Lantbrukarnas Riksförbund

LRF positiv till budgetpropositionen – men regeringen missar chansen att utnyttja EUs höjda tak för krisersättning

Dela
Förlängning av återbetalning av dieselskatt, fortsatt satsning på Klimatklivet och utbyggnad landsbygdens infrastruktur är några av punkterna som LRF är positiva till i regeringens budgetproposition som presenterades i dag. ”Regeringen och vi är överens i många frågor. Det gläder oss och möjliggör vårt fortsatta arbete för ett hållbart jord- och skogsbruk. Vi saknar dock höjningen av stödtaken som EU-kommissionen har föreslagit”, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.
Palle Borgström, förbundsordförande i LRF, kommenterar regeringens budget.
Palle Borgström, förbundsordförande i LRF, kommenterar regeringens budget.

Under det senaste året har kostnadsökningarna för svenskt lantbruk legat på 10 miljarder kronor. Att regeringen nu förlänger återbetalningen av dieselskatten till december 2023 är därför en viktig åtgärd. Att de samtidigt satsar på Klimatklivet gör att biogas-boomen som råder inom svenskt lantbruk kan fortsätta.

- Det är som vanligt viktigt att hålla två tankar i huvudet samtidigt. En återbetalning av dieselskatt gör att svenskt jord- och skogsbruk får bättre konkurrenskraft i dessa ekonomiskt tuffa tider. Samtidigt behöver vi ställa om till ett fossilfritt jordbruk och då är biogas en viktig del. Bara i år ser vi stora satsningar på biogasproduktion som inte hade varit möjligt utan Klimatklivet, säger Palle Borgström.

Bland de positiva bitarna hittar vi också satsningen på landsbygdens infrastruktur, både den digitala och fysiska. Underhållsskulden för statens vägar är 20 miljarder enligt Transportföretagens rapport och ökar med två miljarder varje år. Att regeringen nu satsar 1 miljard på att förbättra vägstandarden är en bit på väg.

- Det är bra att vägfrågan är med i budgeten och förhoppningen är att detta är ett första steg i en långsiktig strategi för bättre vägar i hela landet. Det handlar om förutsättningar att bedriva företag på landsbygden men också trafiksäkerhet och arbetsmiljö för yrkeschaufförer. För oss som lever på landsbygden och är jord- och skogsföretagare är det viktigt att utbyggnadstakten av bredband bibehålls så att vi når täckning i hela landet, säger Palle Borgström.

Det är också positivt att det finns skrivningar om livsmedelsberedskapen i budgeten. För att regeringen ska lyckas med sin ambition att bygga en starkare livsmedelsberedskap krävs en uppdaterad livsmedelsstrategi där man lägger vikt på inhemsk produktion av insatsvaror

Även satsningen på våtmarker ser LRF som positivt.

- Det är bra att regeringen höjer anslaget. Men än viktigare att det nu blir långsiktighet i frågan. Den tidigare ryckigheten har skapat osäkerhet och därmed ett avvaktande agerande av markägare och våtmarksprojektörer.

Däremot önskar LRF en tydligare hållning från regeringens sida vad gäller äganderätten i skog och mark.

- Vi välkomnar att regeringen lyfter äganderätten. Vi tycker dock att regeringen borde ta hand om grundproblemet snarare än att bara hantera symptomen. Sverige behöver en lagstiftning som gör höga naturvärden till en möjlighet snarare än ett hot. Det gäller både när det kommer till skydd av arter och skydd av natur, säger Palle Borgström.

En viktig punkt som saknas i budgeten är att anpassa jordbrukets krisstöd till höjningarna av stödtak per företag som EU-kommissionen beslutat under senare tid.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Palle Borgström, förbundsordförande i LRF, kommenterar regeringens budget.
Palle Borgström, förbundsordförande i LRF, kommenterar regeringens budget.
Ladda ned bild

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 1
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Pressinbjudan: Gratis frukost i skolan – en demokratisk rättighet?2.6.2023 11:58:25 CEST | Pressmeddelande

Välkommen till seminarium under Järvaveckan 2 juni kl 18.45-19.10. Medverkar gör bland annat Nooshi Dagostar (V) och Elisabeth Thand Ringqvist (c). I takt med den skenande inflationen i samhället har frågan om gratis skolfrukost tagit alltmer plats i debatten. Å ena sidan larmar skolor och kommuner om elever som kommer hungriga till skolan, å andra sidan hävdar vissa att hungriga skolbarn är en modern myt.

EU-topp besöker Sverige för att prata grön omställning12.5.2023 06:47:51 CEST | Pressmeddelande

Den gröna omställningen är i fokus när Wolfgang Burtscher, generaldirektören för EU-kommissionens direktorat för jordbruk och landsbygdsutveckling, besöker Sverige. Burtscher får en möjlighet, att via en rundvandring på Palle Borgströms gård, se vilka effekter EU:s förslag kan få på det svenska jord- och skogsbruket. Det handlar bland annat om mål om restaurering av ekosystem, som i praktiken kan innebära att stora arealer skog och jordbruksmark måste tas ur produktion. Dessutom finns mål om att restaurera i storleksordningen en miljon hektar betesmark i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum