. Vår förhoppning är att regeringen omedelbart agerar på alla punkter", säger LRF Skogsägarnas ordförande Paul Christensson.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum