Lantbrukarnas Riksförbund

LRF Skogsägarna kritiska till nya riktlinjer ”bygger inte på frivillighet”

Dela
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har presenterat nya riktlinjer för hur det formella skyddet av skog, exempelvis naturreservat och biotopskydd, ska bygga på frivillighet. Riktlinjerna riktar sig till tjänstemän på länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket och är en del av myndighetsuppdraget att ta fram en ny nationell strategi för formellt skydd.
Paul Christensson
Vice ordförande LRF
Paul Christensson Vice ordförande LRF

LRF är kritiska till de nya riktlinjerna och menar att de inte bygger på frivillighet hos markägaren. Exempelvis är utgångspunkten fortsatt för myndigheterna att om skogen planeras att avverkas så fortsätter man processen med formella skyddet mot skogsägarens vilja.

- Myndigheterna har inte lyssnat på beslutet från riksdagen om att skydd av skog ska bygga på frivillighet. I praktiken säger dom att jag som skogsägare har rätt att ha kvar min mark, så länge jag inte tänker bruka den. Säger Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna.  

Tidigare har Skogsstyrelsen registrerat nyckelbiotoper på många skogsägares marker. Med de nya riktlinjerna bedömer LRF att det kommer finnas små möjligheter för skogsägare att få dessa prioriterade för skydd, i förhållande till tidigare riktlinjer.  

- Vi vill inte att höga naturvärden ska vara en risk för landets skogsägare, utan snarare en möjlighet. Därför är det problematiskt att områden som tidigare utpekats som nyckelbiotoper inte prioriteras vid skydd, säger Paul Christensson ordförande LRF Skogsägarna.

LRF Skogsägarna uppmanar nu regeringen att förtydliga för Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen att ett nytt arbetssätt ska gälla. 

- Vi vill att regeringen tydliggör för myndigheterna att frivilligheten måste gälla möjligheten att bruka sin skog, och inte bara gälla dem som avstår brukande. Målet med frivilligt arbetssätt är att jag som skogsägare inte ska behöva vara rädd för att förlora rätten till min mark för att jag har höga naturvärden. Det målet har man helt och hållet missat, avslutar Paul Christensson ordförande LRF Skogsägarna.

Fakta

Enligt SCB är 26 procent av skogen undantagen från skogsbruk, https://www.scb.se/contentassets/2ebfdf819e834ccf8c6d3f87d3f3fe1b/mi0605_2021a01_mi41br2202.pdf.

Gunilla Kjellsson, ordförande LRF Västernorrland och skogsägare, kommenterar myndigheternas riktlinjer i TV4 Nyheterna, ” ”Varför törs de inte lita på oss?”. Se inslag här, http://bit.ly/41rRNsl

Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens nya riktlinjer finns att läsa här: 
Riktlinjer för frivilligt formellt skydd av skog (naturvardsverket.se)

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Paul Christensson
Vice ordförande LRF
Paul Christensson Vice ordförande LRF
Ladda ned bild
Höstskog
Höstskog
Ladda ned bild

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 1
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Pressinbjudan: Gratis frukost i skolan – en demokratisk rättighet?2.6.2023 11:58:25 CEST | Pressmeddelande

Välkommen till seminarium under Järvaveckan 2 juni kl 18.45-19.10. Medverkar gör bland annat Nooshi Dagostar (V) och Elisabeth Thand Ringqvist (c). I takt med den skenande inflationen i samhället har frågan om gratis skolfrukost tagit alltmer plats i debatten. Å ena sidan larmar skolor och kommuner om elever som kommer hungriga till skolan, å andra sidan hävdar vissa att hungriga skolbarn är en modern myt.

EU-topp besöker Sverige för att prata grön omställning12.5.2023 06:47:51 CEST | Pressmeddelande

Den gröna omställningen är i fokus när Wolfgang Burtscher, generaldirektören för EU-kommissionens direktorat för jordbruk och landsbygdsutveckling, besöker Sverige. Burtscher får en möjlighet, att via en rundvandring på Palle Borgströms gård, se vilka effekter EU:s förslag kan få på det svenska jord- och skogsbruket. Det handlar bland annat om mål om restaurering av ekosystem, som i praktiken kan innebära att stora arealer skog och jordbruksmark måste tas ur produktion. Dessutom finns mål om att restaurera i storleksordningen en miljon hektar betesmark i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum