Lantbrukarnas Riksförbund

LRF positiv till ny växtskyddslag: Vi har arbetat för det i decennier

Dela

Den 50 år gamla växtskyddslagen ska ersättas. Förra veckan lämnades ett lagförslag till riksdagen. "Vi ser positivt på det. LRF har arbetat för en ny växtskyddslag i decennier", säger Marcus Söderlind i LRFs riksförbundsstyrelse.

Marcus Söderlind i LRFs riksförbundsstyrelse.
Marcus Söderlind i LRFs riksförbundsstyrelse.

Hotet att främmande växtskadegörare ska etablera sig inom EU och i Sverige har ökat de senaste åren, främst på grund av ökad internationell handel och ett ökat resande i kombination med ett förändrat klimat. Särskilt problematiska är skadegörare från andra kontinenter. Dessa har sällan naturliga fiender och våra träd och växter saknar vanligen motståndskraft mot dem.

Den nya växtskyddslagen ska ge ett bättre och effektivare skydd mot växtskadegörare som – om de etablerar och sprider sig – kan få oacceptabla ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser för vår hållbara produktion.

Lagförslaget innehåller både ett tydligare sanktionssystem och utökade möjligheter för företagare att få ersättning om man drabbas av bekämpningskostnader välkomnas av trädgårds- och växtodlingsföretag och skogsägare.

I EU-lagstiftningen betonas värdet av tillförlitlig diagnos av växtskadegörare. I Sverige saknas dock tillräcklig kapacitet för provtagning, analys och diagnostik av växtskadegörare. I Sverige finns inget officiellt växtskyddslaboratorium, något som alla andra EU-länder har. Därför får idag laboratoriekapacitet upphandlas utomlands. Den nu föreslagna nya lagstiftningen innebär att vi måste säkerställa tillräcklig kapacitet och kvalitet avseende diagnos av växtskadegörare.

Den tidigare landsbygdsministern, Jennie Nilsson, tillsatte en utredning som hösten 2020 konstaterade att det kan bli ännu svårare att säkerställa en tillräcklig tillgång till diagnostjänster och ett diagnoslaboratorium därför bör inrättas i Sverige. Det är mycket tveksamt om de svenska   diagnosbehoven   kan   tillgodoses   av   utländska laboratorier. Skulle ett utbrott av en växtskadegörare drabba flera länder samtidigt är det oklart om svenska behov kommer att prioriteras av utländska laboratorier. LRF delar utredningens slutsatser och uppmanar regeringen att snabbt inrätta ett diagnoslaboratorium i Sverige.

– Konsekvenserna av att få in nya växtskadegörare i landet kan bli mycket omfattande. Här är snabbhet oerhört viktigt. För att fastställa vilken skadegörare det rör sig om krävs skyndsam diagnos för att svara upp till jord- och skogsbrukets behov. Därför behöver vi diagnoskapacitet i Sverige. Dagens system med att upphandla laboratorier utomlands räcker inte, säger Marcus Söderlind.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Marcus Söderlind i LRFs riksförbundsstyrelse.
Marcus Söderlind i LRFs riksförbundsstyrelse.
Ladda ned bild

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 1
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 135 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 65 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

LRF, Norra Skog, Södra och Mellanskog lanserar kampanjen Skogslandslaget för att öka kunskapen om Sveriges familjeskogsägare17.5.2022 16:44:26 CEST | Pressmeddelande

Skogslandslaget är en kampanj vars syfte är att belysa hur Sveriges skogsägare brukar skogen på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Konceptet bygger på något som engagerar de allra flesta – sport. "Tillsammans bildar våra 313 084 skogsägare världens största landslag", säger Sofia Lindblad, projektledare på LRF och ansvarig för kampanjen.

Bönder minskar koldioxidutsläppen med 115 000 ton per år16.5.2022 12:36:24 CEST | Pressmeddelande

Intresset för klimatarbetet inom det svenska lantbruket är fortsatt högt. Hittills i år har 569 ansökningar till Klimatklivet beviljats vilket bedöms leda till en årlig utsläppsminskning med av koldioxid med 115 000 ton, att jämföra med fjolårets 88 000 ton. "Det är glädjande att antalet ansökningar från lantbruket ökar stadigt. Klimatklivet är i rådande läge en viktig del i arbetet för ett stärkt civilförsvar och helt i linje med LRFs hållbarhetsarbete", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Glädjande besked från riksdagen – artskyddet måste förändras6.5.2022 10:37:03 CEST | Pressmeddelande

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott vill se en omedelbar förändring av artskyddsdirektivet genom fyra konkreta och omedelbara åtgärder. Något LRF ser positivt på. "Just nu sitter många skogsägare med långa listor från Skogsstyrelsen med arter som ska dokumenteras samtidigt som det finns en stor osäkerhet kring om man ens får bruka sin skog. Det är därför glädjande att en riksdagsmajoritet har enats i kravet att få till en skyndsam förändring. Vår förhoppning är att regeringen omedelbart agerar på alla punkter", säger LRF Skogsägarnas ordförande Paul Christensson.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum