Lantbrukarnas Riksförbund

LRF välkomnar det utökade krispaketet till lantbruket – nödvändigt för att trygga svensk livsmedelsproduktion

Dela

I dag presenterade Socialdemokraterna och Centern ett nytt stödpaket till Sveriges bönder på ytterligare 2 miljarder kronor. Även Moderaterna har föreslagit ett extrastöd till lantbruket i riksdagen. "Det är bra att regeringen och Centerpartiet har lagt fram ett förslag med fokus på jordbruket och i synnerhet den hårt drabbade animalieproduktionen", säger LRFs ordförande Palle Borgström.

Palle Borgström, förbundsordförande i LRF.
Palle Borgström, förbundsordförande i LRF.

Paketet är det andra som presenteras under detta år. Det första som var på ca en miljard kom 10 dagar före Rysslands invasion av Ukraina. Sedan dess har kostnaderna fortsatt att rusa på insatsvarorna foder, gödsel, diesel och el. Det som vid årsskiftet var en ökad kostnadsmassa för lantbruket på drygt fem miljarder på årsbasis har nu ökat till över nio miljarder.

Att regeringen, tillsammans med Centerpartiet, nu lägger fram nya stödåtgärder för att stötta de svenska lantbrukarna och därmed den inhemska matproduktionen och försörjningsfrågan ser LRF som nödvändigt och välkommet.

 - Situationen för lantbruket är extremt pressad och det utgör ett hot mot den svenska livsmedelstryggheten på sikt. Det är viktigt att bära med sig de långa ledtiderna för jordbruket. Det vi gör och inte gör nu kommer att påverka tillgången till svensk mat under nästa år, säger Palle Borgström.

Läget är framför allt svårt för animaliebönderna runt om i landet. De kraftigt ökande foderpriserna leder till att många tvingas dra ned på verksamheter och många tvekar att fortsätta med djuruppfödningen.

- Vi har haft nära dialog med landsbygdsministern och LRF välkomnar att regeringen agerar på detta nödläge. Det gemensamma förslaget som regeringen och Centerpartiet presenterar kommer göra nytta bland lantbrukarna och bidra till att hålla uppe livsmedelsproduktionen förutsatt att EUs statsstödsregler inte sätter stopp för att pengarna kommer ut på gårdarna. Det är viktigt att pengarna betalas ut skyndsamt, säger LRFs ordförande Palle Borgström och avslutar:

- Höjer man blicken har Sverige även ett globalt ansvar att producera så mycket mat som vi kan. Vi har jordarna och förutsättningarna som gör att vår livsmedelsproduktion är världsunikt hållbar.

Fakta om de statliga stödåtgärderna under 2022

Detta stödpaket är uppdelat på:

  • 1590 mkr i utökat stöd till animaliesektorn
  • Cirka 400 mkr i retroaktiv dieselskatteåterbetalning
  • 50 miljoner i utökat Norrlandsstöd.

Sedan tidigare har regeringen beslutat om:

  • 800 mkr i skattenedsättning för diesel i jord-, skogs- och vattenbruk
  • 300 mkr i riktat stöd till växthusföretag samt gris- och fjäderfäsektorerna
  • Trädor får användas för bete, skörd eller odling utan att det påverkar jordbrukarnas förgröningsstöd.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Palle Borgström, förbundsordförande i LRF.
Palle Borgström, förbundsordförande i LRF.
Ladda ned bild

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 1
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

LRF, Norra Skog, Södra och Mellanskog lanserar kampanjen Skogslandslaget för att öka kunskapen om Sveriges familjeskogsägare17.5.2022 16:44:26 CEST | Pressmeddelande

Skogslandslaget är en kampanj vars syfte är att belysa hur Sveriges skogsägare brukar skogen på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Konceptet bygger på något som engagerar de allra flesta – sport. "Tillsammans bildar våra 313 084 skogsägare världens största landslag", säger Sofia Lindblad, projektledare på LRF och ansvarig för kampanjen.

Bönder minskar koldioxidutsläppen med 115 000 ton per år16.5.2022 12:36:24 CEST | Pressmeddelande

Intresset för klimatarbetet inom det svenska lantbruket är fortsatt högt. Hittills i år har 569 ansökningar till Klimatklivet beviljats vilket bedöms leda till en årlig utsläppsminskning med av koldioxid med 115 000 ton, att jämföra med fjolårets 88 000 ton. "Det är glädjande att antalet ansökningar från lantbruket ökar stadigt. Klimatklivet är i rådande läge en viktig del i arbetet för ett stärkt civilförsvar och helt i linje med LRFs hållbarhetsarbete", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Glädjande besked från riksdagen – artskyddet måste förändras6.5.2022 10:37:03 CEST | Pressmeddelande

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott vill se en omedelbar förändring av artskyddsdirektivet genom fyra konkreta och omedelbara åtgärder. Något LRF ser positivt på. "Just nu sitter många skogsägare med långa listor från Skogsstyrelsen med arter som ska dokumenteras samtidigt som det finns en stor osäkerhet kring om man ens får bruka sin skog. Det är därför glädjande att en riksdagsmajoritet har enats i kravet att få till en skyndsam förändring. Vår förhoppning är att regeringen omedelbart agerar på alla punkter", säger LRF Skogsägarnas ordförande Paul Christensson.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum