Lantbrukarnas Riksförbund

LRFs vd Anna Karin Hatt ny vice ordförande ICC

Dela

Anna Karin Hatt, VD och koncernchef på Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, har utsetts som ny vice ordförande för ICC Sverige. – Det känns både bra och viktigt att svensk livsmedelsproduktion får en plats i näringslivets internationella frågor, säger Anna Karin Hatt.

ICC, International Chamber of Commerce, är näringslivets världsorganisation där LRF är ett av de svenska medlemsföretagen. ICC:s mål är att underlätta internationell affärsverksamhet genom att förenkla handel och gränsöverskridande investeringar. LRF arbetar för att den svenska livsmedelsproduktionen ska öka med målet att öka den svenska livsmedelsexporten. I jämförelse med Danmark är Sverige fortfarande ett litet exportland på livsmedelssidan.

Anna Karin Hatt har en gedigen bakgrund för detta arbete, efter sin tid som verkställande direktör för Almega, tjänsteföretagens arbetsgivar- och intresseorganisation. Förutom vd- och koncernchefsrollen i LRF är Anna Karin Hatt också styrelseledamot i det börsnoterade fastighetsbolaget Castellum AB i styrelsen för Business Sweden

ICC arbetar med att påverka politik och regler för att öka möjligheten att handla eller investera. Det kan vara genom att utveckla praktiskt fungerande standarder och avtalsmallar som företag kan använda i sina affärer. En viktig del i ICC:s arbete är utveckling av frivilliga regler i internationella affärer, en hjälp till självreglering för företagens ansvarstagande för bland annat miljö, klimat och antikorruption.

– Att förklara, försvara och utveckla den globala frihandeln, och en fortsatt välutvecklad och välfungerande handel mellan Sverige och andra länder, är oerhört viktigt och nu mer angeläget än på mycket länge. Fungerande frihandel bygger välstånd och kommer vara väldigt viktigt när ekonomier världen över ska återstartas, och i vissa fall till och med återuppbyggas, efter den viruspandemi som just nu pågår. Jag ser fram emot att som viceordförande för ICC Sverige få bidra till det, säger Anna Karin Hatt om sin nya roll.

Här finns nedladdningsbara pressbilder av Anna Karin Hatt:

https://www.lrf.se/om-lrf/press/pressbilder/anna-karin-hatt-pressbilder/

 

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Regeringen utreder gårdsförsäljning av alkohol – LRF: Ett lyft för hela Sverige14.11.2020 11:01:58 CETPressmeddelande

Här kommer ett glädjebesked till den starkt växande dryckesbranschen: Regeringen utreder möjligheten till gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. ¬– Det är hög tid att Sverige ger en ärlig chans till produktutveckling för dryckestillverkning på landsbygden. Efterfrågan på hantverksmässigt och närproducerade drycker ökar starkt bland konsumenterna. Att tillåta gårdsförsäljning av vin och öl skulle gynna producenterna och hela Sverige, säger LRFs vd Anna Karin Hatt.

Europeiska läkemedelsmyndigheten: Sverige använder minst antibiotika i EU5.11.2020 14:39:51 CETPressmeddelande

Användningen av antbiotika i Sverige är minst antibiotika i EU. Sveriges bönder befäster positionen som världsledande inom god djurhållning. I botten ligger Cypern, Italien och och Spanien. Det visar Europeiska läkemedelsmyndighetens årliga rapport om antibiotikaanvändning. – Svenska djurbönder kan vara extra stolta. Det är ett bevis på att det dagliga arbetet på gården ger resultat och att Sverige påverkar vår omvärld i positiv riktning, säger LRFs veterinära expert Anna Forslid.

Miljömålet för svensk skog en hägring som hotar landsbygden3.11.2020 08:32:57 CETPressmeddelande

Det svenska miljömålet för Levande skogar kan inte nås, oavsett vilka åtgärder som vidtas. Målen motarbetar dessutom en utveckling av svensk landsbygd. LRF Skogsägarna kräver därför idag en översyn av miljömålet för den svenska skogen. – För att målet ska upplevas som eftersträvansvärt av skogsbrukets aktörer måste det vara motiverande och upplevas som möjligt att nå. Idag är det en hägring som myndigheterna hela tiden flyttar längre bort, säger Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna.

Vildsvinssmitta bedöms ligga bakom allvarlig salmonella28.10.2020 13:46:22 CETPressmeddelande

Smitta från vildsvin är enligt Jordbruksverket den troliga förklaringen till att den allvarliga salmonellavarianten Choleraesuis upptäckts på två gårdar i Skåne. Denna salmonellatyp har inte funnits på grisar i Sverige på över 40 år, men har nu påvisats hos både vildsvin och tamgrisar. Spåren pekar alltså mot att vildsvin är den troliga källan till smittan i de två tamgrisbesättningarna i Skåne. Vildsvinen kan med andra ord utgöra reservoar och smittspridare för choleraesuis vilket behöver undersökas snarast.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum