Lantbrukarnas Riksförbund

LRF: Regeringen har förstått de enorma konsekvenserna av artskyddsförordningen

Dela

LRF ser mycket positivt på miljöministerns besked att man skyndsamt kommer att göra förändringar i artskyddsförordningen. Detta för att förhindra att vanliga enskilda fåglar stoppar avverkningar. Efter Skogsstyrelsens besked den 10 februari svävar landets skogsägare i total ovisshet om vad som gäller.

Paul Christensson, ordförande i LRF Skogsägarna. Foto: Johanna Norin
Paul Christensson, ordförande i LRF Skogsägarna. Foto: Johanna Norin

– Det är ett välkommet besked. Regeringen har förstått vilka enorma konsekvenser nuvarande situation får, inte bara för skogsbruket utan för all verksamhet i samhället. Det gäller inte minst i omställningen mot ett hållbarare Sverige, säger Paul Christensson ordförande i LRF Skogsägarna.

– Det är viktigt att regeringen samtidigt gör förändringar för att enskilda skogsägare inte ska stoppas av relativt vanliga arter som Sverige själva fridlyst för att förhindra att de plockas. Det gäller exempelvis blomman knärot som finns på miljontals platser i Sverige och som idag förhindrar skogsbruk i skogar som brukats i generationer, säger Paul Christensson.

– En annan viktig förändring som behövs istället för att stoppa skogsbruk, är att staten tecknar naturvårdsavtal med markägare, bildar ett naturreservat eller biotopskydd och därmed betalar ut ersättning för marken. Men här behövs också nya flexiblare skyddsformer. Som det fungerar idag skulle vi få hundratals eller tusentals domstolsprocesser där skogsägare tvingas stämma staten för att få ut sin lagstadgade ersättning, säger Paul Christensson.

Annika Strandhäll lyfter även att man kommer att föreslå förändringar i miljöbalken. Även om det ännu inte är klart i vilka avseenden miljöbalken ska ändras välkomnar LRF även att detta lyfts. LRF ser exempelvis behov av flexiblare skyddsformer som är bättre anpassade för artskyddet och förtydliganden av ersättningsfrågan.

– Det behöver även klargöras att utredningsansvaret ligger på staten om markägare ska stoppas från att fortsätta med sitt jord- och skogsbruk, avslutar Paul Christensson ordförande i LRF Skogsägarna.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Paul Christensson, ordförande i LRF Skogsägarna. Foto: Johanna Norin
Paul Christensson, ordförande i LRF Skogsägarna. Foto: Johanna Norin
Ladda ned bild

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 1
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Nytt skogspolitiskt program: Vi kan plantera 240 träd per person i Sverige – om vi får förutsättningarna21.5.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

I dag, lördagen den 21 maj, lanseras det nya skogspolitiska programmet som beskriver familjeskogsbrukets bidrag till samhället. Exempelvis kan 240 nya träd per invånare i Sverige planteras de kommande tio åren om de politiska förutsättningarna finns för ett aktivt skogsbruk. Det tillsammans med många andra nyckeltal slås fast i en nytt skogspolitiskt program från skogsägarrörelsen.

LRF, Norra Skog, Södra och Mellanskog lanserar kampanjen Skogslandslaget för att öka kunskapen om Sveriges familjeskogsägare17.5.2022 16:44:26 CEST | Pressmeddelande

Skogslandslaget är en kampanj vars syfte är att belysa hur Sveriges skogsägare brukar skogen på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Konceptet bygger på något som engagerar de allra flesta – sport. "Tillsammans bildar våra 313 084 skogsägare världens största landslag", säger Sofia Lindblad, projektledare på LRF och ansvarig för kampanjen.

Bönder minskar koldioxidutsläppen med 115 000 ton per år16.5.2022 12:36:24 CEST | Pressmeddelande

Intresset för klimatarbetet inom det svenska lantbruket är fortsatt högt. Hittills i år har 569 ansökningar till Klimatklivet beviljats vilket bedöms leda till en årlig utsläppsminskning med av koldioxid med 115 000 ton, att jämföra med fjolårets 88 000 ton. "Det är glädjande att antalet ansökningar från lantbruket ökar stadigt. Klimatklivet är i rådande läge en viktig del i arbetet för ett stärkt civilförsvar och helt i linje med LRFs hållbarhetsarbete", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum