Lantbrukarnas Riksförbund

LRF säljer dotterbolaget Macklean: ”Hos Vergenta får Macklean ännu bättre möjligheter att växa”

Dela
Efter 11 år inom LRFs sfär säljer LRF helägda konsultbolaget Macklean till konsultbolaget Vergenta. "Macklean har varit ett mycket uppskattat konsultbolag inom LRF-koncernen, och levererar dagligen stort värde till företagen i det gröna näringslivet. Vi tror på Macklean men ser att bolaget kan utvecklas ännu bättre framåt med en industriellt mer lämplig ägare än LRF. Vi är övertygade om att vi med Vergenta som ny huvudägare ger bolaget ännu bättre förutsättningar att kunna växa och fortsätta leverera hög strategisk och affärsmässig nytta till olika delar av det gröna näringslivet", säger LRFs VD och koncernchef Anna Karin Hatt.
Anna Karin Hatt, VD och koncernchef för LRF.
Anna Karin Hatt, VD och koncernchef för LRF.

Konsultföretaget Macklean startades 2011 med visionen att öka konkurrenskraften i livsmedelsbranschen. Bolaget har sedan dess utvecklats och erbjuder idag kvalificerad strategisk rådgivning till livsmedelsföretag, myndigheter, intresseorganisationer och andra företag kopplade till det gröna näringslivet. Bolaget ses som livsmedelsbranschens egna managementkonsulter, med stora kunskaper om t.ex. livsmedel, dagligvaruhandel samt tjänste- och intresseorganisationer i livsmedelssfären.

Vergenta är ett svenskt managementkonsultföretag som stödjer chefer och ledare inom både näringsliv och offentlig förvaltning. Vergenta grundades 2006 i Stockholm med uttalat fokus på att tillhandahålla kvalificerat stöd till beslutsfattare och intressenter inom den offentliga, privata och ideella sektorn och finns idag etablerat både i Stockholm och Göteborg. Under dessa 15 år har Vergenta haft en stabil verksamhet med en successivt ökande efterfrågan.

Att LRF nu väljer att sälja Macklean till Vergenta är ett strategiskt och väl överlagt beslut, som fattats för att ge Macklean ännu bättre förutsättningar framåt.

- Som ägare har man alltid ansvaret att överväga i vilken mylla de verksamheter man äger behöver befinna sig för att de ska ha bra förutsättningar att utvecklas. Vi tror starkt på Macklean och att deras tjänster framåt blir ännu viktigare för att svenskt lantbruk, svensk livsmedelsproduktion och de gröna näringarna ska växa. Baserat på den övertygelsen har vi dragit slutsatsen att Macklean tjänar på att komma in i en större och mer industriellt lika kontext, säger LRFs VD och koncernchef Anna Karin Hatt.

- Sedan i våras har vi i LRF letat efter en lämplig ny ägare som kan erbjuda en god och hållbar tillväxtmiljö för Macklean, och vi är väldigt glada att vi efter en utvärdering av flera möjliga aktörer nu har kommit överens med Vergenta. Vi är övertygade om att Vergenta är rätt framtida ägare för Macklean och att de erbjuder rätt miljö för en fortsatt god utveckling, för bolaget och dess mycket kompetenta medarbetare, säger Anna Karin Hatt.

- Förvärvet av Macklean ger Vergenta ett vasst konsultbolag med en stark spets och ett väletablerat varumärke i en växande framtidsbransch som vi idag inte verkar inom. Vi ser starka möjligheter till synergieffekter i våra affärer och vi är övertygande om att det finns en stor potential att vi tillsammans förstärker både resultat och tillväxt i såväl Macklean som Vergenta i övrigt, säger Hans Utbult, delägare i Vergenta

Vergenta tar över rörelsen, personal, strukturkapital samt varumärket Macklean Strategiutveckling, från och med den 1/12 2022.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70, Hans Utbult, Vergenta, 070-305 26 66

Bilder

Anna Karin Hatt, VD och koncernchef för LRF.
Anna Karin Hatt, VD och koncernchef för LRF.
Ladda ned bild

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 1
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Pressinbjudan: Gratis frukost i skolan – en demokratisk rättighet?2.6.2023 11:58:25 CEST | Pressmeddelande

Välkommen till seminarium under Järvaveckan 2 juni kl 18.45-19.10. Medverkar gör bland annat Nooshi Dagostar (V) och Elisabeth Thand Ringqvist (c). I takt med den skenande inflationen i samhället har frågan om gratis skolfrukost tagit alltmer plats i debatten. Å ena sidan larmar skolor och kommuner om elever som kommer hungriga till skolan, å andra sidan hävdar vissa att hungriga skolbarn är en modern myt.

EU-topp besöker Sverige för att prata grön omställning12.5.2023 06:47:51 CEST | Pressmeddelande

Den gröna omställningen är i fokus när Wolfgang Burtscher, generaldirektören för EU-kommissionens direktorat för jordbruk och landsbygdsutveckling, besöker Sverige. Burtscher får en möjlighet, att via en rundvandring på Palle Borgströms gård, se vilka effekter EU:s förslag kan få på det svenska jord- och skogsbruket. Det handlar bland annat om mål om restaurering av ekosystem, som i praktiken kan innebära att stora arealer skog och jordbruksmark måste tas ur produktion. Dessutom finns mål om att restaurera i storleksordningen en miljon hektar betesmark i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum