Lantbrukarnas Riksförbund

LRF positiv till skogspropositionen och strandskyddet

Dela

I går fattade regeringen beslut i två viktiga landsbygdsfrågor, skogen och strandskyddet. I båda förslagen ställer sig LRF positiv. - Det här stärker företagandet och levnadsvillkoren på landsbygden och ger framtidstro, säger Palle Borgström, förbundsordförande i LRF.

Lättnader i strandskyddet och ökad frivillighet för skogsägaren är bra både för naturen, klimatet och landsbygdsutvecklingen. Foto: Eva Carlsson
Lättnader i strandskyddet och ökad frivillighet för skogsägaren är bra både för naturen, klimatet och landsbygdsutvecklingen. Foto: Eva Carlsson

Förslagen i skogspropositionen rör stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården med frivillighet som grund.

- De här förslagen skapar trygghet hos skogsägarna. De visar att den mark som ägts och vårdats i generationer även ska kunna brukas och skötas i framtiden. Att frivilligheten ska vara utgångspunkt stärker dessutom skogsägarens vilja att utveckla och bevara naturvärden i skogen. Det är också viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Paul Christensson, ordförande i LRF Skogsägarna.

LRF är även positiv till att att regeringen tydliggör att registrering av nyckelbiotoper helt upphör eftersom det har fått stora ekonomiska konsekvenser för markägare och dessutom avvisats av skogsutredningen för att den saknar stöd i svensk lag.

- Vi hade dock önskat ett bättre svar från regeringen på hur vi ska hantera resultatet från tidigare inventeringar, säger Paul Christensson.

Även i strandskyddsfrågan ställer sig LRF positiv, även om LRF ännu inte har tagit del av lagrådsremissen.

- Utifrån det som politikerna i de olika partierna har kommunicerat kan vi konstatera flera förbättringar i strandskyddet. Lättnaderna gynnar besöksnäringen, attraktionskraften och möjligheterna till att utveckla sina företag även utanför storstadsregionerna, säger Palle Borgström.

Lättnader i strandskyddet påverkar varken den biologiska mångfalden eller allemansrätten.

- Sveriges stränder motsvarar tio varv runt jorden. Bara drygt ett varv är påverkad av bebyggelse – och då är det främst i storstadsregionerna. Det här ger tvärtom en möjlighet för småskaligt företagande och även för jordbrukets diversifiering, säger Palle Borgström.

Ett av förslagen som förväntas läggas på riksdagens bord är borttagande av strandskydd runt anlagda vatten.

- Det är bra om det blir tydligt. Man ska inte straffas för att bygga våtmarker för miljöändamål eller dammar för att klara vattenförsörjningen, säger Palle Borgström.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Lättnader i strandskyddet och ökad frivillighet för skogsägaren är bra både för naturen, klimatet och landsbygdsutvecklingen. Foto: Eva Carlsson
Lättnader i strandskyddet och ökad frivillighet för skogsägaren är bra både för naturen, klimatet och landsbygdsutvecklingen. Foto: Eva Carlsson
Ladda ned bild

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum